SV DA BM
Skift
sprog
Play audiofile
Svenska slott
SV DA BM
2
Svenske slott

Lisa Borgström

Oversat til bokmål af Mari Gjengstø Mostad
Indlæst på svensk af Johannes Thorstensson
3
4

Bo Jonsson (Grip) lät omkring 1380 bygga det ursprungliga slottet Gripsholm. I början av 1400-talet, löste drottning Margareta (1353-1412) in slottet av Bo Jonssons arvingar för kronans räkning.
Play audiofile

Bo Jonsson (Grip) fikk i rundt 1380 bygget det orginale slottet Gripsholm. I begynnelsen av 1400-tallet løste dronning Margareta !1353-1412) inn slottet av Bo Jonssons arvinger på vegne av kronen.

5
6

Gustav Vasa uppehöll sig på Gripsholm flera gånger, och 1537 började han uppföra det nya slottet. Idag på Gripsholm förvarar svenska staten sin stora porträttsamling som omfattar cirka 4500 verk.
Play audiofile

Gustav Vasa oppholdte seg på Gripsholm flere ganger, og i 1537 begynte han å bygge det nye slottet. Idag på Gripsholm oppbevarer den svenske staten sin store portrettsamling, som omfatter cirka 4500 verk.

7
8

På östra stranden av Lovön i Mälaren ligger Drottningholms slott. Huset omnämns 1559 som kungsgård och cirka 22 år senare (1581) lät Johan III uppföra en stenbyggnad med torn.
Play audiofile

På den østlige bredden av Lovön i Mälaren ligger Drottningholms slott. Huset omtales i 1559 som kongsgård, og cirka 22 år senere (1581) fikk Johan III bygget en steinbygning med tårn.

9
10

Sedan 1935 är slottet statligt byggnadsminne och 1991 blev det uppfört på FN-organet Unescos världsarvslista över världens mest skyddade kulturarv. Sedan tidigt 1980-tal har den svenska kungafamiljen sitt hem på slottet.
Play audiofile

Siden 1935 har slottet vært en statlig historisk bygning, og i 1991 ble det oppført på FN-organet UNESCOs verdensarvliste over verdens mest fredede kulturarv. Siden tidlig på 1980-tallet har den svenske kongefamilien bodd på slottet.

11
12

Örebro slott ligger på en holme i Svartån i Örebro. Slottet har formen av en rektangel med utbyggda cirkelrunda torn i hörnen och innehåller cirka 80 rum, förutom källaren som har använts som fängelse.
Play audiofile

Örebro slott ligger på en holme i Svartån i Örebro. Slottet har form som et rektangel med utbygde sirkelrunde tårn i hjørnene, og inneholder cirka 80 rom, foruten kjelleren som er blitt brukt som fengsel.

13
14

Under medeltiden belägrades slottet många gånger och beboddes av både kungar och befälhavare, både svenskar och danskar. Danskarnas belägring förstörde borgen. Då Gustav Vasa tagit slottet i besittning 1522 återuppbyggde han det som förstörts.
Play audiofile

I middelalderen ble slottet beleiret mange ganger, og ble bebodd av både konger og herrer, både svensker og dansker. Danmarks beleiring ødela borgen. Da Gustav Vasa tok slottet i sin besittelse i 1522 gjenoppbygde han det som var blitt ødelagt.

15
16

När Halmstads slott började uppföras 1595 tillhörde Halmstad Danmark. Slottet planerades och byggdes åt den danske kungen, Christian IV, mellan åren 1595-1615. År 1645 gick slottet över i svensk ägo då Halland blev svenskt vid freden i Brömsebro.
Play audiofile

Når Halmstads slott ble bygd i 1595 tilhørte Halmstad Danmark. Slottet ble bygd til den danske kongen Christian IV, i årene mellom 1595-1615. I 1645 gikk slottet over i svensk eie, da Halland ble svensk ved freden i Brömsebro.

17
18

1968 målades väggarna laxrosa och 1997-1998 ändrades färgen till den röda som de har idag. Fram till 1998 hade länsstyrelsen sina lokaler i slottet.
Play audiofile

I 1968 ble veggene malt lakserosa, og i 1997-1998 ble fargen endret til den røde fargen som de har i dag. Fram til 1998 hadde fylkesstyret sine lokaler i slottet.

