SV DA BM
Skift
sprog
Play audiofile
Svenska slott
SV DA BM
2
Svenske slotte

Lisa Borgström

Oversat til dansk af 4. a Vonsild Skole
Indlæst på svensk af Johannes Thorstensson
Indlæst på dansk af Lars Olesen
3
4

Bo Jonsson (Grip) lät omkring 1380 bygga det ursprungliga slottet Gripsholm. I början av 1400-talet, löste drottning Margareta (1353-1412) in slottet av Bo Jonssons arvingar för kronans räkning.
Play audiofile

Bo Jonsson (Grip) byggede det oprindelige slot Gripsholm omkring år 1380. I begyndelsen af 1400-tallet overtog Dronning Margrethe 1 (1353-1412) slottet af Bo Jonssons arvinger på kongehusets regning.
Play audiofile

5
6

Gustav Vasa uppehöll sig på Gripsholm flera gånger, och 1537 började han uppföra det nya slottet. Idag på Gripsholm förvarar svenska staten sin stora porträttsamling som omfattar cirka 4500 verk.
Play audiofile

Gustav Vasa opholdt sig flere gange på Gripsholm, og i 1537 begyndte han at opføre det nye slot. I dag opbevarer den svenske stat sin store portrætsamling på cirka 4500 værker på Gripsholm.
Play audiofile

7
8

På östra stranden av Lovön i Mälaren ligger Drottningholms slott. Huset omnämns 1559 som kungsgård och cirka 22 år senare (1581) lät Johan III uppföra en stenbyggnad med torn.
Play audiofile

På den østlige side af Lovön i Mälaren ligger Drottningsholms slot. Huset blev i 1559 ophøjet til kongsgård og cirka 22 år senere (1581) byggede Johan III en stenbygning med tårn.
Play audiofile

9
10

Sedan 1935 är slottet statligt byggnadsminne och 1991 blev det uppfört på FN-organet Unescos världsarvslista över världens mest skyddade kulturarv. Sedan tidigt 1980-tal har den svenska kungafamiljen sitt hem på slottet.
Play audiofile

Siden 1935 har slottet været en fredet bygning og i 1991 blev den sat på FNs Unesco Verdensarvsliste over verdens mest beskyttelsesværdige kulturarv. Siden starten af 1980’erne har den svenske kongefamilie haft sit hjem på slottet.
Play audiofile

11
12

Örebro slott ligger på en holme i Svartån i Örebro. Slottet har formen av en rektangel med utbyggda cirkelrunda torn i hörnen och innehåller cirka 80 rum, förutom källaren som har använts som fängelse.
Play audiofile

Örebro slot ligger på en ø i Svartån i Örebro. Slottet har form som et rektangel med runde tårne i hjørnerne. Det indeholder ca. 80 rum foruden kælderen, som har været anvendt til fængsel.
Play audiofile

13
14

Under medeltiden belägrades slottet många gånger och beboddes av både kungar och befälhavare, både svenskar och danskar. Danskarnas belägring förstörde borgen. Då Gustav Vasa tagit slottet i besittning 1522 återuppbyggde han det som förstörts.
Play audiofile

I middelalderen blev slottet belejret mange gange og beboet af både svenske og danske konger og befalingsmænd. Danskernes belejring ødelagde borgen. Da Gustav Vasa tog slottet i besiddelse i 1522, genopbyggede han det og gjorde det større.
Play audiofile

15
16

När Halmstads slott började uppföras 1595 tillhörde Halmstad Danmark. Slottet planerades och byggdes åt den danske kungen, Christian IV, mellan åren 1595-1615. År 1645 gick slottet över i svensk ägo då Halland blev svenskt vid freden i Brömsebro.
Play audiofile

Da Halmstad slot blev opført i 1595 tilhørte Halmstad Danmark. Slottet blev bygget af den danske konge, Christian 4, i årene 1595-1615. I 1645 gik slottet over i svensk eje, da Halland blev svensk med fredsaftalen i Brömsebro.
Play audiofile

17
18

1968 målades väggarna laxrosa och 1997-1998 ändrades färgen till den röda som de har idag. Fram till 1998 hade länsstyrelsen sina lokaler i slottet.
Play audiofile

I 1968 blev væggene malet lakserøde og i 1997-98 blev farven ændret til den røde farve, som de har i dag. Frem til 1998 havde lensstyrelsen (Regionen) sine lokaler på slottet.
Play audiofile

