Skift
sprog
Play audiofile
Farliga djur i Norden
2
Farlige dyr i Norden

Ellen Birgitte Johnsrud & Marie Fink

Oversat til dansk af Marie Fink
Indlæst på svensk af Eskil Bisseberg
Indlæst på dansk af Asger Lindegaard Vadgaard
3
4

I Norge finns det varg, björn, lodjur och järv. I luften finns det också örnar någonstans.
Play audiofile

I Norge lever der ulve, bjørne, los og jærv. Nogle steder er der også ørne.
Play audiofile

5
6

I Danmark finns det varg, huggorm och fjärsing.
Play audiofile

I Danmark findes der ulve, skovflåter, hugorme og fjæsing.
Play audiofile

7
8

I Sverige finns det varg, björn, vildsvin och järv.
Play audiofile

I Sverige findes der ulve, bjørne, vildsvin og jærv.
Play audiofile

9
10

På Island finns storlabb, som kan angripa människor, och på vissa ställen är myggor besvärande.
Play audiofile

I Island findes der storkjove, som kan angribe mennesker, og nogle steder er der mange myg.
Play audiofile

11
12

I Finland finns det varg, björn, lodjur och järv.
Play audiofile

I Finland lever der ulve, bjørne, los og jærv.
Play audiofile

13
14

På Grönland finns det isbjörn, och mygg. Isbjörnen är världens största rovdjur på land.
Play audiofile

På Grønland lever der isbjørne og myg. Isbjørnen er verdens største rovdyr på landjorden.
Play audiofile

15
16

På Färöarna finns det fästingar och andra stickande insekter.
Play audiofile

På Færøerne lever der flåter og andre stikkende insekter.
Play audiofile

17
18

På Åland finns det fjärsing, mygg och fästingar.
Play audiofile

På Åland findes der fjæsing, myg og flåter.
Play audiofile

19
20

Finns det fler farliga djur i ditt land?
Play audiofile

Findes der andre farlige dyr i dit land?
Play audiofile

21
Farliga djur i Norden

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva: S1: Skeeze - pixabay.com S4: Martin Mecnarowski - commons.wikimedia.org S6: Hans Hillewaert - commons.wikimedia.org S8: Efraimtochter - pixabay.com S10: Erik Christensen - commons.wikimedia.org S12: Birgit Fostervold - commons.wikimedia.org S14: Alan D. Wilson - naturespicsonline.com S16: Richard Bartz - commons.wikimedia.org S18: Franco Patrizia - pixabay.com S20:Zdeněk Fric - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X