Skift
sprog
Play audiofile
Danmarks besættelse
DA BM SV IS FO
2
Danmarks ockupation

Pernille Kousgaard Andersen & Rebekka Hardonk Nielsen

Oversat til svensk af Lisa Borgström
Indlæst på dansk af Pernille Kousgaard Andersen
Indlæst på svensk af Albin Borgström
3
4

2. verdenskrig begyndte i 1939, da Tyskland invaderede Polen. Den 9. april 1940 blev Danmark invaderet af tyske tropper.
Play audiofile

Andra världskriget började 1939, när Tyskland invaderade Polen. Den 9 april 1940, invaderades Danmark av tyska trupper.
Play audiofile

5
6

Man vidste at tyskerne var på vej til Norge efter jernmalm, og derfor gjorde man ikke noget, da man opdagede de tyske flåder i Storebælt et par dage før. Her ses de ruter tyskerne brugte op igennem Danmark.
Play audiofile

Man visste att tyskarna skulle till Norge efter järnmalm, och därför gjorde man inget eftersom de upptäckte den tyska flottan i Stora Bält några dagar innan. Här ses de vägar som tyskarna använde upp genom Danmark.
Play audiofile

7
8

Det var et overraskelsesangreb kl. 4 om morgenen. Danskerne blev vækket af kampfly og soldater.
Play audiofile

Det var en överraskande attack kl. 4 på morgonen. Danskarna blev väckta av stridsflygplan och soldater.
Play audiofile

9
10

Danmark overgav sig meget hurtigt til tyskerne, da hæren ikke var stærk nok til at kæmpe imod.
Play audiofile

Danmark kapitulerade mycket snabbt till tyskarna när armén inte var tillräckligt starka för att kämpa emot.
Play audiofile

11
12

Telefonforbindelsen blev afbrudt og derfor kæmpede få militærenheder i Sønderjylland videre, fordi de ikke vidste, at Danmark havde overgivet sig. 16 soldater døde den 9. april 1940.
Play audiofile

Telefonförbindelse förlorades och därför kämpade några militära enheter på södra Jylland vidare, eftersom de inte visste att Danmark hade kapitulerat. 16 soldater dog 9 april 1940.
Play audiofile

13
14

I Aalborg blev de første flyvesedler kastet ned. Det var en seddel på ukorrekt dansk, som hed “Oprop!” - hvor tyskerne forklarede, at de beskyttede Danmark mod englænderne.
Play audiofile

I Aalborg blev det första flygbladen nedkastade. Det var ett flygblad på felaktig danska som hette "Oprop" - där tyskarna förklarade att de skyddade Danmark mot engelsmännen.
Play audiofile

15
16

De sidste år af krigen kom der en del modstandsgrupper, som kæmpede mod tyskerne. De hjalp englænderne med at tage imod våben og soldater eller lave sabotage. En kendt gruppe hed "Hvidstengruppen". Mange blev henrettet af tyskerne.
Play audiofile

De sista åren av kriget kom en del motståndsgrupper som kämpade mot tyskarna. De hjälpte engelsmännen att ta emot vapen och soldater eller gjorde sabotage. En känd grupp kallades 'Hvidstengruppen'. Många blev avrättade av tyskarna.
Play audiofile

17
18

Danmark var besat i fem år og blev officielt frit den 5. maj 1945.
Play audiofile

Danmark ockuperades under fem år och blev officiellt fria den 5 maj 1945.
Play audiofile

19
20

To dage efter blev Bornholm bombet af Sovjetunionen og besat den 9. maj. Bornholm blev derfor først frit den 5. april 1946 - et år efter resten af Danmark.
Play audiofile

Två dagar efter blev Bornholm bombade av Sovjetunionen och ockuperade den 9 maj. Bornholm var därför inte först fri förrän 5 april 1946 - ett år efter resten av Danmark.
Play audiofile

21
22

I dag mindes man i Danmark stadig 9. april og Danmarks befrielse 5. maj. Mange sætter lys i vinduerne d. 4. maj om aftenen som et symbol på befrielsen.
Play audiofile

Idag firar man högtid i Danmark den 9 april och befrielsen av Danmark den 5 maj. Många sätter ljus i fönstren på kvällen den 4 maj som en symbol för frigörelse.
Play audiofile

23
24

Kender du nogen, som har oplevet krig i virkeligheden? Hvad er deres historie?
Play audiofile

Vet du någon som har upplevt krig i verkligheten? Vad är deras historia?
Play audiofile

25
Danmarks besættelse

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Lars Lindeberg - commons.wikimedia.org
S4+8: Nationalmuseet - samlinger.natmus.dk
S6: Weserübung-Süd_Norsk.PNG/ Lindberg - commons.wikimedia.org
S10+18: Nationalmuseet - flickr.com
S12: Ukendt - commons.wikimedia.org
S14: Comrade King - flickr.com
S16: Hans Jørn Storgaard Andersen - commons.wikimedia.org
S20: Ukende - Frihedsmuseet - flickr.com
S22: torange.biz
S24: U.S. Navy - 1944 - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side