Rovfåglar i Sverige
2
Rovfåglar i Sverige

Evelina Norberg

3
4

Havsörnen lever i Östersjöns skärgård och vid de större sjöarna i södra Sverige. Havsörnen är Sveriges största rovfågel. Den äter fisk, harar och skadade djur.

5
6

Kungsörnen är ännu en fridlyst rovfågel i Sverige. Den bygger bo på en klipphylla eller i en gammal tall. Honan lägger två ägg som kläcks efter 6 veckor.

7
8

En örn kan bli 50 år gammal. Örnar tillhör våra mest hotade fåglar eftersom de förföljs och utsätts för miljögifter. De har bland den bästa synen av alla djur på jorden, och kan se ett djur på 3,5 kilometers avstånd.

9
10

Många örnar lägger två ägg. Den örnunge som föds först brukar ofta döda sitt yngre syskon när den har kläckts. Antal örnar i Sverige har  ökat, efter att de varit oroväckande få de senaste 50 åren.

11
12

Duvhöken lever och finns i hela Sverige, utom i fjällen. Den trivs i både lövskog och barrskog. Hanen och honan ser likadana ut. Duvhöken är fridlyst.

13
14

Sparvhöken är en av våra vanligaste rovfåglar som finns i hela Sverige. Den lever på att äta småfåglar men kan också ta stora fåglar som duvor. Sparvhöken lämnar Sverige i augusti för södra Europa och återkommer i mars-april.

15
16

Ormvråken lever i skogar nära åkrar i södra och mellersta Sverige. Honan är större än hanen. Den sitter ofta högt uppe och spanar efter sitt byte. Ormvråken äter möss, ödlor, sorkar, grodor och ormar.

17
18

Tornfalken är en liten rovfågel som lever i hela Sverige. Den kan stå stilla i luften när den fladdrar med sina vingar. Tornfalken bygger inget eget bo utan flyttar in i gamla övergivna bon.

19
20

Känner du till någon annan rovfågel?

21
Rovfåglar i Sverige

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+18: Andreas Trepte - commons.wikimedia.org
S4: Kenny_lex - flickr.com
S6: Silke - pixabay.com
S8: Ron Porter - pixabay.com
S10: Murray Foubister - commons.wikimedia.org
S12: Sandid - pixabay.com
S14: Eddy Van 3000 - commons.wikimedia.org
S16: Hans Benn - pixabay.com
S20: Jessandzak - pixabay.com
Forrige side Næste side