Skift
sprog
Play audiofile
Vilde dyr i Island
IS DA KL SV FO
2
Vilda djur på Island

Svanhvít Hreinsdóttir

Oversat til svensk af 6E Östergårdsskolan
Indlæst på dansk af Benjamin Bendix Hansen
Indlæst på svensk af Filip Lennartsson
3
4

I Island er der ikke mange vilde dyr i forhold til andre lande. Grunden til det er, at Island er en ø langt fra andre lande og derfor er det svært for dyrene at komme til landet.
Play audiofile

På Island finns det inte många vilda djur i förhållande till andra länder. Grunden till det är att Island är en ö långt från andra länder och därför är det svårt för andra djur att komma till landet.
Play audiofile

5
6

I havet langs Island er to typer af sæler, spættet sæl og gråsæl. Spættet sæl findes omkring hele Island og den er 1,5-2 meter lang og vejer omkring 100 kilo. Gråsælen er mere sjælden og den er større. Førhen fangede man en masse sæler, spiste kødet og brugte skindet.
Play audiofile

I havet längs Island finns det två olika sorters sälar, fläckig säl och gråsäl. Den fläckiga sälen finns runt hela Island och den är 1,5 meter lång och väger omkring 100 kilo. Gråsälen är mera sällsynt och den är större. Förr fångade man en massa sälar, åt köttet och använde skinnet.
Play audiofile

7
8

Ræven er det eneste pattedyr, som fandtes i Island før menneskene. Sandsynligvis har ræven været her siden slutningen af sidste istid. Den hedder også polarræv eller fjeldræv.
Play audiofile

Räven är det enda däggdjuret, som fanns på Island före människan. Troligen har räven varit här sedan slutet av den sista istiden. Den heter också polarräv eller fjällräv.
Play audiofile

9
10

Ræven findes over hele Island. Nogle ræve er brune hele året, mens andre er gråbrune om sommeren og hvide om vinteren. Ræven laver en hule med flere end én udgang. Der føder den 4-10 unger af gangen.
Play audiofile

Räven finns över hela Island. Vissa rävar är bruna hela året medan andra är gråaktiga på sommaren och vita på vintern. Räven gör en grotta med mer än en utgång. Där föder den upp 4-10 ungar i taget.
Play audiofile

11
12

Minken kommer oprindeligt fra Nordamerika. Den kom først til Island i 1931 fordi nogen ville opdrætte mink i bure og sælge skindet. Minkene slap ud og sprede sig over hele landet. Minken er aggressiv og god til fange sit bytte.
Play audiofile

Minken kommer ursprungligen från Nordamerika. Den kom först till Island 1931 eftersom någon ville föda upp minkar i burar och sälja pälsarna. Minkarna rymde och spred sig över hela landet. Minken är aggressiv och bra på att fånga sitt byte.
Play audiofile

13
14

Rotter eller brunrotter kom først til Island omkring år 1750 og sås først i Reykjavik. De er sikkert kommet med skibe fra Europa. I dag findes de over hele landet og lever mest ved havet og på lossepladser.
Play audiofile

Råttor eller brunråttor kom först till Island runt 1750 talet och sågs först i Reykjavik. De har säkert kommit med båt från Europa. Idag finns de över hela landet och lever mest vid havet och på soptippen.
Play audiofile

15
16

I Island findes der to typer mus. Husmusen, som bor tæt på mennesker og æder alt, som den kan fordøje og ødelægger mad. Skovmusen bor i naturen men også tæt på folks boliger. Den spiser frø og insekter. Mus er ca. 6-12 cm. og får mange unger.
Play audiofile

På Island finns det två sorters möss. Husmusen som bor nära människorna och äter allt, som den kan smälta ner och förstör mat. Skogsmusen bor i naturen men också nära människors hem. De äter frön och insekter. Musen är 6-12 cm. och får många ungar.
Play audiofile

17
18

Rensdyr blev først fragtet til Island i 1771 fra Norge og nogle år senere kom flere dyr. I dag er der ca. 3000-4000 rensdyr og de holder til i Østlandet. Om sommeren er dyrene i højlandet, men om vinteren er de tættere på folks beboelse.
Play audiofile

Renarna flyttades först till Island 1771 från Norge och några år senare kom fler djur. I dag finns det ca. 3000-4000 renar och de håller till på östra sidan. På sommaren är djuren på höglandet men på vintern kommer de närmare folks bostäder.
Play audiofile

19
20

Om efteråret er det tilladt at skyde et bestemt antal rensdyr, ellers bliver de for mange. Man skal betale for at få lov til at skyde rensdyr.
Play audiofile

På hösten får man skjuta ett visst antal renar, annars blir de för många. Man måste betala för att få lov att skjuta renar.
Play audiofile

21
22

Hvilke vilde dyr, tror du, der er i havet omkring Island?
Play audiofile

Vilka vilda djur, tror du, det är i havet runt om Island?
Play audiofile

23
Vilde dyr i Island

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Tanya Simms - pixabay.com
S4: Commons.wikimedia.org
S6: Kai Kalhh - pixabay.com
S8: Skeeze - pixabay.com
S10: Diapicard - pixabay.com
S12: Mwanner - commons.wikimedia.org
S14: Silvia - pixabay.com
S16: Laurana Serres-Giardi - commons.wikimedia.org
S18: Alexandre Buisse - commons.wikimedia.org
S20+22: Pxhere.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Danske øer
DA IS SV
2
Danska öar

4. b Brændkjærskolen, Kolding

Oversat til svensk af Klass 3, Frösakullsskolan, Halmstad
Indlæst på dansk af Emma D. Jordhøj
Indlæst på svensk af Inez Schöbel
3
4

Danmark har 407 øer, hvoraf kun 82 af øerne er beboede. Mange af de større øer er forbundet med broer. Øresundsbron forbinder Sjælland med Sverige. Storebæltsbroen forbinder Fyn med Sjælland og Lillebæltsbroen forbinder Fyn med Jylland. Færger og småfly forbinder de mindre øer.
Play audiofile

Danmark har 407 öar varav bara 82 av öarna är bebodda. Många av de större öarna är förbundna med broar. Öresundsbron förbinder Själland med Sverige. Stora Bältbron förbinder Fyn med Själland och Lilla Bältbron förbinder Fyn med Jylland. Färjor och småflyg förbinder de mindre öarna.
Play audiofile

5
6

Bornholm ligger i den sydlige del af Østersøen. Der er 135 km til Møn, som er nærmeste danske kyst og 40 km til Skåne i Sydsverige. Bornholm er 40 km lang og har næsten 40.000 indbyggere. Øen har flere solskinstimer end resten af Danmark.
Play audiofile