19
20

Kalmar slott är beläget på en liten halvö. Man vet inte exakt när den första borgen byggdes men man tror att det var runt slutet av 1100-talet då ett försvarstorn byggdes och under medeltiden utvecklades borgen till landets starkaste fäste.
Play audiofile

Kalmar slott er plassert på en liten halvøy. man vet ikke nøyaktig når den første borgen ble bygd, men man tror at det var rundt slutten av 1100-tallet da et forsvarstårn ble bygget. Under middelalderen ble borgen landets sterkeste festning.

21
22

I slutet av 1200-talet, under Magnus Ladulås tid (ca. 1240-1290), byggdes borgen ut med fem stora torn. Den 17 juni 1397 blev Erik av Pommern krönt till kung över Sverige, Norge och Danmark. Kalmar slott är öppet för allmänheten idag.
Play audiofile

På slutten av 1200-tallet, under Magnus Ladulås’ tid (ca. 1240-1290), ble borgen bygd ut med fem store tårn. 17. juni 1397 ble Erik av Pommern kronet til konge av Sverige, Norge og Danmark. Kalmar slott er i dag åpen for allmennheten.

23
24

Tjolöholms slott ligger på en halvö i Kungsbackafjorden i Fjärås. År 1892 köpte James Fredrik Dickson det gamla säteriet Tjolöholm för att där bygga upp ett stuteri med uppfödning av rashästar.
Play audiofile

Tjolöholms slott ligger på en halvøy i Kungsnackafjorden i Fjärås. I 1892 kjøpte James Fredrik Dickson det gamle godset Tjolöholm for å bygge opp en stall med oppdrett av rasehester.

25
26

Idag ägs Tjolöholm av Stiftelsen Tjolöholm och slottet är öppet för allmänheten med visningar samt andra aktiviteter varje dag under sommaren.
Play audiofile

Idag eies Tjolöholm av Stiftelsen Tjolöholm, og slottet er åpent for allmennheten med visninger samt andre aktiviteter hver dag om sommeren.

27
28

Borgholms slottsruin ligger strax utanför staden Borgholm på Ölands kust. I april 1611 gav Hans Ulfsparre upp och överlämnade slottet till danskarna. Efter freden i Knäred 1613 återlämnades slottet men var då i ett illa medfaret skick.
Play audiofile

Borgholms slottsruin ligger strax utanför staden Borgholm på Ölands kust. I april 1611 gav Hans Ulfsparre upp och överlämnade slottet till danskarna. Efter freden i Knäred 1613 återlämnades slottet men var då i ett illa medfaret skick.

29
30

1772 hölls den sista gudstjänsten i slottskyrkan varefter slottet stod öde fram till 1803. Idag har man guidade turer, slottsverkstad och riddarskola och på sommaren brukar artister uppträda inne på borggården.
Play audiofile

I 1772 ble den siste gudstjenesten i slottskirken holdt, hvorpå slottet stod øde fram til 1803. I dag har man guidede turer, slottsverkstad og rideskole, og om sommeren bruker artister å opptre inne på borggården.

31
32

Känner du till andra slott i Sverige?
Play audiofile

Kjenner du til andre slott i Sverige?

33
Svenska slott

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1:Thomaskalmar - commons.wikimedia.org (Stävlö Slott)
S4: Xauxa Håkan Svensson - commons.wikimedia.org
S6+22: Alexandru Baboş - commons.wikimedia.org
S8: Fogel - commons.wikimedia.org
S10: Wing-Chi Poon - commons.wikimedia.org
S12: Örebro kommun - commons.wikimedia.org
S14: Edaen - commons.wikimedia.org
S16: Jann Weidemann - pixabay.com
S18: Erlend Bjørtvedt - commons.wikimedia.org
S20: Martin Grädler - commons.wikimedia.org
S24: Tor Svensson - commons.wikimedia.org
S26: Wolfgangus Mozart - commons.wikimedia.org
S28: L.G.foto - commons.wikimedia.org
S30: Moralist - commons.wikimedia.org
S32: Marcinek - commons.wikimedia.org (Skokloster slott)
Forrige side Næste side