Skift
sprog
Play audiofile
Talespråk i Noreg
BM DA SV NN IS
2
Talspråk i Norge

Connie Isabell Kristiansen

Oversat til svensk af Lisa Borgström
Indlæst på svensk af Sanna Olofsson
3
4

Det finst omtrent 7000 språk i verda. Verdas mest tala språk er mandarin-kinesisk. Det snakkast av cirka 1,2 milliarder menneske.

Det finns omkring 7000 språk i världen. Världens mest talade språk är mandarin- kinesiska. Det talas av cirka 1,2 miljarder människor.
Play audiofile

5
6

Noreg har to offisielle språk: Norsk og samisk. Minoritetsspråket er samisk og brukast av samer. Majoritetsspråket i Noreg er norsk.

Norge har två officiella språk: Norska och samiska. Minoritetsspråk är samiska och som används av samerna. Majoritetsspråket i Norge är norska.
Play audiofile

7
8

Norsk, dansk, svensk, færøysk og islandsk er språk som liknar mykje på kvarandre. Det er fordi dei er i nær slekt med kvarandre.

Norska, danska, svenska, färöiska och isländska språken är mycket lika. Det beror på att de är nära besläktade med varandra.
Play audiofile

9
10

Norsk, svensk og dansk språk er så likt at vi lett kan forstå kvarandre, sjølv om vi alle taler ulike språk.

Norska, svenska och danska är så lika att vi lätt kan förstå varandra även om vi alla talar olika språk.
Play audiofile

11
12

Innanfor nasjonale grenser snakkar vi ulike dialekter. Ein dialekt er ein måte å snakke på innanfor eit geografisk område.

Inom nationsgränser talar vi olika dialekter. En dialekt är ett sätt att tala inom ett geografiskt område.
Play audiofile

13
14

Dialektane er i stadig utvikling. Dei kan variere innanfor geografiske område og utviklar seg over tid.

Dialekterna utvecklas hela tiden. De kan variera inom geografiska områden och utvecklas med tiden.
Play audiofile

15
16

Innanfor dialekter har vi noko vi kallar for sosiolektar. Sosiolekt er sosiale variantar av samme dialekt.

Inom dialekter har vi något som vi kallar för sociolekter. Sociolekt är sociala varianter av samma dialekt.
Play audiofile

17
18

Det er umogleg å fastslå heilt presist kor mange dialektar vi har i Noreg. Men vi deler ofte dialektane inn i fire hovedgrupper: Nordnorsk, trøndsk, vestnorsk og austnorsk.

Det är omöjligt att avgöra exakt hur många dialekter vi har i Norge. Men vi delar ofta in dialekter i fyra huvudgrupper: nordnorska, tröndska, västnorska och östnorska.
Play audiofile

19
20

Nordnorsk er den type dialekt man snakker i Nord-Norge. Her kan vi seie: “Hei! Æ e fra Harstad og snakke nordnorsk”.

Nordnorska är den typ av dialekt de talar i Nord-Norge. Här kan vi säga: “Hej! Jag är från Harstad och talar nordnorska ".
Play audiofile

21
22

Trøndsk snakkar ein midt i Noreg. Her kan vi seie: “Hei! Æ e fra Klæbu og snakke trøndersk”.

Tröndska pratar man i mitten av Norge. Här kan vi säga: “Hej! Jag är från Klæbu och pratar tröndska ".
Play audiofile

23
24

Vestnorsk snakkar ein vest i Noreg. Her kan vi seie: “Hei. Ej e frå Møre og Romsdal og snakka vestnorsk".

Västnorska pratar man i västra Norge. Här kan vi säga: "Hei. Ej e frå Møre og Romsdal og snakka vestnorsk".
Play audiofile

25
26

Austnorsk snakkar ein søraust i Noreg. Her kan vi seie: “Hei! Jei er fra Oslo og snakker østnorsk".

Östnorska pratas i sydöstra Norge. Här kan vi säga: "Hei! Jei er fra Oslo og snakker østnorsk".
Play audiofile

27
28

Mange seier at dialektane er i ferd med å døy ut - nokon forsvinn, mens nokon sprer seg.

Många säger att dialekterna är på väg att dö ut - några försvinner, medan vissa sprider sig.
Play audiofile

29
30

Dei norske dialektane vil alltid vere i utvikling. Folk som har mykje kontakt med kvarandre vil utvikle talespråket i lag. Det er ein av årsakene til at talespråket alltid vil vere i endring.

De norska dialekter kommer alltid att utvecklas. Människor som har mycket kontakt med varandra kommer att utveckla talspråket tillsammans. Detta är en av anledningarna till att talspråket alltid kommer att förändras.
Play audiofile

31
32

Korleis dialekt snakkar du?

Vilken dialekt pratar du?
Play audiofile

33
Talespråk i Noreg

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1+12+20+22+24+26: commons.wikimedia.com/ SN
S4: Johannes Jansson - norden.org
S6+8+28: Connie Isabell Kristiansen
S10: Søren Sigfusson - commons.wikimedia.org
S14+16: Gerd Altmann - Pixabay.com
S18: Pajast - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side