Skift
sprog
Play audiofile
Team Rynkeby - Färöarna
FO DA IS SV BM
2
Team Rynkeby - Færøerne

Thordis Dahl Hansen

Oversat til dansk af Katja Dam
Indlæst på svensk af Artina Gashi
3
4

Team Rynkeby Färöarna är en del av ett internationellt projekt, som heter Team Rynkeby.
Play audiofile

Team Rynkeby Føroyar er del af et internationalt projekt, der hedder Team Rynkeby.

5
6

Idén uppstod, då Knud Vilstrup, som arbetade för Rynkeby Foods, blev sjuk och behövde förbättra sin hälsa.
Play audiofile

Ideen opstod, da Knud Vilstrup, der arbejde hos Rynkeby Foods, blev syg og havde brug for at forbedre sit helbred.

7
8

Han skulle både träna fysiskt och samtidigt få en bra upplevelse. Han började att träna för att kunna cykla till Paris, för att delta i slutspurten av Tour de France på Champs-Elysées.
Play audiofile

Han skulle komme i bedre form og samtidig få en oplevelse ud af det. Han valgte at begynde at træne og cykle til Paris for at overvære slutspurten af Tour de France på Champs-Elysées.

9
10

I det första laget, som cyklade till Paris, var det bara 11 cyklister och en medhjälpare. Det var 2002. 2018 är det 48 lag från Färöarna, Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark. 1.950 cyklister och 300 medhjälpare totalt cyklar hemifrån till Paris.
Play audiofile

På det første hold, der cyklede til Paris, var der kun 11 ryttere og én hjælper. Det var i 2002. I 2018 er der 48 hold fra Færøerne, Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark. I alt cykler 1.950 ryttere og 300 hjælpere til Paris.

11
12

Team Rynkeby stöttar allvarligt sjuka barn och deras familjer i Norden. På alla cyklar som ska den långa vägen till Paris står det "Riding for children with critical illnesses” (Kör för barn med allvarliga sjukdomar).
Play audiofile

Team Rynkeby støtter børn med kritiske sygdomme og deres familier i Norden. På alle cyklerne, der skal den lange vej til Paris, står der: “Riding for children with critical illnesses” (Kører for børn med alvorlige sygdomme).

13
14

Den, som är deltagare i Team Rynkeby, betalar själv för sitt deltagande; för cykel, kläder, kost och logi.
Play audiofile

Team Rynkebys deltagere betaler selv udgifterne for deres egen deltagelse, for cykel, tøj, rejse og ophold.

15
16

Alla de pengar, som tjänas in på reklam, gåvor och händelser, går oavkortat till en fond. Pengarna används till forskning, och även till direkt hjälp till allvarligt sjuka barn och deras familjer.
Play audiofile

Alle pengene der indsamles fra reklamer, donationer og arrangementer går ubeskåret til en fond. Pengene bruges til forskning samt til hjælp for børn med kritiske sygdomme og deres familier.

17
18

Team Rynkeby Färöarna har 50 deltagare. 25 nya deltagare och 25, som har cyklat rutten förut. Det är ungefär lika många män som kvinnor. 2018 är den yngsta deltagaren 22 år och den äldsta 71 år.
Play audiofile

Team Rynkeby Føroyar har 50 cykelryttere. Halvdelen har cyklet turen før - den anden halvdel har ikke. Det er nogenlunde lige mange kvinder og mænd. I 2018 er den yngste deltager 22 år og den ældste er 71 år.

19
20

Det, som cyklisterna i Team Rynkeby ska, är, att cykla till Paris - cirka 1250 km, vilket körs i sju etapper.
Play audiofile

Det som deltagerne på Team Rynkeby skal er at cykle til Paris - cirka 1250 km. Der køres i syv etaper.

21
22

Den kortaste etappen, som körs på en dag, är ca 100 km lång, och den längsta är ungefär 200 km lång. Genomsnittsfarten ligger på 25-28 km/timme.
Play audiofile

Den korteste etape, der køres en dag, er cirka 100 km, og den længste er omkring 200 km. Gennemsnitsfarten ligger på 25-28 km/t.

23
24

Som förberedelse för att cykla i 7 dagar till Paris, behöver man träna mycket och målinriktat. Träningen börjar redan i september, då deltagarna får veta att de är utvalda.
Play audiofile

Det kræver meget målrettet træning for at kunne cykle i syv dage til Paris. Træningen begynder allerede i september, når deltagerne får at vide, at de er udtaget.

25
26

Alla deltagarna i Team Rynkeby Färöarna 2018 har varit på träningsläger, där de cyklade 330 km och 3.500 höjdmeter.
Play audiofile

Alle deltagerne på Team Rynkeby Føroyar 2018 har været på en træningslejr, hvor de cyklede 330 km og 3.500 højdemeter.

27
28

Team Rynkeby Färöarna börjar sin rutt i Klaksvik. Sen kör laget inledningsvis till Thorshamn och stannar vid strategiska platser, där det hålls tal och ges gåvor.
Play audiofile

Team Rynkeby Føroyar begynder deres tur i Klaksvík. Så kører holdet prolog til Thorshavn og stopper forskellige steder på vejen, hvor der holdes taler og overrækkes donationer.

29
30

En av höjdpunkterna på turen är den femte dagen, när deltagarna ska cykla upp för backen Huy i Belgien. Backen är 1.100 m och stigningen är upp till 23 %, där den är som brantast.
Play audiofile

Et af højdepunkterne på turen er den 5. dag, hvor deltagerne skal cykle op ad bakken Huy i Belgien. Bakken er 1.100 m, og stigningen er op til 23%, hvor den er stejlest.

31
32

En viktig del av Team Rynkebys lag är hjälpteamet, som består av 11 medhjälpare. Deras uppgift är att upprätthålla cyklarna, laga god mat till cyklisterna och vägleda dem på rätt väg.
Play audiofile

En vigtig del af et Team Rynkeby hold er serviceteamet, der består af 11 hjælpere. Deres opgave er at reparere cyklerne, lave god mad til rytterne og vise dem vej.

33
34

Alla cyklisterna ankommer samtidigt till Paris. Det är en stor upplevelse.
Play audiofile

Alle rytterne ankommer samtidigt til Paris, og det er et stort øjeblik.

35
36

Känner du något allvarligt sjukt barn? Känner du någon, som har cyklat till Paris för team Rynkeby?
Play audiofile

Kender du børn med alvorlige sygdomme? Kender du nogen, der har cyklet til Paris for Team Rynkeby?

37
Team Rynkeby - Färöarna

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+6+10+14+16+18+20+22+24+26+28+30+32+34+36: Einar Vang og Tórvør Ø. Vang
S4+12: Thordis Dahl Hansen
S8: www.team-rynkeby.dk
Forrige side Næste side