Skift
sprog
Play audiofile
Norges fylker
BM DA SV IS
2
Norges fylker

5. trinn ved Tanem oppvekstsenter

Oversat til svensk af Åk 5 Frösakullsskolan
Indlæst på bokmål af Kristina Kolstad Eggen
Indlæst på svensk af Ida Ivarsson
3
4

Norge deles inn i 19 fylker. Et fylke er et regionalt administrativt område, og et bindeledd mellom stat og kommune.
Play audiofile

Norge delas in i 19 län. Ett län är ett regionalt förvaltningsområde och en samverkan mellan kommunerna.
Play audiofile

5
6

Finnmark er det fylket som ligger lengst mot nord i Norge. Dette fylket har Norges største areal, men har allikevel færrest innbyggere.
Play audiofile

Finnmark är länet som ligger längst norrut i Norge. Detta län är Norges största län till ytan, men med färst invånare.
Play audiofile

7
8

Troms fylke ligger mellom Finnmark og Nordland. Norges største øy ligger her og heter Hinnøya.
Play audiofile

Troms län ligger mellan Finnmark och Nordland. Norges största ö ligger här och kallas Hinnö.
Play audiofile

9
10

Nordland er Norges lengste fylke. Det strekker seg 500 km i luftlinje fra nord til sør. Norges nasjonalfjell, Stetind, ligger i Nordland.
Play audiofile

Nordland är Norges längsta län. Det sträcker sig 500 km fågelvägen från nord till syd. Norges nationella berg, Stetind, ligger i Nordland.
Play audiofile

11
12

Nord-Trøndelag er et fylke som har hatt stor historisk betydning for kongeriket Norge. Her fant slaget på Stiklestad sted i år 1030. Dette slaget er selve symbolet på da kristendommen ble innført i landet.
Play audiofile

Nord-Trøndelag är ett län som har haft stor historisk betydelse för kungariket Norge. Här var slaget på Stilkestad år 1030. Detta slaget är själva symbolen för att kristendomen infördes i landet.
Play audiofile

13
14

Midt i Norge ligger Sør-Trøndelag. Røros ligger sørøst i fylket og er kjent for tidligere gruvedrift og har en av Europas eldste trehusbebyggelser.
Play audiofile

Mitt i Norge ligger Sør-Trøndelag. Røros ligger sydost i länet och är känt för sin tidigare gruvdrift och har en av Europas äldsta trähusbyggnader.
Play audiofile

15
16

Møre og Romsdal ligger på Vestlandet og er et fylke som er kjent for blant annet Geirangerfjorden. Vinnufossen, Norges høyeste foss, ligger i fylket.
Play audiofile

Möre och Romsdal ligger på västlandet och är ett län som är känt för bland annat Geirangerfjorden. Vinnuforsen, Norges högsta fors, ligger i länet.
Play audiofile

17
18

Sogn og Fjordane grenser til Møre og Romsdal i nord. Her ligger Jostedalsbreen, som er den største isbreen på det europeiske fastland.
Play audiofile

Socknen och fjordarna gränsar till Möre och Romsdal i norr. Här ligger Jostendalsbreen, som är den största glaciären på det europeiska fastlandet.
Play audiofile

19
20

Hordaland ligger sør-vest i landet. Europas største høgfjellsplatå, Hardangervidda, ligger i fylket. Hardangervidda har et rikt dyreliv, og en kan blant annet treffe på villrein her.
Play audiofile

Hordaland ligger sydväst i landet. Europas största högfjällsplatå, Hardangervidda, ligger i länet. Hardangervidda har ett rikt djurliv och man kan bland annat träffa på vildren här.
Play audiofile

21
22

Rogaland ligger sør for Hordaland. Fylket har et kjent fjellplatå som heter Preikestolen. Platået er flatt på toppen og har et fritt fall på 604 meter ned til havet.
Play audiofile

Rogaland ligger söder om Hordaland. Länet har en känd fjällplatå som heter Preikestolen. Platån är platt på toppen och har ett fritt fall på 604 meter ner till havet.
Play audiofile

23
24

Vest-Agder er Norges sydligste fylke. Her finner du Lindesnes, som er det sørligste punktet på Fastlands-Norge.
Play audiofile

Vest-Agder är Norges sydligste län. Här hittar du Lindesnes, som är den sydligaste punkten på Norges fastland.
Play audiofile

25
26

Aust-Agder ligger vest for Telemark. Fylket er kjent for sin vakre skjærgård i sør og høye fjell i nord.
Play audiofile

Aust-Agder ligger väster om Telemark. Länet är känt för sin vackra skärgård i söder och höga berg i norr.
Play audiofile

