Skift
sprog
Play audiofile
Talespråk i Norge
BM DA SV NN IS
2
Talspråk i Norge

Connie Isabell Kristiansen

Oversat til svensk af Lisa Borgström
Indlæst på bokmål af Leah Evelyn Bjørsvik
Indlæst på svensk af Sanna Olofsson
3
4

Det finnes omtrent 7000 språk i verden. Verdens mest talte språk er mandarin- kinesisk. Det snakkes av cirka 1,2 milliarder mennesker.
Play audiofile

Det finns omkring 7000 språk i världen. Världens mest talade språk är mandarin- kinesiska. Det talas av cirka 1,2 miljarder människor.
Play audiofile

5
6

Norge har to offisielle språk: Norsk og samisk. Minoritetsspråket er samisk, og brukes av samer. Majoritetsspråket i Norge er norsk.
Play audiofile

Norge har två officiella språk: Norska och samiska. Minoritetsspråk är samiska och som används av samerna. Majoritetsspråket i Norge är norska.
Play audiofile

7
8

Norsk, dansk, svensk, færøysk og islandsk er språk som ligner mye på hverandre. Det er fordi de er nært i slekt med hverandre.
Play audiofile

Norska, danska, svenska, färöiska och isländska språken är mycket lika. Det beror på att de är nära besläktade med varandra.
Play audiofile

9
10

Norsk, svensk og dansk språk er så likt at vi lett kan forstå hverandre, selv om vi alle taler ulike språk.
Play audiofile

Norska, svenska och danska är så lika att vi lätt kan förstå varandra även om vi alla talar olika språk.
Play audiofile

11
12

Innenfor nasjonale grenser snakker vi ulike dialekter. En dialekt er en måte å snakke på innenfor et geografisk område.
Play audiofile

Inom nationsgränser talar vi olika dialekter. En dialekt är ett sätt att tala inom ett geografiskt område.
Play audiofile

13
14

Dialektene er i stadig utvikling. De kan variere innenfor geografiske områder, og utvikler seg over tid.
Play audiofile

Dialekterna utvecklas hela tiden. De kan variera inom geografiska områden och utvecklas med tiden.
Play audiofile

15
16

Innenfor dialekter har vi noe vi kaller for sosiolekter. Sosiolekt er sosiale varianter av samme dialekt.
Play audiofile

Inom dialekter har vi något som vi kallar för sociolekter. Sociolekt är sociala varianter av samma dialekt.
Play audiofile

17
18

Det er umulig å fastslå helt presist hvor mange dialekter vi har i Norge. Men vi deler ofte dialektene inn i fire hovedgrupper: Nordnorsk, trøndsk, vestnorsk og østnorsk.
Play audiofile

Det är omöjligt att avgöra exakt hur många dialekter vi har i Norge. Men vi delar ofta in dialekter i fyra huvudgrupper: nordnorska, tröndska, västnorska och östnorska.
Play audiofile

19
20

Nordnorsk er den type dialekt man snakker i Nord-Norge. Her kan vi si: “Hei! Æ e fra Harstad og snakke nordnorsk”.
Play audiofile

Nordnorska är den typ av dialekt de talar i Nord-Norge. Här kan vi säga: “Hej! Jag är från Harstad och talar nordnorska ".
Play audiofile

21
22

Trøndsk snakker man midt i Norge. Her kan vi si: “Hei! Æ e fra Klæbu og snakke trøndersk”.
Play audiofile

Tröndska pratar man i mitten av Norge. Här kan vi säga: “Hej! Jag är från Klæbu och pratar tröndska ".
Play audiofile

23
24

Vestnorsk snakker man vest i Norge. Her kan vi si: “Hei. Ej e frå Møre og Romsdal og snakka vestnorsk."
Play audiofile

Västnorska pratar man i västra Norge. Här kan vi säga: "Hei. Ej e frå Møre og Romsdal og snakka vestnorsk".
Play audiofile

25
26

Østnorsk snakker man sørøst i Norge. Her kan vi si: “Hei! Jei er fra Oslo og snakker østnorsk."
Play audiofile

Östnorska pratas i sydöstra Norge. Här kan vi säga: "Hei! Jei er fra Oslo og snakker østnorsk".
Play audiofile

27
28

Mange sier at dialektene er i ferd med å dø ut - noen forsvinner, mens noen sprer seg.
Play audiofile

Många säger att dialekterna är på väg att dö ut - några försvinner, medan vissa sprider sig.
Play audiofile

29
30

De norske dialektene vil alltid være i utvikling. Folk som har mye kontakt med hverandre vil utvikle talespråket sammen. Dette er en av årsakene til at talespråket alltid vil være i endring.
Play audiofile

De norska dialekter kommer alltid att utvecklas. Människor som har mycket kontakt med varandra kommer att utveckla talspråket tillsammans. Detta är en av anledningarna till att talspråket alltid kommer att förändras.
Play audiofile

31
32

Hvilken dialekt snakker du?
Play audiofile

Vilken dialekt pratar du?
Play audiofile

33
Talespråk i Norge

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+12+20+22+24+26: commons.wikimedia.com/ SN
S4: Johannes Jansson - norden.org
S6+8+28: Connie Isabell Kristiansen
S10: Søren Sigfusson - commons.wikimedia.org
S14+16: Gerd Altmann - Pixabay.com
S18: Pajast - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side