Skift
sprog
Play audiofilesv
Play audiofilede
Återföreningen - en dansk berättelse (100 år - 1920-2020)
Wiedervereinigung - eine dänische Geschichte (100 Jahre - 1920-2020)

Anne Karin Sjøstrøm & Stefan Nielsen

Oversat til tysk af Stina Umland
Indlæst på svensk af Nina Larsson
Indlæst på tysk af Stina Umland
3
4

Återföreningen firas överallt i Danmark år 2020. Återföreningen firas för att södra Jylland blev en del av Danmark igen efter 56 år.


Play audiofile

Die Wiedervereinigung wird 2020 überall in Dänemark gefeiert. Die Wiedervereinigung wird gefeiert, weil Südjütland nach 56 Jahren wieder ein Teil von Dänemark wurde.


Play audiofile 5
6

Södra Jylland kallas också norra Schleswig och var tillsammans med södra Schleswig, som nu är tyskt, en del av det gamla hertigdömet Schleswig.


Play audiofile

Südjütland heißt auch Nordschleswig und war zusammen mit Südschleswig, welches deutsch ist, ein Teil des alten Herzogtums Schleswig.


Play audiofile 7
8

Danmark förlorade Schleswig och Holstein till Preussen (Tyskland) år 1864. Här bodde både frisiska, danska och tysktalande invånare sida vid sida.


Play audiofile

Dänemark verlor 1864 Schleswig und Holstein an Preußen (Deutschland). Hier wohnten sowohl friesisch, dänisch und deutsch sprechende Einwohner Seite an Seite.


Play audiofile 9
10

Efter första världskriget, som Tyskland förlorade, blev det möjligt att hålla en folkomröstning i delar av Schleswig om medborgarnas tillhörighet. Det skedde 10 februari och 14 mars 1920.


Play audiofile

Nach dem 1. Weltkrieg, welchen Deutschland verlor, wurde es möglich in Teilen von Schleswig eine Volksabstimmung über die Zugehörigkeit der Bürger zu halten. Das passierte am 10. Februar und 14. März 1920. 


Play audiofile 11
12

På Valdemarsdag den 15 juni 1920 blev norra Schleswig officiellt del av Danmark igen och kallas nu södra Jylland. Gränsen flyttades från Kongeåen, söder om Kolding, ner till norr om Flensburg.


Play audiofile

Am “Valdemarstag” den 15. Juni 1929 wurde Nordschleswig wieder offiziell ein Teil von Dänemark und wird jetzt Südjütland genannt. Die Grenze wurde von Kongeåen in den Süden von Kolding, runter nördlich von Flensburg  gerückt.


Play audiofile 13
14

Södra Schleswig fortsatte att vara en del av Tyskland - från Flensburg i norr ner till Rendsburg vid floden Ejderen.


Play audiofile

Südschleswig blieb weiterhin ein Teil von Deutschland  - von Flensburg im Norden runter nach Rendsburg beim Fluss Eider.


Play audiofile 15
16

10 juli 1920 red kung Kristian X genom den gamla gränsporten vid Frederikshøj mellan Kolding och Christiansfeld. Det kommer man ihåg för att kungen plockade upp en liten flicka på sin häst, som en symbol för återföreningen.


Play audiofile

Am 10. Juli 1920 ritt König Christian 10. durch die alte Grenzpforte bei Frederikshøj zwischen Kolding und Christiansfeld. Es wird erinnert als, das der König ein kleines Mädchen auf sein Pferd nahm, als ein Symbol für die Wiedervereinigung.


Play audiofile 17
18

Det finns en minnessten på platsen. Det finns över 650 liknande minnesstenar runt om i Danmark. Sedan 1995 har det funnits ett litet återförenings och gränsmuseum vid gränsen.


Play audiofile

Es wurde an der Stelle ein Gedenkstein aufgestellt. Es gibt über 650 ähnliche Gedenksteine in Dänemark. Seit 1995 gab es dort ein kleines Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum.


Play audiofile 19
20

Efter 1920 uppstod nationella minoriteter på båda sidor av den nya gränsen. Det finns fortfarande en tysk minoritet i södra Jylland och en dansk minoritet i södra Schleswig. Därför finns det tyska skolor och föreningar i norra Schleswig / södra Jylland och danska skolor och föreningar i södra Schleswig.


Play audiofile

Nach 1920 entstanden dort nationale Minderheiten auf beiden Seiten der neuen Grenze. Es gibt immer noch eine deutsche Minderheit in Südjütland und eine dänische Minderheit in Südschleswig. Deshalb gibt es deutsche Schulen und Vereine in Nordschleswig / Südjütland und dänische Schulen und Vereine in Südschleswig.


Play audiofile 21
22

2020 firas också söder om gränsen i Schleswig-Holstein, men här firar man 100-årsjubileet för den demokratiska folkomröstningen och den fredliga gränsöverskridande grannskapet.


Play audiofile

2020 wird auch südlich von der Grenze in Schleswig-Holstein gefeiert, aber hier feiert man den 100-Jahrestag der demokratischen Volksabstimmung und die friedliche Nachbarschaft über den Grenzen.


Play audiofile 23
24

Känner du till andra gränsområden som har bytt ägande till ett annat land?


Play audiofile

Kennst du andere Grenzgebiete, wo die Zugehörigkeit zu einem anderen Land gewechselt hat?


Play audiofile 25
Återföreningen - en dansk berättelse (100 år - 1920-2020)

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Heinrich August Emil Dohm - 1921 (1875-1940)
S4: 1920 - Kongelig Bibliotek - commons.wikimedia.org + genforeningen2020.dk
S6+14: Kulturministeriet - kum.dk
S8: Slaget ved Dybbøl - Richard Knötel (1857-1914) - commons.wikimedia.org
S10+12: Rigsarkivet - flickr.com
S16: Museum Sønderjylland - msj.dk
S18: Grænseforeningen.dk
S20: Picryl.com + commons.wikimedia.org
S22: Gemeinsam-ueber-grenzen.de
S24: Comerade King - flickr.com

www.genforeningsmuseet.dk
Forrige side Næste side
X