Skift
sprog
Play audiofile
Elmegård - en tradisjonell dansk gård
DA SV IS BM
2
Elmegård - en traditionell dansk gård

Jette Laursen

Oversat til svensk af Åk 4 på Frösakullsskolan
Indlæst på svensk af Jonathan Skog
3
4

Elmegård ligger i Brenderup på Fyn og er en tradisjonell dansk gård.

Elmegård ligger i Brenderup på Fyn och är en traditionell dansk gård.
Play audiofile

5
6

Elmegård ligger på Elmegårdsvei.

Elmegård ligger på Elmegårdsvägen.
Play audiofile

7
8

Elmegård er en bindingsverksgård. Bindingsverk er en byggemetode hvor det bygges et skjelett av tømmer som bærer husets tak, og holder sammen på veggene.

Elmegård är en timrad bondgård. Timrad är en byggmetod, där man bygger ett skelett av timmer, som bär upp husets tak och håller samman väggarna.
Play audiofile

9
10

Elmegård har vært i den samme families eie gjennom 6 generasjoner - i ca. 300 år.

Elmegård har varit i samma familjs ägo under 6 generationer - i ca 300 år.
Play audiofile

11
12

Elmegård har stråtak. Stråtak er en eldgammel taktype. Stråtak har en holdbarhet på 40-60 år på nordvendte sider og 20-40 år på sydvendte sider.

Elmegård har halmtak. Halmtak är en forntida taktyp. Halmtak har en hållbarhet på 40-60 år på den sidan som vetter mot norr och 20-40 år på sidan som vetter mot söder.
Play audiofile

13
14

Her er gårdens spisestue.

Här är gårdens matsal.
Play audiofile

15
16

Mellom stuene er det dører med små glassvinduer.

Mellan rummen är det dörrar med små glasrutor.
Play audiofile

17
18

I kjøkkenet er der plass til både å lage mat og å spise.

I köket finns det plats för att både laga mat och att äta.
Play audiofile

19
20

Det hører både skog og marker til gården.

Det hör både skog och mark till gården.
Play audiofile

21
22

I maskinhuset står det en gammel traktor.

I maskinhuset står det en gammal traktor.
Play audiofile

23
24

Kjenner du noen som bor på en gammel gård?

Känner du någon, som bor på en gammal gård?
Play audiofile

25
Elmegård - en tradisjonell dansk gård

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+6-24: Jette Laursen
S4: Google Maps
Forrige side Næste side