Skift
språk
Play audiofilesv
Jordeple på Færøyane
Potatis på Färöarna

Guðrun Elttør

Oversatt til svensk av Åk 4 på Östergårdskolan
Innlest på svensk av Bianca Alfredsson
3
4

På Færøyane er det mange menneske som kvart år dyrkar sine eigne jordeple. Ofte er både barn og vaksne med på å lage ein jordepleåker.

På Färöarna finns det många människor som odlar sin egna potatis varje år. Ofta är både barn och vuxna med att göra ett potatisfält.


Play audiofile 5
6

For å lage ein jordepleåker treng ein eit stykke jord, setjepotetar og gjødning.

Man ska ha ett stycke jord, sättpotatis och gödning för att kunna göra ett potatisfält.


Play audiofile 7
8

Den vanlegaste måten å lage ein jordepleåker på kallar ein “flagvelta”. Ein “flagvelta” lagar ein ved å leggje torv opp ned, over setjepotetar og gjødning.

Ett normalt sätt att göra ett potatisfält på Färöarna är “flagvelta” Det är grästuvor som vänds upp och ner och läggs på sättpotatisen och gödningen.


Play audiofile 9
10

Ein snur kvart torvstykke og ligg det opp ned over ein setjepotet. Mellom torvstykka ligg ein ei skei med gjødning.

Varje grästuva vänds och läggs över en sättpotatis. Mellan grästuvorna läggs en sked gödning.


Play audiofile 11
12

Gjødning finnast i fleire variantar. Ein av dei vanlegaste er kunstgjødning, som er laga for å dyrke jordeple.

Gödning finns i flera varianter. En av de mest använda är konstgödning, den är gjord till potatisodling.


Play audiofile 13
14

Ein ligg setjepotetane til å spire, før dei skal nyttast i jordepleåkeren. Det beste er at dei ligg i lys, slik at spirene blir korte og tjukke.

Sättpotatisen läggs för att förgro innan den ska användas i potatisfältet. Det bästa är att de ligger i ljus så att groddarna blir korta och tjocka.


Play audiofile 15
16

Det finst fleire sortar jordeple. Nokre sett fleire slag jordeple. Dei vanlegaste er Folva og Oleva. Jordepla skal ein setje om våren, mellom midten og slutten av mai.

Det finns flera olika typer av potatis. Vissa odlar flera slags potatis. De vanligaste är Folva och Oleva. Potatisfältet bör göras på våren till cirka mitten eller slutet av maj.


Play audiofile 17
18

Jordepla tar ein opp om hausten, før frosten kjem. Ein må lagre dei kaldt, mørkt og tørt - då held dei seg heile vinteren.

Potatisarna plockas upp på hösten innan frosten kommer. De måste hållas kalla, torra och i mörker - så de håller sig hela vintern.


Play audiofile 19
20

Har du vore med på å setje jordeple?

Jordeple på Færøyane

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+4+8+10+12+14+18+20: Guðrun Elttør
S6: Jákup Justinussen
S16: Búnaðarstovan
Forrige side Næste side
X