Skift
sprog
Play audiofile
Saueslakting i skolen
FO DA BM SV IS
2
Fårslakt i skolan

Thordis Dahl Hansen

Oversat til svensk af Åk 5 på Frösakullsskolan
Indlæst på svensk af Jack Paulson
3
4

Å samle sammen sauene og slakte dem er en del av den færøyske kulturen. Derfor er det helt naturlig at det slaktes lam i skolen, og at elevene er en del av det.

Att driva fåren tillsammans och döda dem är en del av den färöiska kulturen. Därför är det helt naturligt att slakta ett lamm i skolan och att eleverna är en del av det.
Play audiofile

5
6

Så har vi fått lammet til skolen, og vi er klar til å gå i gang med slaktingen.

Vi har fått ett lamm till skolan, och vi är redo att börja med slakten.
Play audiofile

7
8

Når lammet er slaktet, skal blodet renne ut. Det skal røres hele tiden, så det ikke kommer klumper i blodet. Blodet skal brukes til blodpølse.

När lammet är slaktat ska blodet tömmas ur. Det måste röras om hela tiden så att det inte blir klumpar i blodet. Blodet ska användas för blodkorv.
Play audiofile

9
10

Så skal skinnet av. Denne prosessen kalles å “tumma”.

Nu ska huden bort. Denna process kallas för "tumma”.
Play audiofile

11
12

I det kroppen åpnes, bindes spiserøret slik at mageinnholdet ikke kommer ut.

Innan kroppen öppnas, binder man ihop matstrupen, så att maginnehållet inte rinner ut.
Play audiofile

13
14

Her vises magesekken.

Här är magsäcken.
Play audiofile

15
16

Så er det klart for å trekke ut tynntarmen. Denne prosessen kalles for å trekke “vil”.

Nu är det dags att dra ut tunntarmen. Denna process kallas för att dra "vil".
Play audiofile

17
18

Her er magesekken tatt ut av kroppen, og så skal magesekken tømmes og vaskes.

Här magsäcken utdragen ur kroppen, och sen ska magsäcken tömmas och tvättas.
Play audiofile

19
20

Dette er slaget. Det skal brukes til å lage rullepølse av.

Detta är tarmen. Den ska användas till att göra korv.
Play audiofile

21
22

Dette er talgen som kom ut av kroppen. Noe av den skal brukes til blodpølsen.

Detta är talg, som kommer ut ur kroppen. En del av talgen kommer att användas till blodkorv.
Play audiofile

23
24

Her er blæren. For det meste blir blæren kastet ut, men noen blåser den opp og henger den til tørk, for siden å sprenge den til nyttår.

Här är urinblåsan. För det mesta kastar man urinblåsan, men några blåser upp den och hänga den på tork, för att sedan spränga den på nyår.
Play audiofile

25
26

Her sees resten av innvollene, lunge, lever og nyrer.

Här är resten av tarmarna - lungor, lever och njurar.
Play audiofile

27
28

Her henger “mørur”, det vil si luftrør med lever, lunger, hjerte, mellomgulv og kanskje mørbrad hengende sammen.

Här hänger "mørur", det vill säga luftrör, med lever, lungor, hjärta, membran och kanske filén hänger ihop.
Play audiofile

29
30

Kroppen skrapess ned langs ryggraden slik at ribbena løsner, og den kan henges flatt opp. Prosessen kalles å “skive”.

Kroppen skrapas ner längs ryggraden så att revbenen lossas och kan hängas rakt upp. Processen kallas "skiva".
Play audiofile

31
32

Nå er slaktingen ferdig.

Nu är slakten klar.
Play audiofile

33
34

Den oppskårne kroppen skal veies. Gjennomsnittsvekten for en kropp er ca 16 kg.

Den uppskurna kroppen ska vägas. Den genomsnittliga vikten för en kropp är ca 16 kg.
Play audiofile

35
36

Til slutt skal kroppen henges i “tremmehuset” for å modnes og å tørke.

Slutligen hänger kroppen i "tremmehuset" för att mogna och torka.
Play audiofile

37
38

Magesekken vaskes og klippes i passende stykker som kan syes sammen og lages blodpølse av.

Magsäcken tvättas och klipps i lämpliga bitar, som kan sys samman för att skapa blodkorv.
Play audiofile

39
40

Har du vært med og slaktet et dyr?

Har du varit med och slaktat ett djur?
Play audiofile

41
Saueslakting i skolen

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1+34: June-Eyð Joensen
S4: Jóanis Nielsen
S6-38: Thordis Dahl Hansen
Forrige side Næste side