Bornholm ligger i den södra delen av Östersjön. Det är 135 km till Mön, som är närmsta danska kust och 40 km till Skåne i Sydsverige. Bornholm är 40 km lång och har nästan 40 000 invånare. Ön har fler soltimmar än resten av Danmark.
Play audiofile

7
8

Lolland er Danmarks fjerdestørste ø med et areal på ca. 1.242 km2 og ca. 60.600 indbyggere. Lolland ligger i Østersøen. Langs øens kyst ligger flotte havne og mange strande. På Lolland kan man besøge Knuthenborg Safari Park, Maribo Domkirke og Middelaldercentret.
Play audiofile

Lolland är Danmarks fjärde största ö med en areal på ca 1.242 km2 och ca 60 600 invånare. Lolland ligger i Östersjön. Längs öns kust ligger fina hav och många stränder. På Lolland kan man besöka Knuthenborgs Safari Park, Maribo Domkyrka och Medeltidscentret.
Play audiofile

9
10

Langeland ligger mellem Fyn og Lolland. Øen er 52 km lang og godt 7 km bred. Der bor ca. 12.600 på øen. Man kan enten sejle fra Lolland eller køre fra Fyn over Tåsinge til Langeland. Langelandsfortet blev tidligere brugt til at forsvare øen og er nu et museum.
Play audiofile

Langeland ligger mellan Fyn och Lolland. Ön är 52 km lång och väl 7 km bred. Där bor ca 12 600 på ön. Man kan antingen segla från Lolland eller köra från Fyn över Tåsinge till Langeland. Langelandsfortet blev tidigare använt till att försvara ön och är nu ett museum.
Play audiofile

11
12

Als ligger i det sydfynske øhav. Øen er 321 km2, og der bor ca. 51.900 mennesker. På øen ligger der en teknisk oplevelsespark, som hedder “Universe”. Der ligger også Sønderborg Slot. Slottet har mange kanoner, som blev brugt i de to Slesvigske krige og Napoleonskrigene.
Play audiofile

Als ligger i det sydfynska öhavet. Ön är 321 km och där bor cirka 51 900 människor. På ön ligger det en tekniskt upplevelsepark som heter “Universe”. Där ligger också Sönderborg slott. Slottet har många kanoner, som blev använda under Slesvigska kriget och Napoleonkriget.
Play audiofile

13
14

Samsø ligger i Kattegat og er 114 km2. Øen har 3.700 indbyggere. Samsø er et godt sted at cykle, og der er gode naturområder. Samsø har også en masse smukke gamle byer - 22 i alt. Den største by på øen hedder Tranebjerg.
Play audiofile

Samsö ligger i Kattegatt och är ca 114 km2. Ön har 3700 invånare. Samsö är ett bra ställe att cykla på, och där finns fina naturområden. Samsö har också en massa vackra gamla byar, sammanlagt 22 stycken. Den största byn på ön heter Tranebjerg.
Play audiofile

15
16

Fanø har ca. 3350 indbyggere og mange turister. Fanø er hjemsted for op mod 1000 sæler, som svømmer rundt i farvandet ved Fanø. I skoven, på markerne og også inde i byerne kan man møde råvildt og vilde kaniner.
Play audiofile

Fanö har ca 3350 invånare och många turister. Fanö är hemvist för upp mot 1000 sälar som simmar runt i farvattnen vid Fanö. I skogen, i markerna och inne i byarna kan man möta rådjur och vilda kaniner.
Play audiofile

17
18

Rømø er en dansk ø i Vadehavet. Den 129 km2 store ø har 647 indbyggere. Øen ligger ca. 10 km ude i Nordsøen og er forbundet med fastlandet ved Rømø-dæmningen. På Rømø holdes der hvert år drage-festival, hvor alle må flyve med drager på stranden.
Play audiofile

Römö är en dansk ö i Vadehavet. Det är ca 129 km2 stor ö. Den har 647 invånare. Ön ligger ca 10 km ut i Nordsjön och är förbunden med fastlandet av Römö-fördämningen. På Römö hålls det varje år en drak-festival, där alla får flyga med drakar på stranden.
Play audiofile

19
20

Mandø ligger mellem Fanø og Rømø midt i Nationalpark Vadehavet. Mandø er et naturparadis på ca. 8 km2. Man kører med traktor på havbunden for at komme til øen. Man kan bl.a. opleve sælsafari og “sort sol” - hvor store stæreflokke gør himlen mørk.
Play audiofile

Mandö ligger mellan Fanö och Römö mitt i nationalpark Vadehavet. Mandö är ett naturparadis på ca 8 km2. Man kör med traktor på havsbotten för att komma till ön. Man kan bl.a. uppleva sälsafari och “svart sol” - där stora starflockar gör himlen mörk.
Play audiofile

21
22

Læsø ligger midt i Kattegat. Der bor ca. 1850 mennesker og øen er 118 km2. Læsø er kendt for sydesalt og gårde med tangtage. Læsø nævnes i nordisk mytologi for stedet, hvor guderne festede og jætten Ægirs hjemsted.
Play audiofile

Läsö ligger mitt i Kattegatt. Där bor ca 1850 människor och ön är 118 km2. Läsö är känt för sydsalt och gårdar med tångtak. Läsö nämndes i nordisk mytologi för stället där gudarna festade och som jätten Ägirs hemstad.
Play audiofile

23
24

Anholt ligger også i Kattegat midt mellem Danmark og Sverige. På Anholt bor der 145 mennesker. Øen er 11 km lang, og den er ca. 6 km bred. Anholt har et flot landskab med klitter, skov og åben hede. Man kan spise gode hummere på øen.
Play audiofile

Anholt ligger också i Kattegatt mitt emellan Danmark och Sverige. På Anholt bor det 145 människor. Ön är 11 km lång och den är ca. 6 km bred. Anholt har ett vackert landskap med klippor, skog och öppna hedar. Man kan äta god hummer på ön.
Play audiofile

25
26

Sprogø er en lille ø i Storebælt. Det er den mest besøgte ø i Danmark, fordi alle biler kører over Sprogø, når de skal til Fyn eller Sjælland. Der bor ingen mennesker på øen. Øen bruges som forbindelsespunkt til Storebæltsbroen. Denne ø er 1,5 km2.
Play audiofile

Sprogö är en liten ö i Stora Bält. Det är den mest besökta ön i Danmark, eftersom alla bilar kör över Sprogö, när de ska till Fyn eller Själland. Där bor inga människor på ön. Ön används som förbindelsepunkt till Stora Bältbron. Denna ö är 1,5 km2.
Play audiofile

