Skift
sprog
Play audiofile
De Danska Västindiska öarna - en dansk historia
2
De Dansk Vestindiske Øyene - en dansk historie

Kathrine Lysen, Katrine Skov & Sophus Lorentzen

Oversat til bokmål af Isabell Kristiansen
Indlæst på svensk af Olivia Höglind
Indlæst på bokmål af Isabell Kristiansen
3
4

Danmark var på 1600-1800 talet en kolonimakt. Danmark hade bl.a. kolonier på Grönland, västra Afrika, Indien och Karibien (Västindien).
Play audiofile

På 1600-1800 tallet var Danmark en kolonimakt. Danmark hadde bl.a. kolonier i Grønland, Vest-Afrika, India og Karibia (Vestindia).
Play audiofile

5
6

Danska Västindien bestod av tre öar: Sankt Thomas, Sankt Jan och Sankt Croix. De var danska från 1691-1917.
Play audiofile

Dansk Vestindia bestod av tre øyer: Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix. De var danske fra 1691-1917.
Play audiofile

7
8

År 1672 startade en koloni på Sankt Thomas och år 1718 erövrade Danmark Sankt Jan, som annars tillhörde England. År 1733 köpte Danmark Sankt Croix av Frankrike.
Play audiofile

I 1672 ble det startet en koloni på Sankt Thomas og i 1718 erobret Danmark Sankt Jan, som ellers tilhørte England. I 1733 kjøpte Danmark Sankt Croix av Frankrike.
Play audiofile

9
10

Danska Västindien var en del av den berömda “Trekantshandel”. Danmark bytte kläder och vapen för slavar i Afrika, eftersom de seglade till Västindien. Här bytade man dem för socker, tobak och bomull som seglades hem till Danmark.
Play audiofile

Dansk Vestindia var en del av den berømte “Trekantshandelen”. Danmark byttet klær og våpen til slaver i Afrika, som de fraktet til Vestindia. Her byttet man dem for sukker, tobakk og bomull, som ble fraktet til Danmark.
Play audiofile

11
12

Slavarna blev bortförda från sina hem. De arbetade hårt hela dagarna och bodde under förfärgliga förhållanden. Några slavar flydde från plantagerna.
Play audiofile

Slavene ble bortført fra hjemmene sine. De arbeidet hardt dagen lang og bodde under forferdelige forhold. Noen slaver flyktet fra plantasjene.
Play audiofile

13
14

Om man blev fångad fick det stora konserkvenser. Några blev slagna, andra var det mycket värre.
Play audiofile

Hvis man ble fanget, resulterte det i alvorlige konsekvenser. Noen ble pisket, og for andre vanket det enda verre straff.
Play audiofile

15
16

Den 3 juli 1848 upphävde den danska generalguvenören Peter von Scholten slaveriet i Västindien.
Play audiofile

Den 3. juli 1848 opphevde den danske generalguvernøren, Peter von Scholten, slaveriet i Vestindia.
Play audiofile

17
18

På det gamla Danska Västindien kan man bl.a se Fort Christian och Fort Frederik, båda belägna i de gamla danska städer.
Play audiofile

I gamle Dansk Vestindia kan man bl.a. se Fort Christian og Fort Frederik, som begge ligger i gamle danske byer.
Play audiofile

19
20

De tre öarna blev sålt till USA år 1917 för 25 miljoner dollar. De flesta invånarna är ättlingar till slavar. Öarna heter idag Jungfruöarna (US Virgin Islands).
Play audiofile

De tre øyene ble solgt til USA i 1917 for 25 millioner dollar. De fleste innbyggerne er etterkommere av slavene. Øyene heter i dag Jomfruøyene (US Virgin Islands).
Play audiofile

21
22

Huvudstaden på Jungfruöarna heter Charlotte Amalie, och det finns fortfarande många gatunamn på danska.
Play audiofile

Hovedstaden på Jomfruøyene heter Charlotte Amalie, og det finnes fortsatt mange gatenavn på dansk.
Play audiofile

23
24

Idag lever Jungfruöarna av turism. Det finns mer än 2 miljoner besökare per år.
Play audiofile

I dag lever Jomfruøyene av turisme. Det kommer mer enn 2 millioner besøkende hit hvert år.
Play audiofile

25
26

Har man haft kolonier i ditt lands historia?
Play audiofile

Har det vært kolonier i ditt lands historie?
Play audiofile

27
De Danska Västindiska öarna - en dansk historia

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1+24: Sanni Craft
S4: George Webster/ 1800 - commons.wikimedia.org
S6+22+26: Martin Lie - commons.wikimedia.org
S8: Jason Crotty - flickr.com
S10: Sémhur - commons.wikimedia.org
S12: http://ctlsites.uga.edu
S14: Brantz Mayer/ 1854 - commons.wikimedia.org
S16: www.virgin-islands-history.org
S18: N2theBlue - commons.wikimedia.org
S20: Jerry Woody - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side