BM DA SV IS
Skift
sprog
Play audiofile
Norges regioner
BM DA SV IS
2
Norges fylker

5. trinn ved Tanem oppvekstsenter

Oversat til svensk af Åk 5 Frösakullsskolan
Indlæst på dansk af Alexander Egon Lewandowski
Indlæst på svensk af Ida Ivarsson
3
4

Norge deles ind i 19 “fylker” (regioner). En “fylke” er et regionalt administrativt område og et bindeled mellem stat og kommune.
Play audiofile

Norge delas in i 19 län. Ett län är ett regionalt förvaltningsområde och en samverkan mellan kommunerna.
Play audiofile

5
6

Finnmark er den region, som ligger længst mod nord i Norge. Denne region har Norges største areal, men alligevel færrest indbyggere.
Play audiofile

Finnmark är länet som ligger längst norrut i Norge. Detta län är Norges största län till ytan, men med färst invånare.
Play audiofile

7
8

Regionen Troms ligger mellem Finnmark og Nordland. Norges største ø ligger her. Den hedder Hinnøya.
Play audiofile

Troms län ligger mellan Finnmark och Nordland. Norges största ö ligger här och kallas Hinnö.
Play audiofile

9
10

Nordland er Norges længste region. Den strækker sig over 500 km i luftlinje fra nord til syd. Norges nationalfjeld, Stetind, ligger i Nordland.
Play audiofile

Nordland är Norges längsta län. Det sträcker sig 500 km fågelvägen från nord till syd. Norges nationella berg, Stetind, ligger i Nordland.
Play audiofile

11
12

Nord-Trøndelag er en region, som har stor historisk betydning for kongeriget Norge. Her stod slaget om Stiklestad i år 1030. Dette slag er selve symbolet på, da kristendommen blev indført i landet.
Play audiofile

Nord-Trøndelag är ett län som har haft stor historisk betydelse för kungariket Norge. Här var slaget på Stilkestad år 1030. Detta slaget är själva symbolen för att kristendomen infördes i landet.
Play audiofile

13
14

Midt i Norge ligger Syd-Trøndelag. Røros ligger sydøst i regionen og er kendt for sin tidligere minedrift. Den har en af Europas ældste træhusbebyggelser.
Play audiofile

Mitt i Norge ligger Sør-Trøndelag. Røros ligger sydost i länet och är känt för sin tidigare gruvdrift och har en av Europas äldsta trähusbyggnader.
Play audiofile

15
16

Møre og Romsdal ligger på Vestlandet og er en region, som er kendt for blandt andet Geirangerfjorden. Vinnufossen, Norges højeste vandfald, ligger i regionen.
Play audiofile

Möre och Romsdal ligger på västlandet och är ett län som är känt för bland annat Geirangerfjorden. Vinnuforsen, Norges högsta fors, ligger i länet.
Play audiofile

17
18

Sogn og Fjordane grænser op til Møre og Romsdal i nord. Her ligger Jostedalsbræen, som er den største gletsjer på det europæiske fastland.
Play audiofile

Socknen och fjordarna gränsar till Möre och Romsdal i norr. Här ligger Jostendalsbreen, som är den största glaciären på det europeiska fastlandet.
Play audiofile

19
20

Hordaland ligger sydvest i landet. Europas største højfjelds plateau, Hardangervidda, ligger i regionen. Hardangervidda har et rigt dyreliv og man kan blandt andet møde vilde rensdyr her.
Play audiofile

Hordaland ligger sydväst i landet. Europas största högfjällsplatå, Hardangervidda, ligger i länet. Hardangervidda har ett rikt djurliv och man kan bland annat träffa på vildren här.
Play audiofile

21
22

Rogaland ligger syd for Hordaland. Regionen har et kendt fjeldplateau, som hedder Prædikestolen. Plateauet er fladt på toppen og har et frit fald ned til havet på 604 meter.
Play audiofile

Rogaland ligger söder om Hordaland. Länet har en känd fjällplatå som heter Preikestolen. Platån är platt på toppen och har ett fritt fall på 604 meter ner till havet.
Play audiofile

23
24

Vest-Agder er Norges sydligste region. Her finder du Lindesnes, som er det sydligste punkt på Norges fastland.
Play audiofile

Vest-Agder är Norges sydligste län. Här hittar du Lindesnes, som är den sydligaste punkten på Norges fastland.
Play audiofile

25
26

Øst-Agder ligger vest for Telemark. Regionen er kendt for sin flotte skærgård i syd og høje fjelde i nord.
Play audiofile

Aust-Agder ligger väster om Telemark. Länet är känt för sin vackra skärgård i söder och höga berg i norr.
Play audiofile

