Skift
sprog
Play audiofile
Danske øer
DA IS SV
2
Danska öar

4. b Brændkjærskolen, Kolding

Oversat til svensk af Klass 3, Frösakullsskolan, Halmstad
Indlæst på dansk af Emma D. Jordhøj
Indlæst på svensk af Inez Schöbel
3
4

Danmark har 407 øer, hvoraf kun 82 af øerne er beboede. Mange af de større øer er forbundet med broer. Øresundsbron forbinder Sjælland med Sverige. Storebæltsbroen forbinder Fyn med Sjælland og Lillebæltsbroen forbinder Fyn med Jylland. Færger og småfly forbinder de mindre øer.
Play audiofile

Danmark har 407 öar varav bara 82 av öarna är bebodda. Många av de större öarna är förbundna med broar. Öresundsbron förbinder Själland med Sverige. Stora Bältbron förbinder Fyn med Själland och Lilla Bältbron förbinder Fyn med Jylland. Färjor och småflyg förbinder de mindre öarna.
Play audiofile

5
6

Bornholm ligger i den sydlige del af Østersøen. Der er 135 km til Møn, som er nærmeste danske kyst og 40 km til Skåne i Sydsverige. Bornholm er 40 km lang og har næsten 40.000 indbyggere. Øen har flere solskinstimer end resten af Danmark.
Play audiofile

Bornholm ligger i den södra delen av Östersjön. Det är 135 km till Mön, som är närmsta danska kust och 40 km till Skåne i Sydsverige. Bornholm är 40 km lång och har nästan 40 000 invånare. Ön har fler soltimmar än resten av Danmark.
Play audiofile

7
8

Lolland er Danmarks fjerdestørste ø med et areal på ca. 1.242 km2 og ca. 60.600 indbyggere. Lolland ligger i Østersøen. Langs øens kyst ligger flotte havne og mange strande. På Lolland kan man besøge Knuthenborg Safari Park, Maribo Domkirke og Middelaldercentret.
Play audiofile

Lolland är Danmarks fjärde största ö med en areal på ca 1.242 km2 och ca 60 600 invånare. Lolland ligger i Östersjön. Längs öns kust ligger fina hav och många stränder. På Lolland kan man besöka Knuthenborgs Safari Park, Maribo Domkyrka och Medeltidscentret.
Play audiofile

9
10

Langeland ligger mellem Fyn og Lolland. Øen er 52 km lang og godt 7 km bred. Der bor ca. 12.600 på øen. Man kan enten sejle fra Lolland eller køre fra Fyn over Tåsinge til Langeland. Langelandsfortet blev tidligere brugt til at forsvare øen og er nu et museum.
Play audiofile

Langeland ligger mellan Fyn och Lolland. Ön är 52 km lång och väl 7 km bred. Där bor ca 12 600 på ön. Man kan antingen segla från Lolland eller köra från Fyn över Tåsinge till Langeland. Langelandsfortet blev tidigare använt till att försvara ön och är nu ett museum.
Play audiofile

11
12

Als ligger i det sydfynske øhav. Øen er 321 km2, og der bor ca. 51.900 mennesker. På øen ligger der en teknisk oplevelsespark, som hedder “Universe”. Der ligger også Sønderborg Slot. Slottet har mange kanoner, som blev brugt i de to Slesvigske krige og Napoleonskrigene.
Play audiofile

Als ligger i det sydfynska öhavet. Ön är 321 km och där bor cirka 51 900 människor. På ön ligger det en tekniskt upplevelsepark som heter “Universe”. Där ligger också Sönderborg slott. Slottet har många kanoner, som blev använda under Slesvigska kriget och Napoleonkriget.
Play audiofile

13
14

Samsø ligger i Kattegat og er 114 km2. Øen har 3.700 indbyggere. Samsø er et godt sted at cykle, og der er gode naturområder. Samsø har også en masse smukke gamle byer - 22 i alt. Den største by på øen hedder Tranebjerg.
Play audiofile

Samsö ligger i Kattegatt och är ca 114 km2. Ön har 3700 invånare. Samsö är ett bra ställe att cykla på, och där finns fina naturområden. Samsö har också en massa vackra gamla byar, sammanlagt 22 stycken. Den största byn på ön heter Tranebjerg.
Play audiofile

15
16

Fanø har ca. 3350 indbyggere og mange turister. Fanø er hjemsted for op mod 1000 sæler, som svømmer rundt i farvandet ved Fanø. I skoven, på markerne og også inde i byerne kan man møde råvildt og vilde kaniner.
Play audiofile

