Skift
sprog
Play audiofile
Talesprog i Norge
BM DA SV NN IS
2
Talspråk i Norge

Connie Isabell Kristiansen

Oversat til svensk af Lisa Borgström
Indlæst på dansk af Aleksander Nielsen
Indlæst på svensk af Sanna Olofsson
3
4

Der findes omkring 7000 sprog i verden. Verdens mest talte sprog er mandarin-kinesisk. Det tales af cirka 1,2 milliarder mennesker.
Play audiofile

Det finns omkring 7000 språk i världen. Världens mest talade språk är mandarin- kinesiska. Det talas av cirka 1,2 miljarder människor.
Play audiofile

5
6

Norge har to officielle sprog: Norsk og samisk. Minoritessproget er samisk, og bruges af samere. Majoritetssproget i Norge er norsk.
Play audiofile

Norge har två officiella språk: Norska och samiska. Minoritetsspråk är samiska och som används av samerna. Majoritetsspråket i Norge är norska.
Play audiofile

7
8

Norsk, dansk, svensk, færøsk og islandsk er sprog, som ligner hinanden meget. Det er fordi de er nært beslægtet med hinanden.
Play audiofile

Norska, danska, svenska, färöiska och isländska språken är mycket lika. Det beror på att de är nära besläktade med varandra.
Play audiofile

9
10

Norsk, svensk og dansk sprog er så ens, at vi let kan forstå hinanden, selv om vi taler forskellige sprog.
Play audiofile

Norska, svenska och danska är så lika att vi lätt kan förstå varandra även om vi alla talar olika språk.
Play audiofile

11
12

Indenfor de nationale grænser taler vi forskellige dialekter. En dialekt er en måde at tale på indenfor et geografisk område.
Play audiofile

Inom nationsgränser talar vi olika dialekter. En dialekt är ett sätt att tala inom ett geografiskt område.
Play audiofile

13
14

Dialekterne er stadig i udvikling. De kan variere inden for geografiske områder, og udvikler sig over tid.
Play audiofile

Dialekterna utvecklas hela tiden. De kan variera inom geografiska områden och utvecklas med tiden.
Play audiofile

15
16

Indenfor dialekter har vi noget, vi kalder for sosciolekter. Sociolekter er varianter af samme dialekt.
Play audiofile

Inom dialekter har vi något som vi kallar för sociolekter. Sociolekt är sociala varianter av samma dialekt.
Play audiofile

17
18

Det er umuligt at sige hvor mange dialekter, vi har i Norge. Men vi deler ofte dialekterne ind i fire hovedgrupper. Nordnorsk, trøndsk, vestnorsk og østnorsk.
Play audiofile

Det är omöjligt att avgöra exakt hur många dialekter vi har i Norge. Men vi delar ofta in dialekter i fyra huvudgrupper: nordnorska, tröndska, västnorska och östnorska.
Play audiofile

19
20

Nordnorsk er den type dialekt, man taler i Nord-Norge. Her kan vi sige: “Hei! Æ e fra Harstad og snakke nordnorsk”.
Play audiofile

Nordnorska är den typ av dialekt de talar i Nord-Norge. Här kan vi säga: “Hej! Jag är från Harstad och talar nordnorska ".
Play audiofile

21
22

Trøndsk taler man midt i Norge. Her kan vi sige: “Hei! Æ e fra Klæbu og snakke trøndersk”.
Play audiofile

Tröndska pratar man i mitten av Norge. Här kan vi säga: “Hej! Jag är från Klæbu och pratar tröndska ".
Play audiofile

23
24

Vestnorsk taler man i Vest-Norge. Her kan vi sige: “Hei. Ej e frå Møre og Romsdal og snakka vestnorsk".
Play audiofile

Västnorska pratar man i västra Norge. Här kan vi säga: "Hei. Ej e frå Møre og Romsdal og snakka vestnorsk".
Play audiofile

25
26

Østnorsk taler man i Sydøst-Norge. Her kan vi sige: “Hei! Jei er fra Oslo og snakker østnorsk".
Play audiofile

Östnorska pratas i sydöstra Norge. Här kan vi säga: "Hei! Jei er fra Oslo og snakker østnorsk".
Play audiofile

27
28

Mange siger at dialekterne er ved at uddø - nogle forsvinder, mens andre spreder sig.
Play audiofile

Många säger att dialekterna är på väg att dö ut - några försvinner, medan vissa sprider sig.
Play audiofile

29
30

De norske dialekter vil altid være i udvikling. Folk, som har meget kontakt med andre, vil udvikle deres talesprog sammen. Dette er en af årsagerne til, at talesprogene altid vil ændre sig.
Play audiofile

De norska dialekter kommer alltid att utvecklas. Människor som har mycket kontakt med varandra kommer att utveckla talspråket tillsammans. Detta är en av anledningarna till att talspråket alltid kommer att förändras.
Play audiofile

31
32

Hvilken dialekt taler du?
Play audiofile

Vilken dialekt pratar du?
Play audiofile

33
Talesprog i Norge

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1+12+20+22+24+26: commons.wikimedia.com/ SN
S4: Johannes Jansson - norden.org
S6+8+28: Connie Isabell Kristiansen
S10: Søren Sigfusson - commons.wikimedia.org
S14+16: Gerd Altmann - Pixabay.com
S18: Pajast - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side