Skift
sprog
Play audiofile
Strandskaden - den færøske nationalfugl
FO DA SV BM IS
2
Strandskatan - den färöiska nationalfågeln

2. klasse Norðskála-Oyrar skole

Oversat til svensk af Chatarina Mardell
Indlæst på dansk af Jeppe Siefert
Indlæst på svensk af Chatarina Mardell
3
4

Vi har mange fugle på Færøerne. Men der er én, vi er specielt glade for at se, og det er strandskaden, vores nationalfugl.
Play audiofile

Vi har många fåglar på Färöarna. Men det finns en som vi är speciellt glada för och det är strandskatan vår nationalfågel.
Play audiofile

5
6

Når vi kan se strandskaderne og høre deres karakteristiske “klipp-klipp”, så ved vi, at foråret er kommet. Det siges, at strandskaden kommer til gregoriusdag den 12. marts.
Play audiofile

När vi ser strandskatan och hör deras karakteristiska “klipp-klipp” vet vi att våren har kommit. Det sägs att strandskatan kommer till Gregoriusdagen den 12:e mars.
Play audiofile

7
8

Strandskaden er sort og hvid, har røde ben og et langt rødt næb. Den er 40-45 cm lang, vingefanget er 80-86 cm og den vejer cirka 600 gram.
Play audiofile

Strandskatan är svart och vit, har röda ben och en lång röd näbb. Den är 40-45 cm lång, vingarnas spännvidd är 80-86 cm och den väger cirka 600gr.
Play audiofile

9
10

Strandskaden bygger rede om foråret. Det siges, at strandskaden har fuld rede ved korsmesse den 3. maj, men det passer bedre til gamle korsmesse, som er til St. Halvards dag den 15. maj.
Play audiofile

Strandskatan bygger sitt bo på våren. Det sägs att strandskatan har fullständigt bo vid “det heliga korsets återfinnande” den 3:maj men det stämmer bättre med den 15:e maj.
Play audiofile

11
12

Strandskaden lægger 2-4 æg. De er gulbrune med mørkebrune pletter. Ungerne kommer ud af ægget efter 24-27 dage.
Play audiofile

Strandskatan lägger 2-4 ägg De är gulbruna med mörkbruna fläckar. Ungarna kommer ut ur ägget efter 24-27 dagar.
Play audiofile

13
14

Ungerne befinder sig ofte i stenet terræn, hvor de let kan gemme sig for rovfugle. Det tager cirka 28-30 dage, før de er flyvefærdige.
Play audiofile

Ungarna befinner sig ofta i en stenig terräng, där det är lätt att gömma sig för rovfåglar. Det tar cirka 28-30 dagar för dem att bli flygfärdiga.
Play audiofile

15
16

Strandskaden er en af de største vadefugle på Færøerne. De foretrækker at være nær ved havet men også ved åer og søer.
Play audiofile

Strandskatan är en av de största vadarfåglarna på Färöarna.De föredrar att vara nära havet men också vi åar och sjöar.
Play audiofile

17
18

Føden er snegle, orme, insekter, krebsdyr og blåmuslinger.
Play audiofile

Födan är sniglar, maskar, kräftdjur och blåmusslor.
Play audiofile

19
20

Strandskaden er hos os indtil september. De fleste flyver til Storbritannien om vinteren, men nogle flyver helt til Frankrig.
Play audiofile

Strandskatan är hos oss tills september. De flesta flyger till Storbrittanien om vintern men några flyger hela vägen till Frankrike.
Play audiofile

21
22

Kender du andre nordiske nationalfugle?
Play audiofile

Känner du till några andra nordiska nationalfåglar?
Play audiofile

23
Strandskaden - den færøske nationalfugl

Foto/ Myndir:
S1: Richard Bartz - commons.wikimedia.org
S4: T. Müller - commons.wikimedia.org
S6+8+20: Andreas Trepte - commons.wikimedia.org
S10+14: Erik - commons.wikimedia.org
S12: Didier Descouens - commons.wikimedia.org
S16: J.J. Harrison - commons.wikimedia.org
S18: Auguste Le Roux - commons.wikimedia.org
S22: Thomas Kraft - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side