Play audiofile
Rovdyr i Danmark
Rovdyr i Danmark

1. b - Vonsild Skole


Innlest på dansk av Emma Dokkedahl Nielsen
3
4

Et rovdyr er et dyr, som lever af at spise andre dyr. Det kan både være pattedyr, fisk, fugle, insekter og andre smådyr.Play audiofile

5
6

Ræven er et almindeligt rovdyr i hele Danmark. Den lever mest af mus og bor i rævegrave. Der skydes 40.000 ræve i Danmark om året.Play audiofile

7
8

Måren findes i Danmark som husmår og skovmår. Skovmåren har gulligt bryst. Den er sjælden og derfor fredet. Husmåren har hvidt bryst. Den må skydes, fordi den kan ødelægge folks huse på loftet.Play audiofile

9
10

En lækat/ hermelin er et lille rovdyr, som skifter pels om vinteren. Den er normalt brun og hvid, men bliver helt hvid med sort halespids. Den lever af mus, fugle og æg.Play audiofile

11
12

Grævlingen er det næststørste rovdyr i Danmark. Den er aktiv om natten. Den lever i grupper med op til 30 grævlinge sammen. Grævlingen spiser det meste, men elsker regnorme. I Danmark er grævlingen fredet.Play audiofile

13
14

Ulven er det største rovdyr i Danmark og er nu tilbage i naturen. Den spiser blandt andet rådyr, får, harer og mus. Der findes 20-25 ulve i Danmark.Play audiofile

15
16

I Danmark findes der flere uglearter. Stor hornugle er den største. Den lever mest af rotter, pindsvin og fugle. Ugler jager om natten.Play audiofile

17
18

Der yngler også havørne og kongeørne i Danmark. De er truede i naturen og derfor fredet. De spiser rotter, fugle, fisk og ådsler, som er døde dyr.Play audiofile

19
20

I Danmark lever der flere steder gråsæler og spættede sæler langs kysterne. De føder deres unger på land. Sælerne lever mest af fisk.Play audiofile

21
22

Gedden er den største ferskvandsfisk i Danmark. Den største, som er fanget, var 26,5 kg. Gedden spiser mindre fisk, frøer, vandrotter og ællinger.Play audiofile

23
24

Mårhunden hører ikke til i Danmark, men ses af og til i Jylland. Den må skydes, fordi den er en invasiv art og ødelægger jagten for de andre rovdyr i Danmark.Play audiofile

25
26

Findes der andre rovdyr i dit land?Play audiofile

27
Rovdyr i Danmark

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: Tomas Huber - pixabay.com S4: József Kincse - pixabay.com S6: Unsplash - pixabay.com S8 Huhu Uet - commons.wikimedia.org S10: James Lindsey - commons.wikimedia.org + Frank Vassen - Flickr.com S12: Kallena - commons.wikimedia.org S14: Rain Carnation - pixabay.com S16: Gianfilippo Maiga - Pixabay.com S18: Juan Lacruz - commons.wikimedia.org S20: Skeeze - Pixabay.com S22: Luc Viatour - commons.wikimedia.org S24: Karlakas - commons.wikimedia.org S26: Bjørn Christian Tørrissen - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side