Skift
sprog
Play audiofile
Jutlandia- dansk saga
DA IS BM NN SV
2
Jutlandia - ei dansk historie

Stefan Nielsen

Oversat til nynorsk af Ellen Birgitte Johnsrud
Indlæst på svensk af Månz Bengtsson
3
4

M/S Jutlandia var ett skepp, som byggdes på Nakskov skeppsvarv på Lolland som passagerarfartyg och fraktfartyg år 1934.
Play audiofile

M/S Jutlandia blei bygd på Nakskog skipsverft på Lolland som passasjerskip og lasteskip i 1934.

5
6

M/S betyder motorskepp. Jutlandia betyder “Jylland” på latin. Fram till 1951 fungerade det som passagerar-och fraktfartyg.
Play audiofile

M/S tyder motorskip. “Jutlandia” tyder “Jylland” på latin. Fram til 1951 fungerte skipet som passasjer- og lasteskip.

7
8

M/S Jutlandia är känt i Danmark, för att det fungerade som sjukhusfartyg under Koreakriget, som aktivt varade från 1950 till 1953. Men kriget är faktiskt inte avslutat ännu mellan Nordkorea och Sydkorea (2017).
Play audiofile

M/S Jutlandia er berømt i Danmark fordi det var sykehusskip under Korea-krigen. Korea-krigen var aktiv mellom 1950 og 1953. Men krigen mellom Nord-Korea og Sør-Korea varar fortsatt (2017).

9
10

1951 blev Jutlandia skickad till Korea och seglade under tre olika flaggor. Danska flaggan, FN-flaggan och Röda korset-flaggan. Tjänsten varade i 999 dagar - fram till 1953.
Play audiofile

1951 blei Jutlandia sendt av garde til Korea og seilte under tre ulike flag. Det danske “Dannebrog”, FN-flagget og Røde Kors-flagget. Tjenesten varte i 999 dagar - fram til 1953.

11
12

Jutlandia klarade att behandla nästan 5000 sårade soldater och ca 6000 civila koreaner på de tre åren.
Play audiofile

Jutlandia klarte å behandle nesten 5000 såra soldatar og ca. 6000 sivile koreanarar i løpet av dei tre åra.

13
14

1960 användes Jutlandia som kungaskepp under den Thailändska kungens besök i Norden. 1963 använde drottning Margrethe den andra skeppet på en längre resa.
Play audiofile

I 1960 blei Jutlandia brukt som kongeskip under den Thailandske kongen si vitjing i Norden. I 1963 brukte dronning Margrethe den 2. skipet på ei lengre reise.

15
16

Jutlandia blev skrot i Bilbao, Spanien 1965.
Play audiofile

Jutlandia blei hogt opp i Bilbao i Spania i 1965.

17
18

På Langelinje i Köpenhamn står en minnessten för sjukhusskeppet Jutlandia. Texten är både på danska och koreanska. Det står:
Play audiofile

På Langelinje i København står det ein minnestein for sykehusskipet Jutlandia. Teksten står både på dansk og koreansk. Det står:

19
20

“23 januari 1951 - 16 oktober 1953. Danmarks bidrag till De förenta Nationernas gemensamma befäl under Korea-krigen. Denna sten från Korea är given i tacksamhet från koreanska veteraner.”
Play audiofile

23. januar 1951 – 16. oktober 1953. Danmarks bidrag til Dei Forena Nasjonars Einskapskommando under Korea-Krigen. Denne steinen frå Korea er gitt i takknemligheit av koreanske veteranar.

21
22

Musikern Kim Larsen har gjort historien om Jutlandia känd för de flesta i Danmark. Den gavs ut 1986 och är fortfarande en av de mest spelade livenummerna.
Play audiofile

Musikaren Kim Larsen har gjort historia om Jutlandia kjend for dei fleste i Danmark. Den blei utgitt i 1986 og er stadig eit av dei mest spelte live-nummera.

23
24

Många danska skolelever sjunger Kim Larsen och Bellamis sång “Jutlandia” i skolan.
Play audiofile

Mange danske skuleelevar syng Kim Larsen & Bellami sin song “Jutlandia” på skulen.

25
26

Vad vet du om Nordkorea och Sydkorea?
Play audiofile

Kva veit du om Nord-Korea og Sør-Korea?

27
Jutlandia- dansk saga

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+14: Svend Lehmann Nielsen- commons.wikimedia.org
S4+6+12: www.nakskovlokalarkiv.dk
S10: Madden + Wilfried Huss - commons.wikimedia.org/ ©Røde Kors
S16: mystampworld.net
S18: Leif Jørgensen - commons.wikimedia.org
S20: Ngchikit - commons.wikimedia.org
S22: Hreinn Gudlaugsson - commons.wikimedia.org
S24: Jørund Føreland Pedersen - commons.wikimedia.org
S26: www.discogs.com
S27: Tekst/ musik: Kim Larsen (Forklædt som voksen -1986)
S28:Darwinek - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side