BM SV DA KL IS
Skift
sprog
Play audiofile
Svalbard
BM SV DA KL IS
2
Svalbard

Marita Flataunet-Jensen & Johan Alexander Kristiansen

Oversat til svensk af Lisa Borgström
Indlæst på svensk af Olivia Höglind
3
4

Svalbard er en fellesbetegnelse for norske ishavsøyer, som ligger midt i mellom det norske fastland og Nordpolen.

Svalbard är ett samlingsnamn för norska ishavsöar, som ligger halvvägs mellan det norska fastlandet och Nordpolen.
Play audiofile

5
6

På Svalbard bor det ca. 2150 personer. De største bosetningene er Longyearbyen, Barentsburg og Ny-Ålesund.

I Svalbard bor det ca 2150 personer. De största bosättningarna är Longyearbyen, Barentsburg och Ny-Ålesund.
Play audiofile

7
8

Svalbard består av flere øyer. Longyearbyen ligger på øya Spitsbergen, og er det administrative senteret for øygruppen.

Svalbard består av flera öar. Longyearbyen ligger på ön Spetsbergen och är administrativt centrum i skärgården.
Play audiofile

9
10

Landskapet på Svalbard består av ca. 61% isbreer. En isbre er ismasser som ikke smelter bort i sommerens løp.

Landskapet på Svalbard består av cirka 61% glaciärer. En glaciär är ismassor som inte kommer att smälta bort under sommaren.
Play audiofile

11
12

Inne i isbreeer finnes det grotter. Der kan man gå inn og se på spennende stein- og isformasjoner skapt av naturen selv.

Inuti en glaciär finns grottor. Där kan man gå in och titta på spännande sten och isformationer som skapats av naturen själv.
Play audiofile

13
14

Isbreene på Svalbard smelter og blir mindre for hvert år. Det skjer fordi klimaet er blitt varmere de siste 100 årene.

Glaciärerna på Svalbard smälter och blir mindre varje år. Det händer eftersom klimatet har blivit varmare under de senaste 100 åren.
Play audiofile

15
16

Når sola er mer enn 6° under horisonten og det er fullstendig mørkt, kalles det for polarnatt. Det er polarnatt på Svalbard omtrent fra 11. november til 30. januar. På denne tiden er det vanlig at himmelen lyses opp av nordlys.

När solen är mer än 6° under horisonten och det är fullständigt mörkt, det kallas polarnatt. Det är polarnatt i Svalbard omkring 11 november - 30 januari. Vid den här tiden är det vanligt att himlen lyses upp av norrsken.
Play audiofile

17
18

Isbjørn er en fredet dyreart, som er et av verdens største rovdyr. Det lever omtrent 5000 isbjørner i Svalbardområdet.

Isbjörn är en skyddad art, som är en av världens största rovdjur. Det bor ca 5000 isbjörnar på Svalbardområdet.
Play audiofile

19
20

Det kan få store konsekvenser for isbjørnen at isbreene smelter på Svalbard. Isen er et viktig jaktområde for den, og mindre is gjør det vanskelig for bjørnen å skaffe seg nok mat.

Det kan få allvarliga konsekvenser för isbjörnen när glaciärer smälter på Svalbard. Isen är en viktig jaktmark för dem, och mindre is gör det svårt för björnen att skaffa tillräckligt med mat.
Play audiofile

21
22

Det har vært gruvedrift på Svalbard i over hundre år. Det er en viktig del av næringslivet på Svalbard, sammen med reiseliv og forskning.

Det har varit gruvdrift på Svalbard i över 100 år. Det är en viktig del av näringslivet på Svalbard, tillsammans med turism och forskning.
Play audiofile

23
24

På Svalbard kan du dra på snøscootersafari. Det er en fin og fartsfylt måte å oppleve øysamfunnet på.

På Svalbard kan du åka på snöskotersafari. Det är ett trevligt och snabbt sätt att uppleva ö-samhället på.
Play audiofile

25
26

Hva ville du ha gjort hvis du skulle besøkt Svalbard?

Vad skulle du ha gjort om du besökt Svalbard?
Play audiofile

27
Svalbard

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+12+16+24: Noel Bauza - pixabay.com
S4: Comonist - commons.wikimedia.org
S6: Oona Räisänen - commons.wikimedia.org
S8: Bjørn Christian Tørrissen - commons.wikimedia.org
S10: Niels Elgaard Larsen, commons.wikimedia.com
S14: Andreas Weith, commons.wikimedia.com
S18: Robynm - pixabay.com
S20: Arturo de Frias Marques, commons.wikimedia.com
S22: Bjørtvedt - commons.wikimedia.org
S26: Xiaomingyan - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side