Skift
sprog
Play audiofile
Talespråk i Noreg
BM DA SV NN IS
2
Talesprog i Norge

Connie Isabell Kristiansen

Oversat til dansk af 6. b - Vonsild Skole
Indlæst på dansk af Aleksander Nielsen
3
4

Det finst omtrent 7000 språk i verda. Verdas mest tala språk er mandarin-kinesisk. Det snakkast av cirka 1,2 milliarder menneske.

Der findes omkring 7000 sprog i verden. Verdens mest talte sprog er mandarin-kinesisk. Det tales af cirka 1,2 milliarder mennesker.
Play audiofile

5
6

Noreg har to offisielle språk: Norsk og samisk. Minoritetsspråket er samisk og brukast av samer. Majoritetsspråket i Noreg er norsk.

Norge har to officielle sprog: Norsk og samisk. Minoritessproget er samisk, og bruges af samere. Majoritetssproget i Norge er norsk.
Play audiofile

7
8

Norsk, dansk, svensk, færøysk og islandsk er språk som liknar mykje på kvarandre. Det er fordi dei er i nær slekt med kvarandre.

Norsk, dansk, svensk, færøsk og islandsk er sprog, som ligner hinanden meget. Det er fordi de er nært beslægtet med hinanden.
Play audiofile

9
10

Norsk, svensk og dansk språk er så likt at vi lett kan forstå kvarandre, sjølv om vi alle taler ulike språk.

Norsk, svensk og dansk sprog er så ens, at vi let kan forstå hinanden, selv om vi taler forskellige sprog.
Play audiofile

11
12

Innanfor nasjonale grenser snakkar vi ulike dialekter. Ein dialekt er ein måte å snakke på innanfor eit geografisk område.

Indenfor de nationale grænser taler vi forskellige dialekter. En dialekt er en måde at tale på indenfor et geografisk område.
Play audiofile

13
14

Dialektane er i stadig utvikling. Dei kan variere innanfor geografiske område og utviklar seg over tid.

Dialekterne er stadig i udvikling. De kan variere inden for geografiske områder, og udvikler sig over tid.
Play audiofile

15
16

Innanfor dialekter har vi noko vi kallar for sosiolektar. Sosiolekt er sosiale variantar av samme dialekt.

Indenfor dialekter har vi noget, vi kalder for sosciolekter. Sociolekter er varianter af samme dialekt.
Play audiofile

17
18

Det er umogleg å fastslå heilt presist kor mange dialektar vi har i Noreg. Men vi deler ofte dialektane inn i fire hovedgrupper: Nordnorsk, trøndsk, vestnorsk og austnorsk.

Det er umuligt at sige hvor mange dialekter, vi har i Norge. Men vi deler ofte dialekterne ind i fire hovedgrupper. Nordnorsk, trøndsk, vestnorsk og østnorsk.
Play audiofile

19
20

Nordnorsk er den type dialekt man snakker i Nord-Norge. Her kan vi seie: “Hei! Æ e fra Harstad og snakke nordnorsk”.

Nordnorsk er den type dialekt, man taler i Nord-Norge. Her kan vi sige: “Hei! Æ e fra Harstad og snakke nordnorsk”.
Play audiofile

21
22

Trøndsk snakkar ein midt i Noreg. Her kan vi seie: “Hei! Æ e fra Klæbu og snakke trøndersk”.

Trøndsk taler man midt i Norge. Her kan vi sige: “Hei! Æ e fra Klæbu og snakke trøndersk”.
Play audiofile

23
24

Vestnorsk snakkar ein vest i Noreg. Her kan vi seie: “Hei. Ej e frå Møre og Romsdal og snakka vestnorsk".

Vestnorsk taler man i Vest-Norge. Her kan vi sige: “Hei. Ej e frå Møre og Romsdal og snakka vestnorsk".
Play audiofile

25
26

Austnorsk snakkar ein søraust i Noreg. Her kan vi seie: “Hei! Jei er fra Oslo og snakker østnorsk".

Østnorsk taler man i Sydøst-Norge. Her kan vi sige: “Hei! Jei er fra Oslo og snakker østnorsk".
Play audiofile

27
28

Mange seier at dialektane er i ferd med å døy ut - nokon forsvinn, mens nokon sprer seg.

Mange siger at dialekterne er ved at uddø - nogle forsvinder, mens andre spreder sig.
Play audiofile

29
30

Dei norske dialektane vil alltid vere i utvikling. Folk som har mykje kontakt med kvarandre vil utvikle talespråket i lag. Det er ein av årsakene til at talespråket alltid vil vere i endring.

De norske dialekter vil altid være i udvikling. Folk, som har meget kontakt med andre, vil udvikle deres talesprog sammen. Dette er en af årsagerne til, at talesprogene altid vil ændre sig.
Play audiofile

31
32

Korleis dialekt snakkar du?

Hvilken dialekt taler du?
Play audiofile

33
Talespråk i Noreg

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva: S1+12+20+22+24+26: commons.wikimedia.com/ SN S4: Johannes Jansson - norden.org S6+8+28: Connie Isabell Kristiansen S10: Søren Sigfusson - commons.wikimedia.org S14+16: Gerd Altmann - Pixabay.com S18: Pajast - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side