27
28

Telemark ligger sør-vest for Vestfold og Buskerud. Her kan man reise gjennom Telemarkskanalen. Det er en 105 kilometer lang kanal som knytter sammen flere innsjøer ved hjelp av sluser.
Play audiofile

Telemark ligger sydväst om Vestfoold och Buskerud. Här kan man resa genom Telemarkskanalen. Det är en 105 kilometer lång kanal som knyter ihop flera sjöar med hjälp av slussar.
Play audiofile

29
30

Vestfold er et lite fylke som befinner seg på vestsiden av Oslofjorden. Fylket var et viktig område for vikingkonger før i tida. Gokstadskipet og Osebergskipet er kulturskatter fra vikingtida som er funnet nedgravd i Vestfold.
Play audiofile

Vestfold är ett litet län som ligger på västsidan av Oslofjorden. Länet var ett viktigt område för vikingakungar förr i tiden. Gokstadskeppet och Osebergskeppet är kulturskatter från vikingatiden som man har hittat nedgrävda i Vestfold.
Play audiofile

31
32

Buskerud ligger nord for Telemark. Norges eldste industriby ligger her, og heter Kongsberg. Byen er spesielt kjent for sine mange sølvgruver.
Play audiofile

Buskerud ligger norr om Telemark. Norges älsta industriby ligger här och heter Kongsberg. Byn är speciellt känd för sina många silvergruvor.
Play audiofile

33
34

Oppland er et innlandsfylke og grenser hverken til hav eller andre land. Her kan du treffe på moskus. Norges høyeste fjell ligger her. Det heter Galdhøpiggen og rager 2469 meter over havet.
Play audiofile

Oppland är ett inlandslän och gränsar varken till hav eller andra länder. Här kan du träffa på myskoxe. Norges högsta fjäll ligger här. Det heter Galdhöpiggen och når 2469 meter över havet.
Play audiofile

35
36

Hedmark grenser til Värmland og Dalarna i Sverige. Her ligger Norges største innsjø, som heter Mjøsa. Norges lengste elv heter Glomma og renner gjennom fylket.
Play audiofile

Hedmark gränsar till Värmland och Dalarna i Sverige. Här ligger Norges största insjö, som heter Mjösa. Norges längsta älv heter Glomma och rinner genom länet.
Play audiofile

37
38

Akershus grenser til Sverige og Hedmark i øst. Eidsvollsbygningen ligger i dette fylket. Her ble Norges lover grunnlagt i 1814.
Play audiofile

Akershus gränsar till Sverige och till Hedmark i Öst. Eidsvollsbyggnaden ligger i detta länet. Här blev Norges grundlag fastslagen 1814.
Play audiofile

39
40

Østfold ligger sørøst i landet. Her kan man oppleve en rekke oldtidsminner fra bronsealder og eldre jernalder, som for eksempel helleristninger og bygdeborger.
Play audiofile

Östfold ligger sydost i landet. Här kan man uppleva flera forntidsminnen från bronsåldern och äldre järnåldern, som t. ex hällristningar och borgar.
Play audiofile

41
42

Oslo er både hovedstad, kommune og fylke i Norge. Det er det minste fylket i areal, men størst i folketall. Her kan en oppleve mye norsk kulturarv, for eksempel å se på gamle stavkirker som har havnet på museum.
Play audiofile

Oslo är både huvudstad, kommun och län i Norge. Det är det minsta länet till ytan, men har störst folkmängd. Här kan man uppleva norskt kulturarv, t. ex se gamla kyrkor som har blivit muséeum.
Play audiofile

43
44

Hvor mange fylker er det i ditt land?
Play audiofile

Hur många län har du i ditt land?
Play audiofile

45
Norges fylker

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Henning Sørby / S4: Júlio Reis - commons.wikimedia.org
S6: jor2165 - pixabay.com / S8: Simo Räsänen - commons.wikimedia.org
S10: SorolII - commons.wikimedia.org / S12: Julian Mellemsæther Oshaug
S14: Mahlum - commons.wikimedia.org / S16: Unserekleinemaus - pixabay.com
S18: Xdmag - commons.wikimedia.org / S20: Mirko Thiessen - commons.wikimedia.org
S22: Unsplash - pixabay.com / S24: Frank Hofmann - pixabay.com
S26: Espen Seng - commons.wikimedia.org / S30: Daderot - commons.wikimedia.org
S32: Kjetil Bjørnsrud - commons.wikimedia.org / S34: Sondrekv - commons.wikimedia.org
S36: Ivar Ødegaard - pixabay.com / S38: Kjersti Almåsvold - commons.wikimedia.org
S40: John Erlandsen - commons.wikimedia.org / S42: Boulanger.IE - commons.wikimedia.org
S44: Koyos - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side