Skift
sprog
Play audiofileda
Play audiofilekl
Genforeningen - en dansk historie (100 år - 1920-2020)
Ataatsimooqqilerneq. Dansk-it oqaluttuassartaat (100-liivoq - 1920-2020)

Anne Karin Sjøstrøm & Stefan Nielsen

Oversat til grønlandsk af Agapeta Skifte Jensen
3
4

Genforeningen fejres overalt i Danmark i 2020. Genforeningen fejres, fordi at Sønderjylland blev en del af Danmark igen efter 56 år.


Play audiofile

Ataatsimooqqilerneq Danmarkimi tamani 2020-mi nalliuttorsiutigineqassaaq. Nalliuttorsiutiginissaanut pissutaavoq Sønderjylland Danmarkimut ataqqilermat ukiut 56-t avissaaqqareerluni.


Play audiofile 5
6

Sønderjylland hedder også Nordslesvig og var sammen med Sydslesvig, som er tysk, en del af det gamle hertugdømme Slesvig.


Play audiofile

Sønderjylland aamma taaneqartarpoq Nordslesvig, taamani Sydslesvig tyskiusumut nunamut akimasuumut atasoq.


Play audiofile 7
8

Danmark tabte Slesvig og Holsten til Preussen (Tyskland) i 1864. Her boede både frisisk-, dansk- og tysktalende indbyggere side om side.


Play audiofile

Danmarkip Slesvig aamma Holsten 1864 Preussenimut (Tyskland) annaanikuugamigit. Tassani frisiskisut, - danskisut- tyskisullu oqaasilinnik sanileriillutik innuttaqarpoq.


Play audiofile 9
10

Efter 1. verdenskrig, som Tyskland tabte, blev det muligt at holde en folkeafstemning i dele af Slesvig om indbyggernes tilhørsforhold. Det skete d. 10. februar og 14. marts 1920.


Play audiofile

Sorsunnersuup siulliup kingorna Tysklandi ajorsarmat, Slesvigip ilaani sumut atasussaaneq pillugu innuttaasunik taasisitsisoqarsinnaalerpoq. Tamannalu pivoq 10. Februar aamma 14. Marts 1920.


Play audiofile 11
12

På Valdemarsdag den 15. juni 1920 blev Nordslesvig officielt en del af Danmark igen og bliver nu kaldt Sønderjylland. Grænsen blev flyttet fra Kongeåen, syd for Kolding, ned til lige nord for Flensborg.


Play audiofile

Valdimarip ulluani 15. juni 1920 Nordslesvig pisortatigoortumik Danmarkimut ataleqqippoq, maannakkullu taaneqartalerpoq Sønderjylland. Killeqarfik Kongeåenimiit Koldingip kujataanut Flensborgip avannaatungaanut nikisinneqarpoq.


Play audiofile 13
14

Sydslesvig fortsatte med at være en del af Tyskland - fra Flensborg i nord ned til Rendsburg ved floden Ejderen. 


Play audiofile

Sydslesvig Tysklandimut ataannarpoq- Flensborgemi avannaani kujammut kuup eqqaani Ejderen Rendburgimiittumut.


Play audiofile 15
16

10. juli 1920 red Kong Christian 10. gennem den gamle grænseport ved Frederikshøj mellem Kolding og Christiansfeld. Det bliver husket for, at kongen tog en lille pige op på sin hest, som et symbol på genforeningen.


Play audiofile

Julip qulinganni 1920 Kong Christian qulingat hiisterluni Frederikshøjip isaaffitoqaatigut Koldingip Christiansfeldillu akornatigut ingerlaarpoq. Ataatsimooqqilernermullu ilisarnaatitut eqqaamaneqaataalerpoq, taamani kunngip niviarsiaannguaq hiistiminut ikitimmagu.


Play audiofile 17
18

Der er opsat en mindesten på stedet. Der findes over 650 lignende mindesten rundt om i Danmark. Siden 1995 har der været et lille genforenings- og grænsemuseum her.


Play audiofile

Eqqaassusiisoqarnikuuvoq. Danmarkimilu piffinni assigiinngitsuni 650-ni assingusunik eqqaassusiisoqarnikuulluni. 1995-imi aamma ataatsimooqqilerneq pillugu katersugaasiveerartaartoqarpoq.


Play audiofile 19
20

Efter 1920 opstod der nationale mindretal på begge sider af den nye grænse. Der findes stadig et tysk mindretal i Sønderjylland og et dansk mindretal i Sydslesvig. Derfor findes der tyske skoler og foreninger i Nordslesvig/ Sønderjylland og danske skoler og foreninger i Sydslesvig.


Play audiofile

1920-p kingorna naalagaaffiit illugiillutik killeqarfiup killingani  ikinnerussuteqalerput. Suli tyskit Sønderjyllandimi ikinnerussuteqarput aamma danskit Sydslesvigimi ikinnerussuteqarput. Taamaattumik suli Nordslesvigemi/ Sønderjylland tyskit peqatigiiffeqarlutillu atuarfieqarput, aamma taamatut Sydslesvigimi danskit suli peqatigiiffeqarlutillu atuarfeqarput.


Play audiofile 21
22

2020 fejres også syd for grænsen i Slesvig-Holsten, men her fejrer man 100-året for den demokratiske folkeafstemning og det fredelige naboskab over grænsen.


Play audiofile

2020-mi killeqarfiup kujataani Slesvig- Holstenimi demokratiskemik inunnik taasisitsisoqarsimanera aamma eqqissisimasumik killeqarfeqatigiinneq pillugu ukiut 100-junngornerat nalliuttorsiutigineqassaaq.


Play audiofile 23
24

Kender du til andre grænseområder, der har skiftet ejerskab til et andet land?

(Opgaver til udprint)


Play audiofile

Killeqarfinnik allanik piginnittoqarsimasunik ilisimasaqarpit?


Play audiofile 25
Genforeningen - en dansk historie (100 år - 1920-2020)

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Fotod/ Photo:
S1: Heinrich August Emil Dohm - 1921 (1875-1940)
S4: 1920 - Kongelig Bibliotek - commons.wikimedia.org + genforeningen2020.dk
S6+14: Kulturministeriet - kum.dk
S8: Slaget ved Dybbøl - Richard Knötel (1857-1914) - commons.wikimedia.org
S10+12: Rigsarkivet - flickr.com
S16: Museum Sønderjylland - msj.dk
S18: Grænseforeningen.dk
S20: Picryl.com + commons.wikimedia.org
S22: Gemeinsam-ueber-grenzen.de
S24: Comerade King - flickr.com
www.genforeningsmuseet.dk
Forrige side Næste side
X