Skift
sprog
Play audiofile
Fanø - en ø i Vadehavet
DA SV BM FO IS
2
Fanö - en ö i Vadehavet

Jette Laursen

Oversat til svensk af Lisa Borgström
Indlæst på dansk af Louise Hermansen Starup
Indlæst på svensk af Daniel Bisseberg
3
4

Fanø er en 56 km2 stor sandø i Vadehavet ud for Esbjerg i Danmark.
Play audiofile

Fanö är en 56 km2 stor sandö i Vadehavet utanför Esbjerg i Danmark.
Play audiofile

5
6

Vadehavet er et lavvandsområde, som strækker sig fra Fanø til Holland. Det er en nationalpark.
Play audiofile

Vadehavet är ett lågvattensområde, som sträcker sig från Fanö till Holland. Det är en nationalpark.
Play audiofile

7
8

Sejlturen mellem Esbjerg og Fanø tager 12 minutter.
Play audiofile

Segelturen mellan Esbjerg och Fanö tar 12 minuter.
Play audiofile

9
10

En del af Fanø er dækket af hedelyng.
Play audiofile

En del av Fanö är täckt av ljung.
Play audiofile

11
12

Man møder ofte rådyr på veje og stier.
Play audiofile

Du möter ofta rådjur på vägar och stigar.
Play audiofile

13
14

De vilde kaniner bor i gangsystemer under jorden.
Play audiofile

De vilda kaninerna lever i hålsystem under jorden.
Play audiofile

15
16

Sælerne soler sig gerne på en sandbanke.
Play audiofile

Sälarna solar sig gärna på en sandbank.
Play audiofile

17
18

Vinden og den brede sandstrand er perfekt, hvis man vil sætte drager op.
Play audiofile

Vinden och den breda sandstranden är perfekt om du vill flyga med drake.
Play audiofile

19
20

Et typisk Fanø-hus med stråtag, grøn indgangsdør og luge til loftet.
Play audiofile

Ett typiskt Fanö-hus med halmtak, grön entrédörr och lucka till loftet.
Play audiofile

21
22

Hvert år i juli er der Fannikerdage i Nordby, hvor både børn og voksne ifører sig Fanødragter.
Play audiofile

Varje år i juli är det Fannikerdagen i Nordby, där både barn och vuxna klär sig i Fanödräkter.
Play audiofile

23
24

Kender du andre danske øer?
Play audiofile

Känner du till några andra danska öar?
Play audiofile

25
Fanø - en ø i Vadehavet

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+8+10+16+20+22: Jette Laursen
S4+24: Google Maps
S6: Aotearoa - commons.wikimedia.org
S12+14+18: Ole Skovgaard
Forrige side Næste side