27
28

Har du besøgt en dansk ø?
Play audiofile

Har du besökt en dansk ö?
Play audiofile

29
Danske øer

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: JialiangGao - commons.wikimedia.org
S4: Kresten Hartvig Klit - commons.wikimedia.org
S6: pxhere.com + Jens Bludau + Erik Frohne - commons.wikimedia.org
S8: Los688 + Sir48 - commons.wikimedia.org / Holger Langmaier - pixabay.com
S10: Langeland Kommune - commons.wikimedia.org + Google Maps
S12: Nis Hoff +Michiel1972 +Erik Christensen - commons.wikimedia.org
S14: Bob Collowân + Michiel1972 - commons.wikimedia.org - Guido Könsgen - pixabay.com
S16: Carsten Strecker + Erik Frohne + Brommedk + Pmau - commons.wikimedia.org / Marcel Langthim - pixbay.com
S18: Carport + Carsten Wiehe - commons.wikimedia.org
S20: Orla Madsen + Erik Christensen + Christoffer Rasmussen - commons.wikimedia.org
S22: Seier+Seier - flickr.com + Tomasz Sienicki - commons.wikimedia.org
S24: M.Minderhoud + JialiangGao - commons.wikimedia.org + pxhere.com
S26: Quatro.sinko - flickr.com
S28: Elgaard - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Danske øer
DA IS SV
2
Danska öar

4. b Brændkjærskolen, Kolding

Oversat til svensk af Klass 3, Frösakullsskolan, Halmstad
Indlæst på dansk af Emma D. Jordhøj
Indlæst på svensk af Inez Schöbel
3
4

Danmark har 407 øer, hvoraf kun 82 af øerne er beboede. Mange af de større øer er forbundet med broer. Øresundsbron forbinder Sjælland med Sverige. Storebæltsbroen forbinder Fyn med Sjælland og Lillebæltsbroen forbinder Fyn med Jylland. Færger og småfly forbinder de mindre øer.
Play audiofile

Danmark har 407 öar varav bara 82 av öarna är bebodda. Många av de större öarna är förbundna med broar. Öresundsbron förbinder Själland med Sverige. Stora Bältbron förbinder Fyn med Själland och Lilla Bältbron förbinder Fyn med Jylland. Färjor och småflyg förbinder de mindre öarna.
Play audiofile

5
6

Bornholm ligger i den sydlige del af Østersøen. Der er 135 km til Møn, som er nærmeste danske kyst og 40 km til Skåne i Sydsverige. Bornholm er 40 km lang og har næsten 40.000 indbyggere. Øen har flere solskinstimer end resten af Danmark.
Play audiofile

Bornholm ligger i den södra delen av Östersjön. Det är 135 km till Mön, som är närmsta danska kust och 40 km till Skåne i Sydsverige. Bornholm är 40 km lång och har nästan 40 000 invånare. Ön har fler soltimmar än resten av Danmark.
Play audiofile

7
8

Lolland er Danmarks fjerdestørste ø med et areal på ca. 1.242 km2 og ca. 60.600 indbyggere. Lolland ligger i Østersøen. Langs øens kyst ligger flotte havne og mange strande. På Lolland kan man besøge Knuthenborg Safari Park, Maribo Domkirke og Middelaldercentret.
Play audiofile

Lolland är Danmarks fjärde största ö med en areal på ca 1.242 km2 och ca 60 600 invånare. Lolland ligger i Östersjön. Längs öns kust ligger fina hav och många stränder. På Lolland kan man besöka Knuthenborgs Safari Park, Maribo Domkyrka och Medeltidscentret.
Play audiofile

9
10

Langeland ligger mellem Fyn og Lolland. Øen er 52 km lang og godt 7 km bred. Der bor ca. 12.600 på øen. Man kan enten sejle fra Lolland eller køre fra Fyn over Tåsinge til Langeland. Langelandsfortet blev tidligere brugt til at forsvare øen og er nu et museum.
Play audiofile

Langeland ligger mellan Fyn och Lolland. Ön är 52 km lång och väl 7 km bred. Där bor ca 12 600 på ön. Man kan antingen segla från Lolland eller köra från Fyn över Tåsinge till Langeland. Langelandsfortet blev tidigare använt till att försvara ön och är nu ett museum.
Play audiofile

11
12

Als ligger i det sydfynske øhav. Øen er 321 km2, og der bor ca. 51.900 mennesker. På øen ligger der en teknisk oplevelsespark, som hedder “Universe”. Der ligger også Sønderborg Slot. Slottet har mange kanoner, som blev brugt i de to Slesvigske krige og Napoleonskrigene.
Play audiofile

Als ligger i det sydfynska öhavet. Ön är 321 km och där bor cirka 51 900 människor. På ön ligger det en tekniskt upplevelsepark som heter “Universe”. Där ligger också Sönderborg slott. Slottet har många kanoner, som blev använda under Slesvigska kriget och Napoleonkriget.
Play audiofile

13
14

Samsø ligger i Kattegat og er 114 km2. Øen har 3.700 indbyggere. Samsø er et godt sted at cykle, og der er gode naturområder. Samsø har også en masse smukke gamle byer - 22 i alt. Den største by på øen hedder Tranebjerg.
Play audiofile

Samsö ligger i Kattegatt och är ca 114 km2. Ön har 3700 invånare. Samsö är ett bra ställe att cykla på, och där finns fina naturområden. Samsö har också en massa vackra gamla byar, sammanlagt 22 stycken. Den största byn på ön heter Tranebjerg.
Play audiofile

15
16

Fanø har ca. 3350 indbyggere og mange turister. Fanø er hjemsted for op mod 1000 sæler, som svømmer rundt i farvandet ved Fanø. I skoven, på markerne og også inde i byerne kan man møde råvildt og vilde kaniner.
Play audiofile

Fanö har ca 3350 invånare och många turister. Fanö är hemvist för upp mot 1000 sälar som simmar runt i farvattnen vid Fanö. I skogen, i markerna och inne i byarna kan man möta rådjur och vilda kaniner.
Play audiofile

17
18

Rømø er en dansk ø i Vadehavet. Den 129 km2 store ø har 647 indbyggere. Øen ligger ca. 10 km ude i Nordsøen og er forbundet med fastlandet ved Rømø-dæmningen. På Rømø holdes der hvert år drage-festival, hvor alle må flyve med drager på stranden.
Play audiofile

Römö är en dansk ö i Vadehavet. Det är ca 129 km2 stor ö. Den har 647 invånare. Ön ligger ca 10 km ut i Nordsjön och är förbunden med fastlandet av Römö-fördämningen. På Römö hålls det varje år en drak-festival, där alla får flyga med drakar på stranden.
Play audiofile

19
20

Mandø ligger mellem Fanø og Rømø midt i Nationalpark Vadehavet. Mandø er et naturparadis på ca. 8 km2. Man kører med traktor på havbunden for at komme til øen. Man kan bl.a. opleve sælsafari og “sort sol” - hvor store stæreflokke gør himlen mørk.
Play audiofile

