Skift
sprog
Play audiofile
Svenska träd
SV DA IS
2
Svenske træer

Åk 4 på Frösakullsskolan

Oversat til dansk af PLC-netværket Kolding Kommune
Indlæst på svensk af Selma Lindquist
Indlæst på dansk af Marie Luise Bauer-Schliebs
3
4

Boken är ett lövträd och finns i södra Sverige. Boken är skyddad. Det betyder att man måste plantera nya bokar om man hugger ner bokskog. Från boken kan man göra glasspinnar, möbler och parkettgolv.
Play audiofile

Bøgen er et løvtræ, som findes i det sydlige Sverige. Bøgen er fredet. Det betyder, at man skal plante nye bøgetræer, når man fælder en bøgeskov. Af bøgetræ kan man lave ispinde, møbler og parketgulv.
Play audiofile

5
6

Eken kallas för “Trädens Konung”. Ekar kan bli upp till 400-500 år men den äldsta föddes för 900 år sedan. Nu används ekens ved till möbler, trösklar och parkettgolv mm.
Play audiofile

Egen kaldes for “træernes konge”. Egetræer kan blive 400-500 år gamle. Men den ældste blev plantet for 900 år siden. Nu anvendes egetræet til møbler, dørtrin og parketgulv mm.
Play audiofile

7
8

Aspen trivs på ljusa platser som skogsbryn, hagar, hyggen och gläntor och finns i nästan hela Sverige. Den blir ungefär 100 år gammal och ca 20 meter hög. Av aspens mjuka virke gör man tändstickor.
Play audiofile

Aspen trives på lyse steder som skovbryn, lunde, lysninger og ryddede arealer og findes i næsten hele Sverige. Den bliver cirka 100 år gammel og cirka 20 meter høj. Af aspens bløde træ laver man tændstikker.
Play audiofile

9
10

Vi har tre sorters björkar vårtbjörk, glasbjörk och dvärgbjörk. Björken växer i hela landet och kan bli ungefär 25 m hög och omkring 100 år gammal. Björkar är vanliga i Sverige. Björkvirke är särskilt vackert till möbler.
Play audiofile

Vi har tre slags birk: vortebirk, dunbirk og dværgbirk. Birken vokser i hele landet og kan blive cirka 25 meter høj og omkring 100 år gammel. Birk er almindelig i Sverige. Birketræ er særligt smukt til møbler.
Play audiofile

11
12

Det finns knäckepil, korgvide och hängpil i Sverige. Knäckepilen växer nästan alltid vid sjöar och åar. Av korgvide kan man fläta korgar. Hängpilar ser vi i våra svenska parker.
Play audiofile

Der findes skørpil, båndpil og hængepil i Sverige. Skørpilen vokser næsten altid ved søer og åer. Af båndpil kan man flette kurve. Hængepilen ser vi i vore svenske parker.
Play audiofile

13
14

Lind är ett lövträd. Linden kan bli över 30 meter hög. Bladen liknar hjärtan. Linden växer mest i södra delen av Sverige. Av lindens bark kan man göra bast. Av basten kan man göra snöre och rep.
Play audiofile

Linden er et løvtræ. Linden kan blive over 30 meter høj. Bladene ligner hjerter. Linden vokser mest i de sydlige dele af Sverige. Af lindens bark kan man lave bast. Af basten kan man lave snor og reb.
Play audiofile

15
16

Det finns 2 olika alar i Sverige, klibbal och gråal. Gråalen växer i norra Sverige och klibbalen växer i södra Sverige. Alen används till möbler och träskor.
Play audiofile

Der findes to forskellige slags elletræer i Sverige - rødel og gråel. Gråellen vokser i det nordlige Sverige og rødellen vokser i det sydlige Sverige. Ellen anvendes til møbler og træsko.
Play audiofile

17
18

Granen är ett barrträd med korta barr och stora kottar. Granen växer i nästan hela Sverige. Granens ved är särskilt bra att göra papper av.
Play audiofile

Grantræet er et nåletræ med korte nåle og store kogler. Grantræet vokser i næsten hele Sverige. Træet er specielt godt til at lave papir af.
Play audiofile

19
20

Tallen växer i hela Sverige förutom i fjällen. Tallen är ett barrträd. Tallen kan bli över 30 m hög. Den kan bli 800 år i Norrlands inland. Tallens tjocka stockar blir till plankor som man kan använda till husbygge.
Play audiofile

Skovfyr vokser i hele Sverige på nær i bjergene. Fyrren er et kogletræ. Skovfyrren kan blive over 30 m høj. De kan blive op til 800 år i Norrland (Nordsverige). Fyrrens tykke stammer kan blive til planker, som man kan bruge til husbyggeri.
Play audiofile

21
22

Lönnen kan bli omkring 150 år och 20-25 meter hög. Lönnen växer vilt i södra och mellersta Sverige. Veden används mest till möbler, skrin och instrument.
Play audiofile

Lønnen kan blive omkring 150 år gammel og 20-25 meter høj. Lønnen vokser vildt i Syd- og Midtsverige. Træet anvendes mest til møbler, æsker og instrumenter.
Play audiofile

23
24

Växer några av dessa träd i ert land?
Play audiofile

Vokser nogle af disse træer i dit land?
Play audiofile

25
Svenska träd

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+24: Lisa Borgström
S4: Malene Thyssen - commons.wikimedia.org
S6: Jorchr - commons.wikimedia.org
S8: Commons.wikimedia.org
S10: Dalimiro - pixabay.com
S12+14+20: Pxhere.com
S16: Nova - commons.wikimedia.org
S18: 746656 - pixabay.com
S22: Rudy and Peter Skitterians - pixabay.com
Forrige side Næste side