Skift
sprog
Play audiofile
Norske husdyr
BM DA SV IS
2
Norska husdjur

Amalie Hovsten & Leah Evelyn Bjørsvik

Oversat til svensk af Eva-Lotta Berntsson & Lisa Borgström
Indlæst på dansk af Anna Juhl Kristensen
Indlæst på svensk af Tess Ingelsten
3
4

Husdyr er dyr, som mennesket har tæmmet og drager nytte af. I Norge har vi en del husdyr. Dem kan du læse om i denne bog.
Play audiofile

Husdjur är djur som människor har tämt och drar nytta av. I Norge finns en del husdjur som du skall få läsa om i denna bok.
Play audiofile

5
6

Kvæg er store pattedyr og er planteædere. Køer bliver blandt andet brugt til kød- og mælkeproduktion.
Play audiofile

Nötkreatur är ett stort däggdjur och är en växtätare. Den används bland annat till kött- och mjölkproduktion.
Play audiofile

7
8

Grisen er det dyr, som ligner mennesket mest. De får ofte mange unger og bliver brugt til kødproduktion.
Play audiofile

Grisen är djuret som mest liknar människor. De får ofta många barn, och används för köttproduktion.
Play audiofile

9
10

Får bliver brugt til mange formål. Man laver garn af ulden og spiser kødet. Det er almindeligt at spise lammekød om efteråret, hvor mange laver en ret, som hedder “får i kål”.
Play audiofile

Fåren används för olika ändamål. Man gör garn av ull och äter köttet. Det är brukligt att äta lamm på hösten, då lagar många en maträtt som kallas “fårikål”.
Play audiofile

11
12

Geden er et af de ældste husdyr i Norge. Den er god til at finde mad i vildmarken og er god til at klatre i fjeldene. Geden bliver mest brugt til mælkeproduktion.
Play audiofile

Geten är ett av de äldsta husdjuren i Norge. Den är bra på att hitta mat i avlägsna områden, och är bra att klättra i berg. Geten används främst för mjölkproduktion.
Play audiofile

13
14

Lamaer er et flokdyr og kan lide at passe på andre dyr. Derfor er det godt at have en lama som vagtdyr for fåreflokke, fordi den holder flokken samlet. Ulden fra lamaen bliver brugt til garn.
Play audiofile

Laman är ett flockdjur och gillar att hålla ihop andra djur. Därför är det lämpligt att ha en lama som vaktdjur för fårhjordar, eftersom den håller ihop flocken. Ullen från laman används till garn.
Play audiofile

15
16

Tamrener er rensdyr, som holdes som husdyr. Det er et meget alsidigt husdyr og bruges blandt andet som trækdyr og til kødproduktion. Man kan lave pyntegenstande og værktøj af geviret. Skindet bruges til at lave tøj af.
Play audiofile

Tamrenar är en ren som används som husdjur. Den är ett mycket mångsidigt djur, och som bland annat används för dragdjur och köttproduktion. Man kan göra smycken och verktyg av hornet. Pälsen används för att göra kläder.
Play audiofile

17
18

Høns bruges hovedsageligt til at producere æg. Høns lægger ca. et æg om dagen.
Play audiofile

Hönor används främst för att producera ägg. Hönan lägger omkring ett ägg varje dag.
Play audiofile

19
20

Har du husdyr?
Play audiofile

Har du husdjur?
Play audiofile

21
Norske husdyr

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1: Cor Gaasbeek - pixabay.com
S4: Unsplash - pixabay.com
S6: Sofie Zbořilová - pixabay.com
S8: David Mark - pixabay.com
S10: Thijmen24 - pixabay.com
S12: Sergey Klimkin - pixabay.com
S14: Alexandra - pixabay.com
S16: Jacqueline Macou - pixabay.com
S18: Marcel Langthim - pixabay.com
S20: Chräcker Heller - pixabay.com
Forrige side Næste side