Skift
sprog
Play audiofile
Andreas Mogensen - en dansk astronaut
2
Andreas Mogensen - ein dansk astronaut

Emilie Nielsen, Elvira Bøgelund, Laura Dalsgaard og Nida Ellahi - 7. b Vestegnens Privatskole

Oversat til nynorsk af Martin Flatmoen
Indlæst på svensk af Alice Kimström
3
4

Den 2 september 2015 blev Andreas Mogensen den första dansken i rymden. Han skickades från Kazakstan av ESA (European Space Agency).
Play audiofile

Den 2. september 2015 blei Andreas Mogensen den fyrste dansken i verdsrommet. Han blei sendt frå Kasakhstan av ESA (European Space Agency).

5
6

Han var ute i rymden i 9 dagar, 20 timmar och 14 minuter. Han var på besök på rymdstationen ISS i 8 dagar.
Play audiofile

Han var ute i rommet i 9 dagar, 20 timar og 14 minutt. Han var på besøk på romstasjonen ISS i 8 dagar.

7
8

Det tog drygt tre timmar att komma från rymdstationen ISS till jorden igen, där han landade med två andra astronauter - från Kazakstan och Ryssland.
Play audiofile

Det tok litt over tre timar å kome seg frå romstasjonen ISS til Jorda att, kor han landa saman med to andre astronautar - frå Kasakhstan og Russland.

9
10

När han kom hem fick han Den kongelige Belönningsmedalje af första grad af Drottning Margrethe den andre.
Play audiofile

Då han kom heim fekk han Den Kongelege Belønningsmedalje av fyrste grad av Dronning Margrethe 2.

11
12

Andreas Enevold Mogensen föddes den 2 november 1976. Han har gått i skola och gymnasium i Hellerup.
Play audiofile

Andreas Enevold Mogensen blei fødd den 2. november 1976. Han har gått på skule og gymnas i Hellerup.

13
14

Andreas Mogensen har studerat rymdteknologi i London. Han har också tagit en PhD-examen i rymdfarkoster i Texas, USA.
Play audiofile

Andreas Mogensen har studert romteknologi i London. Han har òg tatt ein doktorgrad i romfart i Texas, USA.

15
16

I Tyskland har han varit anställd som ingenjör hos HE Space Operations och senare i England hos Surrey Space Center.
Play audiofile

I Tyskland har han vore tilsett som ingeniør hjå HE Space Operations og seinare i England ved Surrey Space Center.

17
18

Han har skrivit två böcker: ”Vill du vara med i rymden?” och “Min resa till rymden”.
Play audiofile

Han har skrive to bøker: “Vil du med i rummet?” og “Min rejse til rummet”.

19
20

Andreas Mogensen har bloogat om sina dagar i rymden. Han är också mycket aktiv i sociala medier som Twitter och Facebook.
Play audiofile

Andreas Mogensen har blogga om sine dagar i verdsrommet. Han er òg særs aktiv på sosiale media, som Twitter og Facebook.

21
22

Hur tror du det är att vara i rymden?
Play audiofile

Korleis trur du det er å vere i verdsrommet?

23
Andreas Mogensen - en dansk astronaut

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+8+14+16+20: NASA/ Johnson - flickr.com
S4: NASA/ Carla Cioffi - commons.wikimedia.org
S6: NASA - commons.wikimedia.org
S10: © Sara Rosenkilde Kristiansen - Kongehuset.dk
S12: Andreas Schepers - flickr.com
S18: Brigitte Bailliul - flickr.com
S22: Roscosmos/Spacepatches.nl/Jorge Cartes - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side