Mandö ligger mellan Fanö och Römö mitt i nationalpark Vadehavet. Mandö är ett naturparadis på ca 8 km2. Man kör med traktor på havsbotten för att komma till ön. Man kan bl.a. uppleva sälsafari och “svart sol” - där stora starflockar gör himlen mörk.
Play audiofile

21
22

Læsø ligger midt i Kattegat. Der bor ca. 1850 mennesker og øen er 118 km2. Læsø er kendt for sydesalt og gårde med tangtage. Læsø nævnes i nordisk mytologi for stedet, hvor guderne festede og jætten Ægirs hjemsted.
Play audiofile

Läsö ligger mitt i Kattegatt. Där bor ca 1850 människor och ön är 118 km2. Läsö är känt för sydsalt och gårdar med tångtak. Läsö nämndes i nordisk mytologi för stället där gudarna festade och som jätten Ägirs hemstad.
Play audiofile

23
24

Anholt ligger også i Kattegat midt mellem Danmark og Sverige. På Anholt bor der 145 mennesker. Øen er 11 km lang, og den er ca. 6 km bred. Anholt har et flot landskab med klitter, skov og åben hede. Man kan spise gode hummere på øen.
Play audiofile

Anholt ligger också i Kattegatt mitt emellan Danmark och Sverige. På Anholt bor det 145 människor. Ön är 11 km lång och den är ca. 6 km bred. Anholt har ett vackert landskap med klippor, skog och öppna hedar. Man kan äta god hummer på ön.
Play audiofile

25
26

Sprogø er en lille ø i Storebælt. Det er den mest besøgte ø i Danmark, fordi alle biler kører over Sprogø, når de skal til Fyn eller Sjælland. Der bor ingen mennesker på øen. Øen bruges som forbindelsespunkt til Storebæltsbroen. Denne ø er 1,5 km2.
Play audiofile

Sprogö är en liten ö i Stora Bält. Det är den mest besökta ön i Danmark, eftersom alla bilar kör över Sprogö, när de ska till Fyn eller Själland. Där bor inga människor på ön. Ön används som förbindelsepunkt till Stora Bältbron. Denna ö är 1,5 km2.
Play audiofile

27
28

Har du besøgt en dansk ø?
Play audiofile

Har du besökt en dansk ö?
Play audiofile

29
Danske øer

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: JialiangGao - commons.wikimedia.org
S4: Kresten Hartvig Klit - commons.wikimedia.org
S6: pxhere.com + Jens Bludau + Erik Frohne - commons.wikimedia.org
S8: Los688 + Sir48 - commons.wikimedia.org / Holger Langmaier - pixabay.com
S10: Langeland Kommune - commons.wikimedia.org + Google Maps
S12: Nis Hoff +Michiel1972 +Erik Christensen - commons.wikimedia.org
S14: Bob Collowân + Michiel1972 - commons.wikimedia.org - Guido Könsgen - pixabay.com
S16: Carsten Strecker + Erik Frohne + Brommedk + Pmau - commons.wikimedia.org / Marcel Langthim - pixbay.com
S18: Carport + Carsten Wiehe - commons.wikimedia.org
S20: Orla Madsen + Erik Christensen + Christoffer Rasmussen - commons.wikimedia.org
S22: Seier+Seier - flickr.com + Tomasz Sienicki - commons.wikimedia.org
S24: M.Minderhoud + JialiangGao - commons.wikimedia.org + pxhere.com
S26: Quatro.sinko - flickr.com
S28: Elgaard - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Islandske talemåder 2
IS DA
2
Islandske talemåder 2

4. bekkur Síðuskóla á Akureyri


Indlæst på dansk af Lody Albadry
3
4

,,At ligge som en orm på guld” betyder, at man passer godt på sine ting.Play audiofile

5
6

,,At humpe ud af rækken” betyder, at man ikke er med mere i det, man lavede.Play audiofile

7
8

,,Ikke at kunne nå op i egen næse” betyder, at man er vred.Play audiofile

9
10

,,At stå midt i” betyder, at man er optaget med noget.Play audiofile

11
12

,,At vende bladet” betyder, at man laver om på noget, f.eks. sin opførsel.Play audiofile

13
14

,,At glide på rumpen” betyder, at man stopper med det, man ville have gjort.Play audiofile

15
16

,,At ramme sømmet på hovedet” betyder, at man finder ind til kernen i en sag.Play audiofile

17
18

,,At hælde vand på en gås” betyder, at noget er håbløst eller resultat ikke bliver, som man håbede.Play audiofile

19
20

,,At have mange jern i ilden” betyder, at man har mange opgaver.Play audiofile

21
22

,,At gå med noget i maven” betyder, at man har lyst til at gøre noget, men ikke gør det.Play audiofile

23
24

Bruger du ofte talemåder?Play audiofile

25
Islandske talemåder 2

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Ásthildur- Síðuskóla Akureyri
S4+24:Nadía Ósk- Síðuskóla Akureyri
S6: Sigrún- Síðuskóla Akureyri
S8: Jóhann- Síðuskóla Akureyri
S10: Árni- Síðuskóla Akureyri
S12: Alexander- Síðuskóla Akureyri
S14: Halla- Síðuskóla Akureyri
S16: Sveinar- Síðuskóla Akureyri
S18: Unnar- Síðuskóla Akureyri
S20: Ármann- Síðuskóla Akureyri
S22: Heiðrún Helga-Síðuskóla á Akureyri
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Sápmi/ Samerland
Saepmie

Tone Marie Larsen & Anita Dunfjeld Aagård

Oversat til svensk af Åk 3 Frösakullsskolan
Indlæst på dansk af Marie List Hansen
Indlæst på svensk af Axel Normark
3
4

Saepmie (Sápmi) er området, hvor samerne traditionelt har boet i Norge, Sverige, Finland og Rusland.
Play audiofile

Sápmi är området där samerna traditionellt har bott i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.
Play audiofile

5
6

Samerne er et urfolk, der boede i det område, hvor konger og statsledere lavede grænserne mellem landene i norden. I Norges grundlov står der, at staten Norge er dannet til to befolkningsgrupper - nordmænd og samere.
Play audiofile

Samerna är ett urfolk därför att de bodde i detta område när kungar och staternas ledare lade gränserna mellan länderna i Norden. I Norges grundlag står det att staten Norge är det delat av två folk, norrmän och samer.
Play audiofile

7
8

Man ved ikke, hvor mange samere der er i verden, men man tror, der findes ca. 50-80.000 samere. Ud af dem er der ca. 2000 i Rusland, 7000 i Finland, 17.000 i Sverige og 40.000 i Norge.
Play audiofile

