Skift
sprog
Play audiofile
Drangey - en ø i Skagafjord
IS DA SV
2
Drangey - en ö i Skagafjord

Helga Dögg Sverrisdóttir

Oversat til svensk af Åk 4 Frösakullsskolan
Indlæst på dansk af Jeppe Bygebjerg Kristensen
Indlæst på svensk af Elvira Börjesson
3
4

Drangey er en ca. 700.000 år gammelt tuf-kløft i Skagafjord.
Play audiofile

Drangey är en ca 700 000 år gammal klippklyfta i Skagafjord.
Play audiofile

5
6

Øen er 180 meter høj og lodret. Man kan kun komme op på øen ét sted.
Play audiofile

Ön är 180 meter hög och lodrätt. Man kan bara komma upp på ön på ett ställe.
Play audiofile

7
8

Før i tiden hentede beboerne i Skagafjord mad på øen - fugle og æg. Det siges, at der blev fanget omkring 200.000 fugle her.
Play audiofile

Förr i tiden hämtade byborna på Skagafjord mat på ön - fåglar och ägg. Det sägs att det har fångats omkring 200 000 fåglar här.
Play audiofile

9
10

Man fanger stadig fugle på øen og rapeller efter æg. Når man sejler rundt om Drangey, kan man se sæler.
Play audiofile

Man fångar fortfarande fåglar på ön och rappellar efter ägg. När man seglar runt om Drangey kan man se sälar.
Play audiofile

11
12

Øen er frodig og før i tiden sejlede man får til øen, så de kunne græsse.
Play audiofile

Ön är frodig och förr i tiden seglade man får till ön så de kunde beta.
Play audiofile

13
14

Sagnet siger, at en huskarl og en kælling ledte efter en kvie til en okse omkring øen, men blev til sten.
Play audiofile

Legenden säger att en huskarl och en kvinna letade efter en kviga till en oxe runt ön men de blev till sten.
Play audiofile

15
16

“Kællingen” står syd for Drangey mens “huskarlen”, som stod nord for øen, er forsvundet i havet. På billedet ser du “Kællingen”.
Play audiofile

“Kvinnan” står söder om Drangey medans “huskarlen” som stod norr om ön, är försvunnen i havet. På bilden ser du “Kvinnan”.
Play audiofile

17
18

Første gang, man hører om øen, er i Grettes Saga. Her fortælles der om Grette Stærke Ásmundsson og hans bror Illuges liv og død på Drangey omk. år 1030.
Play audiofile

Första gången man hörde om ön är i Grettes saga. Här berättas det om Grette Starke Ásmundsson och hans bror Illuges liv och död på Drangey omkring år 1030.
Play audiofile

19
20

Grette var fredløs og var på flugt. Han boede på Drangey med sin bror Illuge og trællen Glaumur. Han blev dræbt på øen.
Play audiofile

Grette var fredlös och var på flykt. Han bodde på Drangey med sin bror Illuge och slaven Glaumur. Han blev dödad på ön.
Play audiofile

21
22

Der har været mange ulykker på øen og derfor fik man biskop Gudmund den Gode til at indvie øen ca. år 1203.
Play audiofile

Det har varit många olyckor på ön och därför fick man biskop Gudmund den Gode till att inviga ön ca år 1203.
Play audiofile

23
24

Drangey er et populært turistmål, og det er spændende at komme der. Herfra starter turen.
Play audiofile

Drangey är ett populärt turistmål och det är spännande att komma dit. Härifrån startar resan.
Play audiofile

25
26

Findes der en lille ø, som fortæller en historie i dit land?
Play audiofile

Finns det en liten ö som berättar en historia i ditt land?
Play audiofile

27
Drangey - en ø i Skagafjord

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+6+8+12+14+16+18+22+24: Helga Dögg Sverrisdóttir
S4: Palthrow - commons.wikimedia.org
S10 Andrew Jenner - pixabay.com
S20: Grettir - commons.wikimedia.org
S26: O. Schulz - 1889 - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X