27
28

Telemark ligger sydvest for Vestfold og Buskerud. Her kan man rejse gennem Telemarkskanalen. Det er en 105 kilometer lang kanal, som binder flere søer sammen ved hjælp af sluser.
Play audiofile

Telemark ligger sydväst om Vestfoold och Buskerud. Här kan man resa genom Telemarkskanalen. Det är en 105 kilometer lång kanal som knyter ihop flera sjöar med hjälp av slussar.
Play audiofile

29
30

Vestfold er en lille region, som ligger på vestsiden af Oslofjorden. Regionen var et vigtigt område for vikingekonger før i tiden. Gokstadskibet og Osebergskibet er kulturskatte fra vikingetiden, som er fundet nedgravet i Vestfold.
Play audiofile

Vestfold är ett litet län som ligger på västsidan av Oslofjorden. Länet var ett viktigt område för vikingakungar förr i tiden. Gokstadskeppet och Osebergskeppet är kulturskatter från vikingatiden som man har hittat nedgrävda i Vestfold.
Play audiofile

31
32

Buskerud ligger nord for Telemark. Norges ældste industriby ligger her og hedder Kongsberg. Byen er mest kendt for sine mange sølvminer.
Play audiofile

Buskerud ligger norr om Telemark. Norges älsta industriby ligger här och heter Kongsberg. Byn är speciellt känd för sina många silvergruvor.
Play audiofile

33
34

Oppland er en region inde i landet og grænser hverken op til hav eller andre lande. Her kan du møde moskusokser. Norges højeste fjeld ligger her. Det hedder Galdhøpiggen og ligger 2469 meter over havet.
Play audiofile

Oppland är ett inlandslän och gränsar varken till hav eller andra länder. Här kan du träffa på myskoxe. Norges högsta fjäll ligger här. Det heter Galdhöpiggen och når 2469 meter över havet.
Play audiofile

35
36

Hedmark grænser op til Vermland og Dalarne i Sverige. Her ligger Norges største sø, som hedder Mjøsen. Norges længste elv hedder Glommen. Den løber gennem regionen.
Play audiofile

Hedmark gränsar till Värmland och Dalarna i Sverige. Här ligger Norges största insjö, som heter Mjösa. Norges längsta älv heter Glomma och rinner genom länet.
Play audiofile

37
38

Akershus grænser op til Sverige og til Hedmark i øst. Eidsvollsbygningen ligger i denne region. Her blev Norges grundlov skrevet i 1814.
Play audiofile

Akershus gränsar till Sverige och till Hedmark i Öst. Eidsvollsbyggnaden ligger i detta länet. Här blev Norges grundlag fastslagen 1814.
Play audiofile

39
40

Østfold ligger sydøst i landet. Her kan man opleve en række oldtidsminder fra bronzealderen og den ældste jernalder, som for eksempel helleristninger og små borgruiner.
Play audiofile

Östfold ligger sydost i landet. Här kan man uppleva flera forntidsminnen från bronsåldern och äldre järnåldern, som t. ex hällristningar och borgar.
Play audiofile

41
42

Oslo er både hovedstad, kommune og region i Norge. Det er den mindste region i areal, men den største i befolkningstal. Her kan man opleve megen norsk kulturarv, som f.eks. gamle stavkirker, som er kommet på museum.
Play audiofile

Oslo är både huvudstad, kommun och län i Norge. Det är det minsta länet till ytan, men har störst folkmängd. Här kan man uppleva norskt kulturarv, t. ex se gamla kyrkor som har blivit muséeum.
Play audiofile

43
44

Hvor mange regioner er der i dit land?
Play audiofile

Hur många län har du i ditt land?
Play audiofile

45
Norges regioner

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva: S1: Henning Sørby / S4: Júlio Reis - commons.wikimedia.org S6: jor2165 - pixabay.com / S8: Simo Räsänen - commons.wikimedia.org S10: SorolII - commons.wikimedia.org / S12: Julian Mellemsæther Oshaug S14: Mahlum - commons.wikimedia.org / S16: Unserekleinemaus - pixabay.com S18: Xdmag - commons.wikimedia.org / S20: Mirko Thiessen - commons.wikimedia.org S22: Unsplash - pixabay.com / S24: Frank Hofmann - pixabay.com S26: Espen Seng - commons.wikimedia.org / S30: Daderot - commons.wikimedia.org S32: Kjetil Bjørnsrud - commons.wikimedia.org / S34: Sondrekv - commons.wikimedia.org S36: Ivar Ødegaard - pixabay.com / S38: Kjersti Almåsvold - commons.wikimedia.org S40: John Erlandsen - commons.wikimedia.org / S42: Boulanger.IE - commons.wikimedia.org S44: Koyos - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X