Man vet inte hur många samer det finns i världen, men man tror det finns ca. 50-80 000 samer. Av dem är det ca. 2000 i Ryssland, 7000 i Finland, 17 000 i Sverige och 40 000 i Norge.
Play audiofile

9
10

Der findes 9 forskellige samiske sprog. Der er så stor forskel på sprogene, at det kun er de nærmeste, som forstår hinanden. Forskellen mellem sydsamisk og nordsamisk er lidt som forskellen mellem norsk og islandsk.
Play audiofile

Det finns 9 olika samiska språk. Det är många olikheter mellan språken så det är bara de närmaste som förstår varandra. Olikheterna mellan sydsamiska och nordsamiska är lite som mellan norska och isländska.
Play audiofile

11
12

Samernes tøj, kofter, viser, hvor de kommer fra eller hvor deres familie kommer fra. Samerne bruger kofterne både når de fejrer noget, når nogen bliver begravet, til møder og når de vil vise, hvem de er.
Play audiofile

Samernas kläder, kolten, visar var de kommer ifrån eller var familjen kommer ifrån. Samerna använder kolten både när de firar något, när någon blir begravd, på möten och när de vill visa vem de är.
Play audiofile

13
14

Det samiske flag er fælles for alle samere. De fire farver viser, at samerne bor i fire lande. Den røde farve symboliserer ild, den grønne natur, den gule solen og den blå, vandet. Cirklen symboliserer solen og månen.
Play audiofile

Den samiska flaggan är samma för alla samer. De fyra färgerna visar att samerna bor i fyra länder. Den röda färgen symboliserar elden, grön naturen, gul symboliserar solen och den blå färgen vattnet. Cirklen symboliserar solen och månen.
Play audiofile

15
16

Samerfolkets dag er den 6. februar. Denne dag blev valgt, fordi den 6. februar 1917 var den første gang at samere fra hele Norge og nogle fra Sverige var samlet til et landsmøde i Trondhjem for at diskutere samiske rettigheder.
Play audiofile

Samefolkets dag är den 6 februari. Denna dag blev vald för att den 6 februari 1917 var första gången samer från hela Norge och några från Sverige samlade sig till ett landsmöte i Trondheim för att diskutera samiska rättigheter.
Play audiofile

17
18

I begyndelsen af 1900-tallet havde samere ikke samme rettigheder, som de har i dag. I Norge forsøgte myndighederne at gøre samerne norske, fordi de mente, at så kunne alle tale samme sprog, blive ét folk og have fælles kultur i Norge.
Play audiofile

I början av 1900-talet hade samerna inte samma rättigheter som de har idag. I Norge försökte myndigheterna göra samerna norska eftersom de tyckte att de bara kunde vara ett språk, ett folk och en kultur i Norge.
Play audiofile

19
20

Nu lærer mange samiske børn samisk i skolen og man kan høre samisk musik i radioen. På billedet åbner Kong Harald og Kronprins Håkon Magnus Samertinget i Norge.
Play audiofile

Nu får många samiska barn lära sig samiska i skolan och man kan höra samisk musik på radion. På bilden öppnar Kung Harald och Kronprins Håkon Magnus Sametinget i Norge.
Play audiofile

21
22

Der findes samerting i både Norge, Sverige, Finland og Rusland. Samertingene arbejder for at udvikle samernes sprog, kultur og samfundsliv.
Play audiofile

Det finns sameting i både Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Sametingen arbetar för att samer säkert ska få och utveckla sina språk, sin kultur och sitt samfundsliv.
Play audiofile

23
24

Kan du huske hvor Sápmi (Samerland) er?
Play audiofile

Minns du var Sapmi ligger?
Play audiofile

25
Sápmi/ Samerland

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/Guvvieh:
S1: Yevgeny Pashnin - commons.wikimedia.org + Anita Dunfjeld Aagård
S1+24: Annamari Molnar - flickr.com
S4: Bff - commons.wikimedia.org
S6: Julia Velkova - commons.wikimedia.org
S8: Karin Beate Nøsterud - commons.wikimedia.org
S12+20: Sámediggi Sametinget - flickr.com
S10: Ningyou - commons.wikimedia.org
S14: Jeltz - commons.wikimedia.org
S16: Schrøderarkivet/Sverresborg - commons.wikimedia.org
S18: Nasjonalbiblioteket - commons.wikimedia.org
S22: Illustratedjc - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Selma Lagerlöf - en svensk forfatter
SV DA IS
2
Selma Lagerlöf - en svensk författare

Ellie Stache och Ingrid Matsson Andreas


Indlæst på dansk af Johanna Artmann Andresen
Indlæst på svensk af Ellie Stache
3
4

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf er født i 1858 på Mårbacka i Värmland den 20. november.
Play audiofile

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf är född år 1858 på Mårbacka i Värmland den 20 november.
Play audiofile

5
6

Selma blev født med en hofteskade, som betød, at leddene ikke sad ordentligt fast. Da Selma var 3½ år blev hun lam i begge ben, men pludselig forsvandt det bare.
Play audiofile

Selma föddes med en höftskada som berodde på att ledkulan inte satt tillräckligt fast. När Selma var 3 och ett halvt år blev hon förlamad i båda benen men helt plötsligt bara försvann det.
Play audiofile

7
8

En lærer kom til Mårbacka og underviste hende og hendes søskende i engelsk og fransk.
Play audiofile

En lärare kom till Mårbacka och undervisade henne och hennes syskon i engelska och franska.
Play audiofile

9
10

Hun var et begavet barn og holdt af at læse. Allerede i 7 års alderen bestemte hun sig for, at hun ville være forfatter. Den første roman, hun læste, var en indianerbog - Osceola af Thomas Mayne Reid.
Play audiofile

Hon var ett begåvat barn och tyckte om att läsa. Redan vid 7-års ålder bestämde hon att hon skulle bli författare. Den första romanen hon läste var en Indianbok - Osceola av Thomas Mayne Reid.
Play audiofile

11
12

Hun har skrevet mange bøger, blandt andet om “Nils Holgerssons fantastiske rejse gennem Sverige” og “Gösta Berglings saga”.
Play audiofile

Hon har gjort många böcker, b.la Nils Holgersson fantastiska resa genom Sverige och Gösta Berglings saga.
Play audiofile

13
14

Hun vandt Nobelprisen i litteratur i 1909. Hun var Sveriges første kvinde, som vandt Nobelprisen i litteratur.
Play audiofile

Hon vann Nobelpriset i litteratur år 1909. Hon var Sveriges första kvinna att vinna Nobelpriset i litteratur.
Play audiofile

15
16

Frem til år 2016 var Selma Lagerlöf på 20-kroner sedlen. Billedet er nu skiftet ud med et billede af Astrid Lindgren.
Play audiofile

