Skift
sprog
Play audiofile
Margareta den första - Nordens drottning
DA IS SV BM NN
2
Margrete den 1. - Nordens dronning

Annemarie Carstensen, Elias Jeppesen og Marcus Plauborg Idorn - 6. kl. Filipskolen

Oversat til bokmål af Ellen Birgitte Johnsrud
Indlæst på svensk af Artina Gashi
3
4

Margareta den första var Danmarks första kvinnliga regent. Hon levde i en tid där kvinnor inte hade mycket att säga till om. Men andra lärde sig snabbt att Margareta var smart och klok.
Play audiofile

Margrete den 1. var Danmarks første kvinnelige regent. Hun levde i en tid hvor kvinner ikke hadde noe de skulle ha sagt. Men mange lærte raskt at Margrete var både slu og klok.

5
6

Hon föddes i mars 1353. Hon växte upp på Vordingborg slott, som hennes far Valdemar Atterdag lät bygga.
Play audiofile

Hun ble født i mars 1353. Hun vokste opp på Vordingborg slott, bygget av hennes far, Valdemar Atterdag.

7
8

Som 6-åring blev hon förlovad med den norska kung Håkon. Som 10-åring blev hon gift och flyttade till Akershus i Oslo för att lära sig att bli norsk drottning.
Play audiofile

Som 6-åring ble hun forlovet med den norske kong Håkon. Som 10-åring ble hun gift og flyttet til Akershus i Oslo for å lære å bli norsk dronning.

9
10

Som 17-åring födde Margareta en son som hette Oluf. Han skulle regera i Norge, när Håkon dog. Men då Margrethes far dog utan att ha fått en son, som kunde överta tronen, skulle de hitta en arvinge till Danmark.
Play audiofile

Som 17-åring fødte Margrete en sønn som het Olav. Han skulle herske over Norge når Håkon døde. Men da Margretes far døde uten en sønn som kunne overta tronen, måtte de finne en arving til Danmark.

11
12

Margareta skyndade sig till Danmark och gjorde Oluf till tronarvinge. Men Oluf vara bara ett barn, så tills han blev gammal nog så styrde Margareta landet.
Play audiofile

Margrete skyndte seg til Danmark og fikk gjort Olav til tronarving. Men Olav var bare et barn, så til han ble gammel nok styrte Margrete landet.

13
14

Oluf dog dessvärre som 16-åring i Skåne. I stället adopterade Margareta sin systers barnbarn Bugislav av Pommern och ändrade hans namn till Erik av Pommern.
Play audiofile

Olav døde dessverre allerede som 16-åring i Skåne. I stedet adopterte Margrete da sin søsters barnebarn, Bugislav af Pommern, og endret hans navn til Erik av Pommern.

15
16

Erik skulle krönas. Kröningen skedde i Kalmar i Sverige. Där hölls också ett möte, där Margareta önskade att förena Norge, Sverige och Danmark i en union. Den skulle heta Kalmarunionen.
Play audiofile

Erik skulle krones. Kroningen skjedde i Kalmar i Sverige. Det ble også holdt et møte hvor Margrete ønsket å forene Norge, Sverige og Danmark i én union. Den het Kalmarunionen.

17
18

De lyckades! Till mötet 1397 skrevs ett unionsbrev, som var ett slags grundlag, där det stod hur unionen skulle styras framöver. Eftersom Erik var minderårig, var det Margareta, som var regent för hela Norden.
Play audiofile

Det lyktes! Til møtet i 1397 ble det skrevet et unionsbrev som var en slags grundlov, hvor det stod hvordan unionen skulle styres framover. Fordi Erik fortsatt var mindreårig, var det Margrete som ble regent for hele Norden.

19
20

År 1412 dog Margareta av pest på ett skepp utanför Flensborg i Nordtyskland. Hon ligger begravd i Roskilde Domkyrka.
Play audiofile

I år 1412 døde Margrete av pest på et skip utenfor Flensburg i Nord-Tyskland. Hun ligger begravet i Roskilde Domkirke.

21
22

Erik var ingen god kung. Om han mötte minsta motstånd, drog han svärdet. Kalmarunionen föll långsamt samman. Först 1520 med Stockholms blodbad och till slut 1523 då Gustav Vasa blev kung i Sverige.
Play audiofile

Erik var ikke en god konge. Hvis han møtte den minste motstand trakk han sverdet. Kalmarunionen falt langsomt sammen. Først i 1520 med det Stockholmske blodbad, og endelig i 1523, da Gustav Vasa ble konge i Sverige.

23
24

Hur är historien om Margareta den första i ditt land?
Play audiofile

Hvordan er historien om Margrete den 1. i ditt land?

25
Margareta den första - Nordens drottning

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+20 Stefan Nielsen:
S4: Hans Peter Hansen - 1884
S6: Johan Thomas Lundbye - 1842
S8: maxpixel.freegreatpicture.com
S10: Hans Knieper - 1580
S12: Johannes Steenstrup - 1900 - commons.wikimedia.org
S14: Zamek Książąt Pomorskich - Wystawa Muzeum
S16: Commons.wikimedia.org
S18: Rigsarkivet - 1397 - flickr.com
S22: Kort Steinkamp & Hans Kruse - 1524 - commons.wikimedia.org
S24: Jacob Truedson Demitz - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side