Skift
språk
Poteter på Færøyene
Jordeple på Færøyane

Guðrun Elttør

Oversatt til nynorsk av Linda Eide Onarheim
3
4

På Færøyene er det mange mennesker som hvert år dyrker sine egne poteter. Ofte er både barn og voksne med på å lage en potetåker.

På Færøyane er det mange menneske som kvart år dyrkar sine eigne jordeple. Ofte er både barn og vaksne med på å lage ein jordepleåker.

5
6

For å lage en potetåker trenger man et stykke jord, settepoteter og gjødsel.

For å lage ein jordepleåker treng ein eit stykke jord, setjepotetar og gjødning.

7
8

Den vanligste måten å lage en potetåker på kalles “flagvelta”. En “falgvelta” lages ved å legge torv opp ned, over settepoteter og gjødsel.

Den vanlegaste måten å lage ein jordepleåker på kallar ein “flagvelta”. Ein “flagvelta” lagar ein ved å leggje torv opp ned, over setjepotetar og gjødning.

9
10

Hvert torvstykke snus og legges opp ned over en settepotet. Mellom torvstykkene legger man én skje med gjødsel.

Ein snur kvart torvstykke og ligg det opp ned over ein setjepotet. Mellom torvstykka ligg ein ei skei med gjødning.

11
12

Gjødsel finnes i flere varianter. En av de vanligste er kunstgjødsel, som er laget for å dyrke poteter.

Gjødning finnast i fleire variantar. Ein av dei vanlegaste er kunstgjødning, som er laga for å dyrke jordeple.

13
14

Settepotetene legges til å spire, før de skal brukes i potetåkeren. Det beste er at de ligger i lys, slik at spirene blir korte og tykke.

Ein ligg setjepotetane til å spire, før dei skal nyttast i jordepleåkeren. Det beste er at dei ligg i lys, slik at spirene blir korte og tjukke.

15
16

Det finnes flere potetsorter. Noen setter flere slag poteter. De vanligste er Folva og Oleva. Potetene skal settes om våren, mellom midten og slutten av mai.

Det finst fleire sortar jordeple. Nokre sett fleire slag jordeple. Dei vanlegaste er Folva og Oleva. Jordepla skal ein setje om våren, mellom midten og slutten av mai.

17
18

Potetene tas opp om høsten, før frosten kommer. De skal lagres kaldt, mørkt og tørt - da holder de seg hele vinteren.

Jordepla tar ein opp om hausten, før frosten kjem. Ein må lagre dei kaldt, mørkt og tørt - då held dei seg heile vinteren.

19
20

Har du vært med på å sette poteter?

Poteter på Færøyene

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+4+8+10+12+14+18+20: Guðrun Elttør
S6: Jákup Justinussen
S16: Búnaðarstovan
Forrige side Næste side
X