Skift
sprog
Play audiofile
Rovdyr i Danmark
2
Rovdjur i Danmark

1. b - Vonsild Skole

Oversat til svensk af Anna von Hofsten
Indlæst på bokmål af Julian Mellemsæther Oshaug
Indlæst på svensk af Anna von Hofsten
3
4

Et rovdyr er et dyr som lever av å spise andre dyr. Det kan være pattedyr, fisk, fugler, insekter og andre smådyr.
Play audiofile

Ett rovdjur är ett djur, som lever av att äta andra djur. Det kan både vara däggdjur, fisk, fåglar, insekter och andra smådjur.
Play audiofile

5
6

Reven er et vanlig rovdyr i hele Danmark. Den lever mest av mus og bor i revehi. Det skytes 40.000 rever i Danmark hvert år.
Play audiofile

Räven är ett vanligt rovdjur i hela Danmark. Den lever mest av möss och bor i rävgryt. Det skjuts över 40 000 rävar i Danmark om året.
Play audiofile

7
8

Måren finnes i Danmark som husmår og skogmår. Skogmåren er fløtegul på brystet. Den er sjelden og derfor fredet. Husmåren har hvitt bryst. Den kan skytes, fordi den ofte ødelegger loftsetasjen i hus.
Play audiofile

Mården finns i Danmark, husmård och skogsmård. Skogsmården har gulaktigt bröst. Den är sällsynt och därför fridlyst. Husmården har vitt bröst. Den måste skjutas eftersom det kan förstöra människors tak på husen.
Play audiofile

9
10

En røyskatt er et lite rovdyr som skifter pels om vinteren. Den er i utgangspunktet brun og hvit, men blir helt hvit med sort halespiss på vinteren. Den lever av mus, fugler og egg.
Play audiofile

En surikat/hermelin är ett litet rovdjur, som byter päls på vintern. Den är vanligtvis brun och vit, men blir helt vit med svart svans. Den lever på möss, fåglar och ägg.
Play audiofile

11
12

Grevlingen er det nest største rovdyret i Danmark. Den er aktiv om natten. Den lever i grupper med opp til 30 grevlinger sammen. Grevlingen spiser det meste, men elsker meitemark. I Danmark er grevlingen fredet.
Play audiofile

Grävlingen är det näst största rovdjuret i Danmark. Den är aktiv om natten. Den lever i grupper tillsammans med upp till 30 grävlingar. Grävlingen äter det mesta, men älskar daggmaskar. I Danmark är grävlingen fridlyst.
Play audiofile

13
14

Ulven er det største rovdyret i Danmark og er nå tilbake i naturen. Den spiser blant annet rådyr, sau, harer og mus. Det finnes 20-25 ulver i Danmark.
Play audiofile

Vargen är det största rovdjuret i Danmark och är nu tillbaka i naturen. Den äter bland annat rådjur, får, harar och möss. Det finns 20-25 vargar i Danmark.
Play audiofile

15
16

I Danmark finnes det flere uglearter. Stor hornugle er den største. Den lever mest av rotter, pinnsvin og fugler. Ugler jager om natten.
Play audiofile

I Danmark finns det flera ugglearter. Stor hornuggla är den största. Den lever mest på råttor, piggsvin och fåglar. Ugglor jagar om natten.
Play audiofile

17
18

Det yngler også havørner og kongeørner i Danmark. De er truet i naturen og derfor fredet. De spiser rotter, fugler, fisk og åtsler, som er døde dyr.
Play audiofile

De föder också upp havsörnar och kungsörnar i Danmark. De är hotade i naturen och därför skyddade. De äter råttor, fåglar, fisk och kadaver som är döda djur.
Play audiofile

19
20

I Danmark lever det flere steder havkobbe og steinkobbe langs kysten. De føder barna sine på land. Selene lever for det meste av fisk.
Play audiofile

På flera ställen i Danmark finns det gråsälar och knubbsälar längs kusten. De föder sina ungar på land. Sälar lever mest på fisk.
Play audiofile

21
22

Gjedda er den største ferskvannsfisken i Danmark. Den største, som er blitt fanget, var 26,5 kg. Gjedda spiser mindre fisker, frosker, vannrotter og andunger.
Play audiofile

Gäddan är den största insjöfisken i Danmark. Den största som fångades, vägde 26,5 kg. Gäddan äter mindre fiskar, grodor, vattenråttor och ankungar.
Play audiofile

23
24

Mårhunden hører ikke til i Danmark, men ses av og til på Jylland. Den kan skytes, fordi den er en invasiv art og ødelegger jakten for andre rovdyr i Danmark.
Play audiofile

Mårdhunden hör inte till Danmark, men man kan se den ibland på Jylland. Den måste skyddas, eftersom den är en invasiv art och förstör jakten för de andra rovdjuren i Danmark.
Play audiofile

25
26

Finnes det andre rovdyr i ditt land?
Play audiofile

Finns det andra rovdjur i ditt land?
Play audiofile

27
Rovdyr i Danmark

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1: Tomas Huber - pixabay.com
S4: József Kincse - pixabay.com
S6: Unsplash - pixabay.com
S8 Huhu Uet - commons.wikimedia.org
S10: James Lindsey - commons.wikimedia.org + Frank Vassen - Flickr.com
S12: Kallena - commons.wikimedia.org
S14: Rain Carnation - pixabay.com
S16: Gianfilippo Maiga - Pixabay.com
S18: Juan Lacruz - commons.wikimedia.org
S20: Skeeze - Pixabay.com
S22: Luc Viatour - commons.wikimedia.org
S24: Karlakas - commons.wikimedia.org
S26: Bjørn Christian Tørrissen - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side