Skift
sprog
Play audiofile
De Danska Västindiska öarna - en dansk historia
2
De Dansk Vestindiske øyer - en dansk historie

Kathrine Lysen, Katrine Skov & Sophus Lorentzen

Oversat til nynorsk af Silje Jerpstad
Indlæst på svensk af Olivia Höglind
3
4

Danmark var på 1600-1800 talet en kolonimakt. Danmark hade bl.a. kolonier på Grönland, västra Afrika, Indien och Karibien (Västindien).
Play audiofile

Danmark var på 1600-1800-tallet ei kolonimakt. Danmark hadde mellom anna koloniar på Grønland, i Vest-Afrika, India og Karibia (Vest-India).

5
6

Danska Västindien bestod av tre öar: Sankt Thomas, Sankt Jan och Sankt Croix. De var danska från 1691-1917.
Play audiofile

Dansk Vestindia bestod av tre øyer: Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix. Dei var danske frå 1691-1917.

7
8

År 1672 startade en koloni på Sankt Thomas och år 1718 erövrade Danmark Sankt Jan, som annars tillhörde England. År 1733 köpte Danmark Sankt Croix av Frankrike.
Play audiofile

I 1672 vart det starta ei koloni på Sankt Thomas, og i 1718 erobra Danmark Sankt Jan som elles høyrde til England. I 1733 kjøpte Danmark Sankt Croix av Frankrike.

9
10

Danska Västindien var en del av den berömda “Trekantshandel”. Danmark bytte kläder och vapen för slavar i Afrika, eftersom de seglade till Västindien. Här bytade man dem för socker, tobak och bomull som seglades hem till Danmark.
Play audiofile

Dansk Vestindia er ein del av den kjende “trekanthandelen”. Danmark bytte tøy og våpen til slavar i Afrika som dei seilte til Vest-India. Her bytte ein dei mot sukker, tobakk og bomull som vart seila til Danmark.

11
12

Slavarna blev bortförda från sina hem. De arbetade hårt hela dagarna och bodde under förfärgliga förhållanden. Några slavar flydde från plantagerna.
Play audiofile

Slavane vart bortførte frå heimane deira. Dei arbeidde hardt dagen land og budde under forferdelege forhold. Nokre slavar flykta fra plantasjane.

13
14

Om man blev fångad fick det stora konserkvenser. Några blev slagna, andra var det mycket värre.
Play audiofile

Hvis ein vart fanga fekk det store konsekvensar. Nokre vart piska, andre det som var enda verre.

15
16

Den 3 juli 1848 upphävde den danska generalguvenören Peter von Scholten slaveriet i Västindien.
Play audiofile

Den 3. juli 1848 vart slaveriet i Vestindia oppheva av den danske generalguvernøren Peter von Scholten.

17
18

På det gamla Danska Västindien kan man bl.a se Fort Christian och Fort Frederik, båda belägna i de gamla danska städer.
Play audiofile

I det gamle Dansk Vestindia kan ein mellom anna sjå Fort Christian og Fort Frederik. Dei ligg begge i gamle danske byar.

19
20

De tre öarna blev sålt till USA år 1917 för 25 miljoner dollar. De flesta invånarna är ättlingar till slavar. Öarna heter idag Jungfruöarna (US Virgin Islands).
Play audiofile

Dei tre øyene vart solgt til USA i 1917 for 25 millionar dollar. Dei fleste innbyggjarane er etterkommarar av slavane. Øyene heiter i dag Jomfruøyene (US Virgin Islands).

21
22

Huvudstaden på Jungfruöarna heter Charlotte Amalie, och det finns fortfarande många gatunamn på danska.
Play audiofile

Hovudstaden på Jomfruøyene heiter Charlotte Amalie og det er framleis mange vegnamn på dansk der.

23
24

Idag lever Jungfruöarna av turism. Det finns mer än 2 miljoner besökare per år.
Play audiofile

Turisme er det Jomfruøyene lever av i dag. Det kjem meir enn 2 millionar vitjarar i året.

25
26

Har man haft kolonier i ditt lands historia?
Play audiofile

Har landet ditt hatt koloniar opp gjennom historia?

27
De Danska Västindiska öarna - en dansk historia

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1+24: Sanni Craft
S4: George Webster/ 1800 - commons.wikimedia.org
S6+22+26: Martin Lie - commons.wikimedia.org
S8: Jason Crotty - flickr.com
S10: Sémhur - commons.wikimedia.org
S12: http://ctlsites.uga.edu
S14: Brantz Mayer/ 1854 - commons.wikimedia.org
S16: www.virgin-islands-history.org
S18: N2theBlue - commons.wikimedia.org
S20: Jerry Woody - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side