19
20

Kalmar slott är beläget på en liten halvö. Man vet inte exakt när den första borgen byggdes men man tror att det var runt slutet av 1100-talet då ett försvarstorn byggdes och under medeltiden utvecklades borgen till landets starkaste fäste.
Play audiofile

Kalmar slot ligger på en halvø. Man ved ikke helt præcist, hvornår borgen først blev bygget, men man tror, at det var i slutningen af 1100-tallet, da et forsvarstårn blev bygget. I middelalderen blev borgen udbygget til Sveriges stærkeste fæstning.
Play audiofile

21
22

I slutet av 1200-talet, under Magnus Ladulås tid (ca. 1240-1290), byggdes borgen ut med fem stora torn. Den 17 juni 1397 blev Erik av Pommern krönt till kung över Sverige, Norge och Danmark. Kalmar slott är öppet för allmänheten idag.
Play audiofile

I slutningen af 1200-tallet under Magnus Ladulås tid (ca. 1240-1290) blev borgen udbygget med fem store tårne. Den 17. juni 1397 blev Erik af Pommern kronet til konge af Sverige, Norge og Danmark. Kalmar slot er åbent for offentligheden i dag.
Play audiofile

23
24

Tjolöholms slott ligger på en halvö i Kungsbackafjorden i Fjärås. År 1892 köpte James Fredrik Dickson det gamla säteriet Tjolöholm för att där bygga upp ett stuteri med uppfödning av rashästar.
Play audiofile

Tjolöholms slot ligger på en halvø i Kungsbackafjorden i Fjärås. I 1892 købte James Fredrik Dickson den gamle herregård Tjolöholm for at opbygge et stutteri med opdræt af race-heste.
Play audiofile

25
26

Idag ägs Tjolöholm av Stiftelsen Tjolöholm och slottet är öppet för allmänheten med visningar samt andra aktiviteter varje dag under sommaren.
Play audiofile

I dag ejes Tjolöholm af Stiftelsen Tjolöholm og slottet er åbent for offentligheden med rundvisninger og andre aktiviteter alle dage om sommeren.
Play audiofile

27
28

Borgholms slottsruin ligger strax utanför staden Borgholm på Ölands kust. I april 1611 gav Hans Ulfsparre upp och överlämnade slottet till danskarna. Efter freden i Knäred 1613 återlämnades slottet men var då i ett illa medfaret skick.
Play audiofile

Borgholms slotsruin ligger lige udenfor byen Borgholm på Ølands kyst. I april 1611 overgav Hans Ulfsparre sig og overlod slottet til danskerne. Efter freden i Knäred 1613 blev slottet returneret til Sverige, men da var det i en dårlig forfatning.
Play audiofile

29
30

1772 hölls den sista gudstjänsten i slottskyrkan varefter slottet stod öde fram till 1803. Idag har man guidade turer, slottsverkstad och riddarskola och på sommaren brukar artister uppträda inne på borggården.
Play audiofile

I 1772 blev den sidste gudstjeneste holdt i slotskirken, hvorefter den stod øde frem til 1803. I dag har man guidede ture, værksteder og ridderskole og om sommeren optræder artister inde i borggården.
Play audiofile

31
32

Känner du till andra slott i Sverige?
Play audiofile

Kender du andre slotte i Sverige?
Play audiofile

33
Svenska slott

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1:Thomaskalmar - commons.wikimedia.org (Stävlö Slott)
S4: Xauxa Håkan Svensson - commons.wikimedia.org
S6+22: Alexandru Baboş - commons.wikimedia.org
S8: Fogel - commons.wikimedia.org
S10: Wing-Chi Poon - commons.wikimedia.org
S12: Örebro kommun - commons.wikimedia.org
S14: Edaen - commons.wikimedia.org
S16: Jann Weidemann - pixabay.com
S18: Erlend Bjørtvedt - commons.wikimedia.org
S20: Martin Grädler - commons.wikimedia.org
S24: Tor Svensson - commons.wikimedia.org
S26: Wolfgangus Mozart - commons.wikimedia.org
S28: L.G.foto - commons.wikimedia.org
S30: Moralist - commons.wikimedia.org
S32: Marcinek - commons.wikimedia.org (Skokloster slott)
Forrige side Næste side