År 2016 och bakåt var Selma Lagerlöf på 20-kronorssedeln. Efter det bytte den bild till Astrid Lindgren.
Play audiofile

17
18

Hun var en af Sveriges mest værdsatte forfattere. Hun arbejdede også som lærer.
Play audiofile

Hon var Sveriges mest uppskattade författare. Hon jobbade även som lärare.
Play audiofile

19
20

Selma engagerede sig i kampen om kvinders stemmeret. Hun hjalp mange tyskere med at flygte, da nazisterne overtog magten i Tyskland.
Play audiofile

Selma engagerade sig i kampen för kvinnlig rösträtt. Hon hjälpte många tyskar att fly när nazisterna tog makten i Tyskland.
Play audiofile

21
22

Hun døde den 16. marts 1940 i Mårbacka af en hjerneblødning og lungebetændelse. Hun er begravet på Östra Ämterviks kirkegård.
Play audiofile

Hon dog den 16 mars 1940 i Mårbacka av hjärnblödning och lunginflammation. Hon ligger begravd på Östra Ämterviks kyrkogård.
Play audiofile

23
24

Kender du nogle kendte forfattere fra dit land?
Play audiofile

Känner du till någon känd författare från ditt land?
Play audiofile

25
Selma Lagerlöf - en svensk forfatter

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Nobelprize.org - commons.wikimedia.org
S4: Jan Granath - flickr.com
S6: Anna Olsson - 1881 - commons.wikimedia.org
S8: Jensens - commons.wikimedia.org
S10: Capitan Mayne Reid + Deryni - commons.wikimedia.org
S12: John Bauer - 1906
S14: Commons.wikimedia.org
S16: Lisa Borgström (Leksakspeng)
S18: Aftonbladet - 1933 - commons.wikimedia.org
S20: Carl Larsson - 1908
S22: Johanna Faber
S24: Марка СССР - 1959 - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Selma Lagerlöf - en svensk forfatter
SV DA IS
2
Selma Lagerlöf - en svensk författare

Ellie Stache och Ingrid Matsson Andreas


Indlæst på dansk af Johanna Artmann Andresen
Indlæst på svensk af Ellie Stache
3
4

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf er født i 1858 på Mårbacka i Värmland den 20. november.
Play audiofile

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf är född år 1858 på Mårbacka i Värmland den 20 november.
Play audiofile

5
6

Selma blev født med en hofteskade, som betød, at leddene ikke sad ordentligt fast. Da Selma var 3½ år blev hun lam i begge ben, men pludselig forsvandt det bare.
Play audiofile

Selma föddes med en höftskada som berodde på att ledkulan inte satt tillräckligt fast. När Selma var 3 och ett halvt år blev hon förlamad i båda benen men helt plötsligt bara försvann det.
Play audiofile

7
8

En lærer kom til Mårbacka og underviste hende og hendes søskende i engelsk og fransk.
Play audiofile

En lärare kom till Mårbacka och undervisade henne och hennes syskon i engelska och franska.
Play audiofile

9
10

Hun var et begavet barn og holdt af at læse. Allerede i 7 års alderen bestemte hun sig for, at hun ville være forfatter. Den første roman, hun læste, var en indianerbog - Osceola af Thomas Mayne Reid.
Play audiofile

Hon var ett begåvat barn och tyckte om att läsa. Redan vid 7-års ålder bestämde hon att hon skulle bli författare. Den första romanen hon läste var en Indianbok - Osceola av Thomas Mayne Reid.
Play audiofile

11
12

Hun har skrevet mange bøger, blandt andet om “Nils Holgerssons fantastiske rejse gennem Sverige” og “Gösta Berglings saga”.
Play audiofile

Hon har gjort många böcker, b.la Nils Holgersson fantastiska resa genom Sverige och Gösta Berglings saga.
Play audiofile

13
14

Hun vandt Nobelprisen i litteratur i 1909. Hun var Sveriges første kvinde, som vandt Nobelprisen i litteratur.
Play audiofile

Hon vann Nobelpriset i litteratur år 1909. Hon var Sveriges första kvinna att vinna Nobelpriset i litteratur.
Play audiofile

15
16

Frem til år 2016 var Selma Lagerlöf på 20-kroner sedlen. Billedet er nu skiftet ud med et billede af Astrid Lindgren.
Play audiofile

År 2016 och bakåt var Selma Lagerlöf på 20-kronorssedeln. Efter det bytte den bild till Astrid Lindgren.
Play audiofile

17
18

Hun var en af Sveriges mest værdsatte forfattere. Hun arbejdede også som lærer.
Play audiofile

Hon var Sveriges mest uppskattade författare. Hon jobbade även som lärare.
Play audiofile

19
20

Selma engagerede sig i kampen om kvinders stemmeret. Hun hjalp mange tyskere med at flygte, da nazisterne overtog magten i Tyskland.
Play audiofile

Selma engagerade sig i kampen för kvinnlig rösträtt. Hon hjälpte många tyskar att fly när nazisterna tog makten i Tyskland.
Play audiofile

21
22

Hun døde den 16. marts 1940 i Mårbacka af en hjerneblødning og lungebetændelse. Hun er begravet på Östra Ämterviks kirkegård.
Play audiofile

Hon dog den 16 mars 1940 i Mårbacka av hjärnblödning och lunginflammation. Hon ligger begravd på Östra Ämterviks kyrkogård.
Play audiofile

23
24

Kender du nogle kendte forfattere fra dit land?
Play audiofile

Känner du till någon känd författare från ditt land?
Play audiofile

25
Selma Lagerlöf - en svensk forfatter

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Nobelprize.org - commons.wikimedia.org
S4: Jan Granath - flickr.com
S6: Anna Olsson - 1881 - commons.wikimedia.org
S8: Jensens - commons.wikimedia.org
S10: Capitan Mayne Reid + Deryni - commons.wikimedia.org
S12: John Bauer - 1906
S14: Commons.wikimedia.org
S16: Lisa Borgström (Leksakspeng)
S18: Aftonbladet - 1933 - commons.wikimedia.org
S20: Carl Larsson - 1908
S22: Johanna Faber
S24: Марка СССР - 1959 - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Det islandske herrelandshold i håndbold
IS DA SV
2
Det isländska herrlandslaget i handboll

Helga Dögg Sverrisdóttir

Oversat til svensk af Susanne Backe
Indlæst på svensk af Linus Bratt
3
4

Håndbold har en lang tradition i Island. I 1921 bragte idrætslæreren Valdimar Sveinbjörnsson den med til Island, efter at han havde uddannet sig i Danmark.

