Skift
sprog
Dansk jul
DA BM NN IS SV
2
Dansk jol

Laura Høj Christensen og Mikkeline Askebjerg Meyer Mærsk - Vonsild Skole

Oversat til nynorsk af Ellen Birgitte Johnsrud
3
4

De feirer jul i Danmark om kvelden den 24. desember, for å feire Jesu’ fødsel. Dagen før 1. Juledag.

Dei feirar jol i Danmark om kvelden den 24. desember, for å feire Jesu’ fødsel. Dagen før 1. Joledag.

5
6

Ordet jul kommer fra vikingtiden, da de sa “jól”. Jól var en fest der man feiret midvinter (årets korteste dag). Omkring år 1100 innførte kirken ´julefred´ i Danmark, noe som ble til julen, en feiring av Jesu’ fødsel.

Ordet jol kjem frå vikingtida, då dei sa “jól”. Jól var ein fest der ein feira midvinter (årets kortaste dag). Omkring år 1100 innførte kirken ´jolefred´ i Danmark, noko som blei til jola, ei feiring av Jesu’ fødsel.

7
8

Fram til jul tenner mange kalenderlys. Det skjer fra 1. til 24. desember. Det er en nyere juletradisjon. På starten av 1900-tallet ble det vanlig å telle dagene til jul på skolene.

Fram til jol tenner mange kalenderljos. Det skjer frå 1. til 24. desember. Det er ein nyare joletradisjon. På starten av 1900-talet blei det vanleg å telle dagane til jol på skulane.

9
10

På skolene har man hvert år en klippedag i starten av desember. Da blir skolene pyntet med stjerner, engler, juletrær og girlander.

På skulane har ein kvart år ein klippedag i starten av desember. Då blir skulane pynta med stjerner, englar, juletre og girlander.

11
12

Den 13. desember går mange elever Sankta Lucia-tog på skolene. Det er en tradisjon som startet i Danmark under 2. verdenskrig. Tradisjonen kommer fra Sverige.

Den 13. desember går mange elevar Sankta Lucia-tog på skulane. Det er ein tradisjon som starta i Danmark under 2. verdskrig. Tradisjonen kjem frå Sverige.

13
14

I julemåneden baker man ofte serinakaker, peppernøtter, fattigmann, sirupsnipper og jødekaker.

I jolemånaden bakar ein ofte serinakaker, peppernøtter, fattigmann, sirupsnippar og jødekaker.

15
16

Til jul pynter mange opp med f.eks. juletre, lys, julekuler, engler, stjerner, nisser, snømenn, nisseluer og reinsdyr.

Til jol pyntar mange opp med f.eks. joletre, lys, jolekuler, englar, stjerner, nissar, snømenn, nisseluer og reinsdyr.

17
18

Til jul kommer julenissen. Han kommer noen steder med gaver til barna. I mange byer kan man møte ham i desember måned.

Til jol kjem jolenissen. Han kjem nokre stader med gåver til borna. I mange byar kan ein møte han i desember månad.

19
20

Mange skoler går i kirken før jul og mange mennesker går dit på julaften. Denne ene dagen i året er kirkene ofte fulle over hele Danmark.

Mange skular går i kyrka før jol og mange menneske går dit på jolaftan. Denne eine dagen i året er kyrkane ofte fulle over heile Danmark.

21
22

Julaften spiser man ofte and eller fleskestek med kokte poteter, brun saus, rødkål og brune poteter som er stekt med sukker i stekepannen. Til dessert spiser mange riskrem med en mandel i. Den som får mandelen vinner en gave.

Jolaftan et ein ofte and eller fleskesteik med kokte potetar, brun saus, raudkål og brune potetar som er steikte med sukker i steikepanna. Til dessert et mange riskrem med ein mandel i. Den som får mandelen vinn ei gåve.

23
24

Danmarks første juletre ble tent i 1811. Tradisjonen kom fra Tyskland. Man går rundt juletreet og synger f.eks. ”Højt fra træets grønne top” eller “Et barn er født i Betlehem”.

Danmark sitt fyrste joletre blei tent i 1811. Tradisjonen kom frå Tyskland. Ein går rundt joletreet og syng f.eks. ”Højt fra træets grønne top” eller “Et barn er født i Betlehem”.

25
26

Julaften får man gaver. De skal ligge under juletreet. Etter at man har gått rundt treet er det tid for å åpne gaver. De fleste voksne kjøper gaver og de fleste barn lager hjemmelagde gaver.

Jolaftan får ein gåver. Dei skal ligge under joletreet. Etter at ein har gått rundt treet er det tid for å opne gåver. Dei fleste vaksne kjøper gåver og dei fleste born lagar heimelagde gåver.

27
28

Ikke alle i Danmark feirer jul og julen kan feires veldig forskjellig. Feirer dere jul i din familie? Hvis dere gjør det, hvordan feirer dere jul i familien din?

Ikkje alle i Danmark feirer jol og jola kan bli feira veldig forskjellig. Feirer de jol i din familie? Viss de gjør det, korleis feirer de jol i familien din?

29
Dansk jul

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+24: Malene Thyssen - commons.wikimedia.org
S4+6+8+16+26: pxhere.com
S10: Mikkeline Askebjerg Meyer Mærsk
12+28: Stefan Nielsen
S14: Sindum - commons.wikimedia.org
S18: Circ OD - pixabay.com
S20: Bococo - commons.wikimedia.org
22: Nillerdk - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side