Skift
sprog
Play audiofilesv
Gjenforeningen - en dansk historie (100 år - 1920-2020)
Återföreningen - en dansk berättelse (100 år - 1920-2020)

Anne Karin Sjøstrøm & Stefan Nielsen

Oversat til svensk af Lisa Borgström
Indlæst på svensk af Nina Larsson
3
4

Gjenforeningen feires overalt i Danmark i 2020. Gjenforeningen feires fordi Sønderjylland ble en del av Danmark igjen etter 56 år.

Återföreningen firas överallt i Danmark år 2020. Återföreningen firas för att södra Jylland blev en del av Danmark igen efter 56 år.


Play audiofile 5
6

Sønderjylland heter også Nordslesvig, og var sammen med tyske Sydslesvig en del av det gamle hertugdømmet Slesvig.

Södra Jylland kallas också norra Schleswig och var tillsammans med södra Schleswig, som nu är tyskt, en del av det gamla hertigdömet Schleswig.


Play audiofile 7
8

Danmark tapte Slesvig og Holsten til Preussen (Tyskland) i 1864. Her bodde både frisisk-, dansk- og tysktalende innbyggere side om side.

Danmark förlorade Schleswig och Holstein till Preussen (Tyskland) år 1864. Här bodde både frisiska, danska och tysktalande invånare sida vid sida.


Play audiofile 9
10

Etter 1. verdenskrig, som Tyskland tapte, ble det mulig å holde en folkeavstemning i deler av Slesvig om innbyggernes tilhørighet. Det skjedde 10. februar og 14. mars 1920.

Efter första världskriget, som Tyskland förlorade, blev det möjligt att hålla en folkomröstning i delar av Schleswig om medborgarnas tillhörighet. Det skedde 10 februari och 14 mars 1920.


Play audiofile 11
12

På Valdemarsdag den 15. juni 1920 ble Nordslesvig offisielt en del av Danmark igjen, og blir nå kalt Sønderjylland. Grensen ble flyttet fra Kongeåen, sør for Kolding, ned til like nord for Flensborg.

På Valdemarsdag den 15 juni 1920 blev norra Schleswig officiellt del av Danmark igen och kallas nu södra Jylland. Gränsen flyttades från Kongeåen, söder om Kolding, ner till norr om Flensburg.


Play audiofile 13
14

Sydslesvig fortsatte å være en del av Tyskland, fra Flensborg i nord, ned til Rendsburg ved elven Ejderen.

Södra Schleswig fortsatte att vara en del av Tyskland - från Flensburg i norr ner till Rendsburg vid floden Ejderen.


Play audiofile 15
16

10. juli 1920 red Kong Christian den 10. gjennom den gamle grenseporten ved Frederikshøj mellom Kolding og Christiansfeld. Dette blir særlig husket for at kongen tok en liten jente opp på hesten sin, som et symbol på gjenforeningen.

10 juli 1920 red kung Kristian X genom den gamla gränsporten vid Frederikshøj mellan Kolding och Christiansfeld. Det kommer man ihåg för att kungen plockade upp en liten flicka på sin häst, som en symbol för återföreningen.


Play audiofile 17
18

Det er satt opp en minnestein på stedet. Det finnes over 650 lignende minnesteiner rundt om i Danmark. Siden 1995 har det vært et lite gjenforenings- og grensemuseum her.

Det finns en minnessten på platsen. Det finns över 650 liknande minnesstenar runt om i Danmark. Sedan 1995 har det funnits ett litet återförenings och gränsmuseum vid gränsen.


Play audiofile 19
20

Etter 1920 oppstod det en nasjonalt minoritet på begge sider av den nye grensen. Det finnes fortsatt en tysk minoritet i Sønderjylland og en dansk minoritet i Sydslesvig. Derfor er det tyske skoler og foreninger i Nordslesvig/ Sønderjylland, og danske skoler og foreninger i Sydslesvig. 

Efter 1920 uppstod nationella minoriteter på båda sidor av den nya gränsen. Det finns fortfarande en tysk minoritet i södra Jylland och en dansk minoritet i södra Schleswig. Därför finns det tyska skolor och föreningar i norra Schleswig / södra Jylland och danska skolor och föreningar i södra Schleswig.


Play audiofile 21
22

20202 feires også sør for grensen i Slesvig-Holsten, men her feirer man 100-årsjubileum for den demokratiske folkeavstemningen og det fredelige naboskapet over grensen.

2020 firas också söder om gränsen i Schleswig-Holstein, men här firar man 100-årsjubileet för den demokratiska folkomröstningen och den fredliga gränsöverskridande grannskapet.


Play audiofile 23
24

Kjenner du til noen andre grenseområder som har skiftet eierskap til et annet land?

Känner du till andra gränsområden som har bytt ägande till ett annat land?


Play audiofile 25
Gjenforeningen - en dansk historie (100 år - 1920-2020)

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Heinrich August Emil Dohm - 1921 (1875-1940)
S4: 1920 - Kongelig Bibliotek - commons.wikimedia.org + genforeningen2020.dk
S6+14: Kulturministeriet - kum.dk
S8: Slaget ved Dybbøl - Richard Knötel (1857-1914) - commons.wikimedia.org
S10+12: Rigsarkivet - flickr.com
S16: Museum Sønderjylland - msj.dk
S18: Grænseforeningen.dk
S20: Picryl.com + commons.wikimedia.org
S22: Gemeinsam-ueber-grenzen.de
S24: Comerade King - flickr.com

www.genforeningsmuseet.dk
Forrige side Næste side
X