Fanö har ca 3350 invånare och många turister. Fanö är hemvist för upp mot 1000 sälar som simmar runt i farvattnen vid Fanö. I skogen, i markerna och inne i byarna kan man möta rådjur och vilda kaniner.
Play audiofile

17
18

Rømø er en dansk ø i Vadehavet. Den 129 km2 store ø har 647 indbyggere. Øen ligger ca. 10 km ude i Nordsøen og er forbundet med fastlandet ved Rømø-dæmningen. På Rømø holdes der hvert år drage-festival, hvor alle må flyve med drager på stranden.
Play audiofile

Römö är en dansk ö i Vadehavet. Det är ca 129 km2 stor ö. Den har 647 invånare. Ön ligger ca 10 km ut i Nordsjön och är förbunden med fastlandet av Römö-fördämningen. På Römö hålls det varje år en drak-festival, där alla får flyga med drakar på stranden.
Play audiofile

19
20

Mandø ligger mellem Fanø og Rømø midt i Nationalpark Vadehavet. Mandø er et naturparadis på ca. 8 km2. Man kører med traktor på havbunden for at komme til øen. Man kan bl.a. opleve sælsafari og “sort sol” - hvor store stæreflokke gør himlen mørk.
Play audiofile

Mandö ligger mellan Fanö och Römö mitt i nationalpark Vadehavet. Mandö är ett naturparadis på ca 8 km2. Man kör med traktor på havsbotten för att komma till ön. Man kan bl.a. uppleva sälsafari och “svart sol” - där stora starflockar gör himlen mörk.
Play audiofile

21
22

Læsø ligger midt i Kattegat. Der bor ca. 1850 mennesker og øen er 118 km2. Læsø er kendt for sydesalt og gårde med tangtage. Læsø nævnes i nordisk mytologi for stedet, hvor guderne festede og jætten Ægirs hjemsted.
Play audiofile

Läsö ligger mitt i Kattegatt. Där bor ca 1850 människor och ön är 118 km2. Läsö är känt för sydsalt och gårdar med tångtak. Läsö nämndes i nordisk mytologi för stället där gudarna festade och som jätten Ägirs hemstad.
Play audiofile

23
24

Anholt ligger også i Kattegat midt mellem Danmark og Sverige. På Anholt bor der 145 mennesker. Øen er 11 km lang, og den er ca. 6 km bred. Anholt har et flot landskab med klitter, skov og åben hede. Man kan spise gode hummere på øen.
Play audiofile

Anholt ligger också i Kattegatt mitt emellan Danmark och Sverige. På Anholt bor det 145 människor. Ön är 11 km lång och den är ca. 6 km bred. Anholt har ett vackert landskap med klippor, skog och öppna hedar. Man kan äta god hummer på ön.
Play audiofile

25
26

Sprogø er en lille ø i Storebælt. Det er den mest besøgte ø i Danmark, fordi alle biler kører over Sprogø, når de skal til Fyn eller Sjælland. Der bor ingen mennesker på øen. Øen bruges som forbindelsespunkt til Storebæltsbroen. Denne ø er 1,5 km2.
Play audiofile

Sprogö är en liten ö i Stora Bält. Det är den mest besökta ön i Danmark, eftersom alla bilar kör över Sprogö, när de ska till Fyn eller Själland. Där bor inga människor på ön. Ön används som förbindelsepunkt till Stora Bältbron. Denna ö är 1,5 km2.
Play audiofile

27
28

Har du besøgt en dansk ø?
Play audiofile

Har du besökt en dansk ö?
Play audiofile

29
Danske øer

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: JialiangGao - commons.wikimedia.org
S4: Kresten Hartvig Klit - commons.wikimedia.org
S6: pxhere.com + Jens Bludau + Erik Frohne - commons.wikimedia.org
S8: Los688 + Sir48 - commons.wikimedia.org / Holger Langmaier - pixabay.com
S10: Langeland Kommune - commons.wikimedia.org + Google Maps
S12: Nis Hoff +Michiel1972 +Erik Christensen - commons.wikimedia.org
S14: Bob Collowân + Michiel1972 - commons.wikimedia.org - Guido Könsgen - pixabay.com
S16: Carsten Strecker + Erik Frohne + Brommedk + Pmau - commons.wikimedia.org / Marcel Langthim - pixbay.com
S18: Carport + Carsten Wiehe - commons.wikimedia.org
S20: Orla Madsen + Erik Christensen + Christoffer Rasmussen - commons.wikimedia.org
S22: Seier+Seier - flickr.com + Tomasz Sienicki - commons.wikimedia.org
S24: M.Minderhoud + JialiangGao - commons.wikimedia.org + pxhere.com
S26: Quatro.sinko - flickr.com
S28: Elgaard - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side