Handboll har en lång tradition på Island. År 1921 tog idrottsläraren Valdimar Sveinbjörnsson den till Island efter att han studerat i Danmark.
Play audiofile

5
6

Holdets hjemmedragter er røde eller blå med hvidt i. Farverne viser farverne i det islandske flag. Målmandens dragt har andre farver.

Lagets hemmadräkt är röd eller blå med vitt i. Färgerna visar färgerna i den isländska flaggan. Målvaktens dräkt har andra färger.
Play audiofile

7
8

Island er meget ofte med til de internationale turneringer. Det islandske flag pynter her til EM i Kroatien 2018.

Island är mycket ofta med i de internationella turneringarna. Den isländska flaggan hänger här inför EM i Kroatien 2018.
Play audiofile

9
10

Holdets bedste resultater er en 5. plads til VM i 1997, en 3. plads til EM i 2010 og en 2. plads til OL i 2008.

Det bästa resultatet är en 5: e plats i VM 1997, en 3: e plats i EM 2010 och en 2: a plats i OS 2008.
Play audiofile

11
12

Den største triumf var sølv til OL i Beijing i 2008. Holdet spillede mod Frankrig. De spillede også mod Frankrig om bronze til OL i 1992, men endte på 4. pladsen.

Den största triumfen var silver i OS i Peking 2008. Laget spelade mot Frankrike. De spelade också mot Frankrike om bronset i OS 1992, men slutade då på fjärde plats.
Play audiofile

13
14

Islændinge er gode til at støtte op om holdet, både hjemme og på udebane. Det undrer mange, hvor dygtige holdet er, fordi der kun er ca. 340.000 mennesker i Island.

Islänningen är bra att stödja laget hemma och hemifrån. Det förvånar många hur skickliga laget är, för det handlar bara om 340 000 personer på Island.
Play audiofile

15
16

Det nationale TV viser alle kampe og mange følger med både hjemme og i udlandet. Man synger med, når nationalsangen bliver spillet.

Nationell TV visar alla matcher och många följer med både hemma och utomlands. Man sjunger med när nationalsången spelas.
Play audiofile

17
18

Holdet bliver altid kaldt ,,Vores drenge” og her bliver de hyldet, da de kom hjem efter OL i 2008. Gudmundur Gudmundsson var træner for holdet.

Laget kallas alltid "Våra pojkar" och här blir de hedrade när de kom hem efter OS 2008. Gudmundur Gudmundsson var lagledare.
Play audiofile

19
20

Den, som har spillet fleste kampe for Island, er målmanden Gudmundur Hrafnkelsson. Han spillede 407 kampe. Efter ham er det Guðjón Valur Sigurðsson.

Den som har spelat de flesta matcher för Island är målvakten Gudmundur Hrafnkelsson. Han spelade 407 matcher. Efter honom är det Guðjón Valur Sigurðsson.
Play audiofile

21
22

Guðjón Valur er den, som har scoret flest mål i verden. Det nåede ham til EM i 2018. Han har scoret næsten 1800 mål i 343 kampe.

Gudjón Valur är den som har gjort flest mål i världen. De gjorde han i EM 2018. Han har gjort nästan 1800 mål på 343 matcher.
Play audiofile

23
24

Mange af de bedste spillere spiller i udlandet, bla. i Danmark, Norge, Spanien og Tyskland.

Många av de bästa spelarna spelar utomlands, bla. i Danmark, Norge, Spanien och Tyskland.
Play audiofile

25
26

Island har mange gode håndboldspillere. På billedet er tre af dem: Aron Atlason, Sverre Jakobsson og Alexander Patterson.

Island har många bra handbollsspelare. På bilden finns tre av dem: Aron Atlason, Sverre Jakobsson och Alexander Patterson.
Play audiofile

27
28

Laugardalshöll er holdets hjemmebane og har været det i årtier. Islændinge kender det under navnet ,,Hallen.”

Laugardalsh är hela lagets hemmaarena och har varit det i årtionden. Islänningen känner det under namnet "Hallen".
Play audiofile

29
30

Har du set en håndboldkamp med det islandske landshold?

Har du sett en handbollsmatch med det isländska landslaget?
Play audiofile

31
Det islandske herrelandshold i håndbold

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+6+8+14: Handknattleiksamband Íslands - HSI.is
S4: Eeinkaskjol.is
S10+26+30: Steindy - commons.wikimedia.org
S12: Sutibu - flickr.com
S16: Ester Ösp Sigurðardóttir
S18: Bjarki S - commons.wikimedia.org
S20: Fimmeinn.is
S22: Doha Stadium Plus Qatar - flickr.com
S24: Scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net
S28: Helgi Halldórsson - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Selma Lagerlöf - en svensk forfatter
SV DA IS
2
Selma Lagerlöf - en svensk författare

Ellie Stache och Ingrid Matsson Andreas


Indlæst på dansk af Johanna Artmann Andresen
Indlæst på svensk af Ellie Stache
3
4

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf er født i 1858 på Mårbacka i Värmland den 20. november.
Play audiofile

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf är född år 1858 på Mårbacka i Värmland den 20 november.
Play audiofile

5
6

Selma blev født med en hofteskade, som betød, at leddene ikke sad ordentligt fast. Da Selma var 3½ år blev hun lam i begge ben, men pludselig forsvandt det bare.
Play audiofile

Selma föddes med en höftskada som berodde på att ledkulan inte satt tillräckligt fast. När Selma var 3 och ett halvt år blev hon förlamad i båda benen men helt plötsligt bara försvann det.
Play audiofile

7
8

En lærer kom til Mårbacka og underviste hende og hendes søskende i engelsk og fransk.
Play audiofile

En lärare kom till Mårbacka och undervisade henne och hennes syskon i engelska och franska.
Play audiofile

9
10

Hun var et begavet barn og holdt af at læse. Allerede i 7 års alderen bestemte hun sig for, at hun ville være forfatter. Den første roman, hun læste, var en indianerbog - Osceola af Thomas Mayne Reid.
Play audiofile

Hon var ett begåvat barn och tyckte om att läsa. Redan vid 7-års ålder bestämde hon att hon skulle bli författare. Den första romanen hon läste var en Indianbok - Osceola av Thomas Mayne Reid.
Play audiofile

11
12

Hun har skrevet mange bøger, blandt andet om “Nils Holgerssons fantastiske rejse gennem Sverige” og “Gösta Berglings saga”.
Play audiofile

Hon har gjort många böcker, b.la Nils Holgersson fantastiska resa genom Sverige och Gösta Berglings saga.
Play audiofile

13
14

Hun vandt Nobelprisen i litteratur i 1909. Hun var Sveriges første kvinde, som vandt Nobelprisen i litteratur.
Play audiofile

Hon vann Nobelpriset i litteratur år 1909. Hon var Sveriges första kvinna att vinna Nobelpriset i litteratur.
Play audiofile

