Skift
sprog
Play audiofile
N.F.S. Grundtvig - en dansk digter
DA BM SV FO IS
2
N.F.S. Grundtvig - en dansk poet

Stefan Åge Hardonk Nielsen

Oversat til svensk af Lisa Borgström
Indlæst på dansk af Sophie Marie Jensen Lorentzen
Indlæst på svensk af Gillis Andersson
3
4

Nikolai Frederik Severin Grundtvig er en af de vigtigste digtere fra Danmark. Grundtvig blev født i 1783 i Udby og døde i 1872 i København. Han blev 79 år gammel.
Play audiofile

Nikolai Frederik Severin Grundtvig är en av de viktigaste poeterna från Danmark. Grundtvig föddes 1783 i Udby och dog 1872 i Köpenhamn. Han blev 79 år gammal.
Play audiofile

5
6

Som 9-årig blev Grundtvig sendt langt væk hjemmefra. Her fik han privatundervisning og kom på latinskole. Han blev senere både præst, forfatter, skolemand, folketingspolitiker og salmedigter.
Play audiofile

Som 9-åring blev Grundtvig skickad långt hemifrån. Här fick han privatundervisning och kom in på latinskola. Han blev senare både präst, författare, pedagog, politiker och psalmförfattare.
Play audiofile

7
8

Han skrev cirka 1500 salmer. Nogle af disse salmer synges i hele norden, bl.a. julesalmen “Dejlig er den himmelblå”:
Play audiofile

Han skrev cirka 1500 psalmer. Några av dessa psalmer sjungs i hela Norden, bla julpsalmen “Himlen är så härligt blå”.
Play audiofile

9
10

“Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke,
/:os fra jorden op til sig:/"
Play audiofile

“Himlen är så härligt blå,
underbar att titta på.
Många tusen stjärnor blinkar,
och de säger, när de vinkar:
/:Kom till oss och hälsa på!:/”
Play audiofile

11
12

Grundtvig får ofte æren for at være den, som afskaffede ”den sorte skole”. Han har haft stor indflydelse på, hvordan vi ser på skolen og undervisningen i Danmark. Hans motto var ”Skolen for livet”.
Play audiofile

Grundtvig får ofta beröm för att vara den som avskaffade "svarta skolan". Han har haft stort inflytande på hur vi ser på skola och utbildning i Danmark. Hans motto var “Lära för livet”.
Play audiofile

13
14

Grundtvig nåede at være gift tre gange. Han blev gift første gang, da han var 35 år gammel med en, der hed Lise. Som 65-årig med Marie og igen som 75-årig med Asta.
Play audiofile

Grundtvig lyckades att bli gift tre gånger. Han gifte sig första gången då han var 35 år gammal med en som hette Lise. Som 65- åring med Marie och igen som 75-åring med Asta.
Play audiofile

15
16

Senere kunne man også finde Grundtvig på de danske frimærker.
Play audiofile

Senare kunde man också se Grundtvig på danska frimärken.
Play audiofile

17
18

Han har lagt navn til flere kirker. Grundtvigskirken i København er Danmarks største. Hele kirken stod færdigbygget i 1940.
Play audiofile

Han har lånat sitt namn till flera kyrkor. Grundtvigskyrkan i Köpenhamn är Danmarks största. Hela kyrkan var färdigbyggd 1940.
Play audiofile

19
20

Grundtvig er begravet i en gravhøj ved Køge på Sjælland.
Play audiofile

Grundtvig är begravd på en kulle i Køge på Själland.
Play audiofile

21
22

Kender du andre salmer, som Grundtvig har lavet?
Play audiofile

Känner du till andra psalmer som Grundtvig har gjort?
Play audiofile

23
N.F.S. Grundtvig - en dansk digter

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Ad. Lønborg - 1872/ SN
S4: Constantin Hansen - 1862
S6+14: Grundtvig.dk
S8: Rise-a-mui - Pixabay.com
S10: Unsplash - Pixabay.com
S12: Danmarks Lærerforening
S16: Claus Achton Friis/ Post Danmark
S18: Bococo - commons.wikimedia.org
S20: dvl-bornholm.dk/H.M
S22: Fra P. Hansens "Illustreret Dansk Litteraturhistorie"
Forrige side Næste side