15
16

Frem til år 2016 var Selma Lagerlöf på 20-kroner sedlen. Billedet er nu skiftet ud med et billede af Astrid Lindgren.
Play audiofile

År 2016 och bakåt var Selma Lagerlöf på 20-kronorssedeln. Efter det bytte den bild till Astrid Lindgren.
Play audiofile

17
18

Hun var en af Sveriges mest værdsatte forfattere. Hun arbejdede også som lærer.
Play audiofile

Hon var Sveriges mest uppskattade författare. Hon jobbade även som lärare.
Play audiofile

19
20

Selma engagerede sig i kampen om kvinders stemmeret. Hun hjalp mange tyskere med at flygte, da nazisterne overtog magten i Tyskland.
Play audiofile

Selma engagerade sig i kampen för kvinnlig rösträtt. Hon hjälpte många tyskar att fly när nazisterna tog makten i Tyskland.
Play audiofile

21
22

Hun døde den 16. marts 1940 i Mårbacka af en hjerneblødning og lungebetændelse. Hun er begravet på Östra Ämterviks kirkegård.
Play audiofile

Hon dog den 16 mars 1940 i Mårbacka av hjärnblödning och lunginflammation. Hon ligger begravd på Östra Ämterviks kyrkogård.
Play audiofile

23
24

Kender du nogle kendte forfattere fra dit land?
Play audiofile

Känner du till någon känd författare från ditt land?
Play audiofile

25
Selma Lagerlöf - en svensk forfatter

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Nobelprize.org - commons.wikimedia.org
S4: Jan Granath - flickr.com
S6: Anna Olsson - 1881 - commons.wikimedia.org
S8: Jensens - commons.wikimedia.org
S10: Capitan Mayne Reid + Deryni - commons.wikimedia.org
S12: John Bauer - 1906
S14: Commons.wikimedia.org
S16: Lisa Borgström (Leksakspeng)
S18: Aftonbladet - 1933 - commons.wikimedia.org
S20: Carl Larsson - 1908
S22: Johanna Faber
S24: Марка СССР - 1959 - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Norge
2
Norge

Mari Gjengstø Mostad

Oversat til svensk af Klass 2 Frösakullsskolan
Indlæst på svensk af Isabella Jönsson
3
4

Norge grænser op til Sverige, Finland og Rusland og har søgrænse til Danmark. Norge hører til Skandinavien. Der bor omtrent 5 millioner mennesker her. Hovedstaden er Oslo, hvor der bor over 700.000 mennesker.

Norge gränsar till Sverige, Finland och Ryssland, och har sjögränser till Danmark. Norge tillhör Skandinavien. Det bor omkring 5 miljoner människor här. Huvudstaden är Oslo, där det bor 700 000 människor.
Play audiofile

5
6

Det norske flag er rødt, hvidt og blåt. Norges nationaldag er den 17. maj, fordi Norge fik sin egen grundlov den 17. maj 1814. Norge blev da løsrevet fra Danmark efter 400 år i union. I 1905 blev landet også løsrevet fra Sverige.

Den norska flaggan är röd, vit och blå. Norges nationaldag är 17 maj, eftersom Norge fick sin egen konstitution 17 maj 1814. Norge blev fritt från Danmark efter cirka 400 år i union. År 1905 blev landet också fritt från Sverige.
Play audiofile

7
8

Norge er et monarki i lighed med Sverige og Danmark. Norges kongepar er Kong Harald 5. og Dronning Sonja. Kronprinsparret hedder Håkon og Mette-Marit.

Norge är en monarki, precis som Sverige och Danmark. Norges kungapar är kung Harald V och drottning Sonja. Kronprinsparet heter Håkon och Mette-Marit.
Play audiofile

9
10

Norges største indtægtskilde er olie. Der findes mange store olieplatforme i Nordsøen, som pumper olie op.

Norges största inkomstkälla är olja. Det finns många stora oljeplattformar i Nordsjön som pumpar upp olja.
Play audiofile

11
12

Norge har en meget smuk natur, noget som gør landet populært blandt turister, som kommer for at opleve den. Det er vældig populært at tage “Hurtigruten” (norsk krydstogtsskib) for at se den norske kyst.

Norge har mycket vacker natur, vilket gör landet populärt bland turister som kommer för att uppleva det. Det är väldigt populärt att ta Hurtigrutten (norskt kryssningsfartyg) för att se norska kusten.
Play audiofile

13
14

Norge er særlig kendt for smukt nordlys i de nordligste dele af landet.

Norge är särskilt känt för vackert norrsken i de nordligaste delarna av landet.
Play audiofile

15
16

Den norske opera og ballet ligger i Oslo og er en af Norges mest kendte bygninger.

Den norska operan och baletten ligger i Oslo och är en av Norges mest kända byggnader.
Play audiofile

17
18

Kendte personer/grupper fra Norge er bl.a. Edvard Munch (kunstner), Henrik Ipsen (forfatter), Thor Heyerdahl (opdagelsesrejsende), AHA (popgruppe), Kygo (artist) og Jens Stoltenberg (NATO-chef).

Berömda personer / grupper från Norge är Edvard Munch (konstnär), Henrik Ibsen (författare), Thor Heyerdahl (upptäckare), AHA (popgrupp), Kygo (konstnär) och Jens Stoltenberg (NATO: s chef).
Play audiofile

19
20

Skisport er stort i Norge. En af vores bedste udøvere er Marit Bjørgen, som både har vundet OL- og VM guld mange gange.

Skidsport är stort i Norge. En av våra bästa utövare är Marit Bjørgen, som har vunnit både OS- och VM-guld många gånger.
Play audiofile

21
22

Ved du mere om Norge?

Vet du något mer om Norge?
Play audiofile

23
Norge

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Peter Arvell + Monika Neumann - pixabay.com + Pxhere
S4: Peggy und Marco Lachmann-Anke - pixabay.com
S6: Morten Johnsen - commons.wikimedia.org
S8: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff
S10: Hannes Grobe - commons.wikimedia.org
S12: Kerstin Riemer - pixabay.com
S14: Noel Bauza - goodfreephotos.com
S16: Maxpixel.freegreatpicture.com
S18: Edvard Munch “Skrik” (1883–1944)
S18: Henrik Ibsen af Henrik Olrik (1830-1890)
S18: A-HA - Jamesbond Raul - commons.wikimedia.org
S18: Thor Heyerdal - Shyamal - commons.wikimedia.org
S18: KYGO - Marco Verch - flickr.com
S18: Jens Stoltenberg - Magnus Fröderberg - commons.wikimedia.org
S20: Bjarte Hetland - commons.wikimedia.org
S22: M. Maggs - pixabay.com
Forrige side Næste side

Pages